מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

להלן רשימת נציגי הציבור המשתתפים בועדות המכרזים לקבלת עובדים בעיריית אילת (מעודכן מיום 1.7.2021) בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות צש"ם – 1979).

אילן אסטרזי, רחל מוגרבי, אבי חובר, שרון הלפנבאום, אבנר דישון, איציק כוחיי


עיריית אילת ממשיכה לעמוד ביעד הייצוג 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית. הנתונים מתייחסים למצב הייצוג ההולם נכון לשנת 2021