חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך 1960

במקרים בהם, מצויים הקטינים במצבי סיכון ובסכנה הנגרמת על ידי האחראים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה, אנו נדרשים על פי החוק להתערבות סמכותית של עובדים סוציאליים שמונו על ידי שר הרווחה, לטיפול לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), על מנת להבטיח הגנה ודאגה לשלומם של קטינים אלה.

עבור לתוכן העמוד