מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

כתובת: רחוב חטיבת הנגב

טלפון:08-6367226, 6367064

פקס:08-6367081

דוא"ל: hagit@eilat.muni.il

במקרה חרום יש לפנות ל 106 מכל טלפון 24 שעות ביממה.

מחלקת גנים ונוף באילת פועלת, ברוח הנהלת העירייה, לשמר את השטחים הירוקים העירוניים, לשפר ולייפות את החזות הירוקה, לתכנן ולהרחיב את המרכיבים הירוקים בשכונות העיר העתידיות על מנת לתרום לאיכות הסביבה, האסתטיקה העירונית, ואיכות חיי התושבים. המחלקה פועלת ברמה מקצועית גבוהה כשהיא נעזרת ביועצים מקצועיים הטובים ביותר בארץ, תוך זיהוי הצרכים ומתן פתרונות הולמים לאוכלוסיות מיוחדות כגון: ילדים, מוסדות חינוך וציבור, קשישים ותיירים.
המחלקה מחלקת את המשאבים העומדים לרשותה עפ"י מטרותיה. השירותים ניתנים ע"י עובדים בעלי ניסיון מעשי רב שהם טורחים לשפרו בעזרת מע' הדרכה מקצועית שמטרתה ליעל ולשפר את השירותים הניתנים ע"י המחלקה. כדי לשפר את ביצועיה בדרכים חדשניות ולהשיג את מטרותיה בעזרת שילוב טכנולוגיות חדישות ותהליכים ממוכנים, המחלקה יוזמת תהליכי בחינה מדידה והערכה שמטרתם שיפור רמת השירותים. האפקט המצטבר של עבודת המחלקה הוא מרשים: חותמה הירוק ניכר בכל פינה ברחבי העיר. יחד עם זאת המחלקה ודוברות העירייה דואגים לפרסם את פעילויותיה תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותה – עיתונות מקומית, שילוט מתאים וכו'.

המחלקה ועובדיה רואים בפניות הציבור ובתלונותיו כמקור מידע חיוני לטיפול במפגעים השונים ולכן כל פניה תזכה לתשובה ולטיפול נאות. במגבלות היכולת של המחלקה תוך פרק זמן סביר ומוגדר.
כפונקציה של מדיניות המחלקה נקבע גם יעודה . יעוד המחלקה ליצור נוף נעים ופונקציונאלי לרווחת תושבי העיר . המחלקה אחראית על תחזוקת הגנים העירוניים שיפור הגנים וחלקות הגינון הציבוריות והקמת שטחי גינון חדשים.

מיקומה של העיר ואקלימה מנחה אותנו ליצור אזורי הצללה מרבית באזורים הציבוריים ע"י נטיעת עצים. מטרת פעילות המחלקה היא לתרום לשיפור איכות החיים ע "י יצירת סביבה מטופחת, מעניינת, רגועה, נקייה תוך שמירה על השטחים הירוקים ועל הטבע הייחודי האופייני למדבר.
המחלקה תדאג לשיתוף פעולה בעבודה הקהילתית ע"י הקמת גינות קהילתיות ושכונתיות שיביאו לטיפוח הסביבה הקרובה ולמניעת וונדליזם תוך ייזום פרויקטים עם מחלקות נוספות בעירייה ובכללם פרויקטים התנדבותיים תוך טיפוח הקשר עם הציבור, ייזום פרויקטים חינוכיים וטיפוח המודעות לשמירת הצומח.

תחזוקת השטחים הירוקים בעיר הכוללים: גנים ציבוריים,חורשות, כיכרות, איי תנועה, פינות ירק, שטחים ירוקים במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור עירוניים.

 • תכנון, הקמה ופיתוח של שטחים ירוקים, תכנון והקמה של גנים ציבוריים חדשים, פינות ירק, איי תנועה, כיכרות ושטחים ירוקים במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור עירוניים, שיקום גנים קיימים.
 • פעילות מיוחדת לחגים: יזום פעילויות מיוחדות לט"ו בשבט.
 • יעוץ אישי לתושבים – בשטח, בטלפון, ובמשרדי המחלקה, בנושאי גינון צמחיה והשקיה.
 • אישור תוכניות גינון והשקיה.
 • גיזום עצים ברחובות בשטחים פתוחים ובגנים.
 • ליווי פרויקטים חדשים שמוקמים ע"י גופים שונים.
 • תיקון מערכת ההשקיה ברחבי העיר.
 • שמירה על ניקיון הגינון הציבורי.
 • השלמת צמחים.
 • טיפול במפגעים.
 • שמירה על הבטיחות בגנים.
 • מתן מענה לתושב וקשר עם הציבור (מענה לבעיות, מתן מידע וייעוץ מקצועי).