מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

להלן רשימת נציגי הציבור המשתתפים בועדות המכרזים לקבלת עובדים בעיריית אילת (מעודכן מיום 1.7.2021) בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות צש"ם – 1979).

אילן אסטרזי, רחל מוגרבי, אבי חובר, שרון הלפנבאום, אבנר דישון, איציק כוחיי


עיריית אילת ממשיכה לעמוד ביעד הייצוג 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית. הנתונים מתייחסים למצב הייצוג ההולם נכון לשנת 2021