מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון
כלבים וחתולים

אגף השירות הוטרינרי

אגף השירות הוטרינרי

מנהל האגף: ד"ר אורן אברמוביץ'
כתובתנו: רחוב הפרטיזנים, עיריית אילת, ת.ד 14 – גן פרדקין.

טלפון: 08-6367356
שעות פעילות: ימים א' – ה' 14:30 – 07:00

תלונות ציבור בנושאים הווטרינרים מתקבלות לטיפול דרך מוקד 106 של עיריית אילת.

 • אגף השירות הווטרינרי בעיריית אילת אחראי על קידום ושמירת בריאות הציבור והגנה על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם ממחלות בעלי חיים או במזון ומוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים בתחום העיר אילת מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית המונעת. כמו כן, היא פועל למניעת מטרדים שמקורם בבעלי חיים, בד בבד עם הדאגה לרווחתם ואכיפת חוק צער בעלי חיים.

   

  השירות הווטרינרי מפקח על מזון שמקורו מבעלי החיים, לרבות פיקוח על הובלתו וביצוע בדיקות בעסקים לממכר מזון מן החי, ומבצע פעילות למניעת מחלות בעלי חיים ולמניעת מחלות משותפות לבעל החיים ולאדם. כמו כן, מהווה גורם מאשר בתהליך רישוי עסק למרכולים, חנויות לממכר בשר, דגים ועופות ובחנויות לממכר בעלי חיים וציוד לבעלי חיים. בנוסף, מבצע השירות הווטרינרי פעילות למען רווחת בעלי החיים, אכיפת חוק צער בעלי חיים ומניעת התעללות וכן עיקור וסירוס חתולי קהילה והטיפול בהם.

  האגף פועל לאכיפת חוק צער בעלי חיים, תוך בדיקת תנאי החזקתם ודאגה לרווחת בעלי חיים.

  עוד באחריותו: בדיקה מדגמית של משאיות בנקודות קצה המובילות בשר לעסקים. מטרת הבדיקה לוודא כי המזון מגיע ממפעלים מאושרים, ובפיקוח וטרינרי, ולפקח על איכות המזון וצורת הובלתו אל החנויות. לבדיקות יש חלק חשוב בשמירה על בריאות הציבור ובמניעת הפצת מחלות.

  כמו כן יש להתעדכן באתר עיריית אילת ו/או להתקשר למשרדי השירות הווטרינרי  בנושא ימי אימוץ כלבים המתקיימים בימי שלישי האחרון של כל סוף חודש בין השעות: 16:00 – 17:30 בתחנת ההסגר העירונית שבשחורת

 • שעות פעילות: יום ג' בין השעות: 14:00 – 10:00
  יום שלישי האחרון של כל סוף חודש בין השעות: 18.00 – 16:00

  חיסונים נגד מחלת הכלבת

  חיסוני כלבת, הנפקת רישיון עירוני ושבב אלקטרוני מתבצעים במשרדי השירות הווטרינרי העירוני במועדים הבאים:


  בימי שלישי בין השעות 10:00-14:00 וביום שלישי האחרון של כל סוף חודש בין השעות: 18.00 – 16:00.


  אפשרויות לתשלום וחיסון בעיריית אילת

  • תשלום בכרטיס אשראי (למעט דיינרס )בשירות הווטרינרי, ימי שלישי בלבד.
  • ניתן לשלם מראש באשראי באתר www.petclik.co.il או לרשום בגוגל ב-petclick או פטקליק. באתר פטקליק תדרשו להקליד את מספר השבב, להוסיף קוד חיסון: 9100 ולבצע את התשלום. חובה להדפיס ולהביא את אישור התשלום בזמן החיסון, ללא אישור תשלום מודפס לא יבוצע החיסון. כל שינוי המשפיע על סכום האגרה, יש לעדכן לפני החיסון והתשלום במרפאת הרופא המטפל או בשירות הווטרינרי העירוני.
  • אפשרויות לתשלום וחיסון במרפאות הפרטיות מורשות חיסון כלבת באמצעות כרטיס אשראי בלבד, בהתאם לימי ושעות העבודה של המרפאה הפרטית.
  • תושבים חדשים/כלבים חדשים-התשלום יתבצע במשרד השרות הווטרינרי, באשראי או במזומן
  •  תושבים חדשים בעלי כלבים המחוסנים לכלבת ובעלי רישיון בתוקף מעיר אחרת, חייבים על פי חוק לבצע עדכון פרטים ורישום במשרדי השירות הווטרינרי. הרישום אינו כרוך בתשלום.
 • המחירים נקבעים על ידי השירותים הווטרינרים שבמשרד החקלאות:

  • חיסון כלב רגיל והוצאת רישיון עירוני – 398 ₪.
  • חיסון כלב/ה מעוקרת/כלב מסורס והוצאת רישיון עירוני – 55.50 ₪.
  • כלב בתעריף פטור (מעל גיל 8 שנים, מוחרג רפואית/כלב טהור גזע)- חיסון והוצאת רישיון עירוני- 71.00 ₪.
  • כלב עד גיל 6 חודשים – חיסון והוצאת רישיון עירוני- 71.00 ₪.
  • סימון כלב בשבב אלקטרוני – 80.00 ₪.
  • חיסון כלבת לחתול – 31.00 ₪.
  • חיסון חתול מסורס/חתולה מעוקרת – 15.50 ₪.

  ניתן לחסן גם אצל רופאים פרטיים מורשי חיסון לכלבת של העיר אילת. אין ברשימה זו הפנייה או אחריות לגבי טיב השירות והמחיר.


  לידיעה, תעריפי השירותים מתעדכנים מעת לעת על ידי השירותים הווטרינרים.

   

  כלבים– חובה על פי חוק לבצע חיסון כלבת ,להוציא רישיון עירוני ולסמן בשבב אלקטרוני כל כלב בגיל 3 חודשים. תוקף הרישיון והחיסון שנה ממועד ביצועו.

  חתולים– החוק במדינת ישראל לא מחייב חתולים בחיסון כנגד מחלת הכלבת ולא ברישיון עירוני. אך יחד עם זאת, באזורים בהם ישנו חשש ו/או התפרצות של מחלת הכלבת ממליץ ד"ר אורן אברמוביץ' לחסן חתולים כנגד כלבת בגיל 3 חודשים ולחזור על החיסון כל שנה. חובה לסמן חתולים אשר יוצאים לשטח ציבורי בקולר צוואר.

  תושבים ותיקים בעלי כלבים חדשים בעלי חיסון כלבת בתוקף אך ללא רישיון עירוני, חייבים ברישום כלבם ובהוצאת רישיון בשרות הווטרינרי העירוני .לדוגמא, כלב אשר אומץ מעמותה למען בעלי חיים/מבית כלשהו. נדרש תשלום עבור הרישיון בלבד.

  תושבים ותיקים אשר עוברים דירה מחויבים על פי החוק לעדכן את פרטיהם החדשים.
  רישום ועדכון פרטים מתבצעים בתיאום טלפוני מול משרד השרות הווטרינרי.

  חשוב!!
  בעלי כלב אשר לא רשמו את כלבם ולא ביצעו עדכון פרטים מלא כולל רישום השבב האלקטרוני, לא ניתן יהיה לאתרם במידה וכלבם ימצא משוטט בשטח ציבורי.
  במצבים בהם ימצא הכלב פצוע, עדכון זה קריטי.

 • בתאריך 1/1/2013 נכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג-2002.
  שינוי החקיקה נועד לעודד עיקור וסירוס של כלבים ובכך להקטין באופן משמעותי את היקף המתות הכלבים הנטושים בארץ.

  את הנוהל המלא והמפורט ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

  פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים שלהלן:

  פטור עקב גיל הכלב:

  • כלב שגילו פחות מ-6 חודשים-יינתן פטור זמני לשנה אחת.
  • כלב שגילו מעל 8 שנים לפי הרשום במאגר הארצי לרישום כלבים או במאגר השירות הווטרינרי העירוני או לאחר שיוצגו בפני הווטרינר העירוני של עיריית אילת המסמכים הנדרשים כפי שפורט בנוהל המלא של השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות-יינתן פטור קבוע.

  פטור עקב מצב בריאותי:

  • לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע/זמני לשנה.

  פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:

  • לאחר הגשת מסמכים מהתאחדות הישראלית לכלבנות.
  • תוקף הפטור לשנה.
 • תחנת ההסגר העירונית נמצאת בפארק שחורת ומיועדת לכלבים משוטטים או כלבים שנשכו והוסגרו לצורך אבחון מחלת הכלבת.

  בתחנת ההסגר מתחם הרצה לכלבים המוחזקים בה, תאים מאובזרים במיזוג וחימום, דרגשים ושמיכות לתקופת החורף.

  עיריית אילת באמצעות האגף לשירותים ווטרינריים מבצעת מפעם לפעם מבצעי אימוץ לרבות הטסת כלבים לעמותות במרכז הארץ.

  פעולות תחנת ההסגר:

  • בעלי חיים משוטטים נאספים ע"י השירות הווטרינרי העירוני ומועברים לכלבייה.
  • שחרור בעל חיים מהכלבייה כרוך בתשלום ומתבצע במשרדי השירות הווטרינרי.
  • כלבים/חתולים נושכים שוהים בכלבייה לצורך תצפית ושלילת מחלת הכלבת.
  • בכלבייה מתקיימים ימי אימוץ. כל תושב שיאמץ כלב/ה יקבל את הכלב לאחר שהכלב עבר סירוס/עיקור, שבב אלקטרוני, חיסון נגד מחלת הכלבת, חיסון משושה ותילוע. המאמץ ישלם עבור אגרת רישוי ע"ס 40 ₪ בלבד.
 • מחלת הכלבת

  נוכחות מחלת הכלבת בארץ מדאיגה ומחייבת משנה זהירות שכן מדובר במחלה שסופה מוות לבני אדם ולבעלי חיים במידה ולא מטופלת בזמן.

  העברת נגיף הכלבת מתבצעת על ידי נשיכה/שריטה/מגע של בעל חיים נגוע. הנגיף נודד למוח, גורם לחלק מבעלי החיים לנשוך אחרים ולהעביר אותה הלאה ובסופו של תהליך לקריסת מערכות ומוות.

  בעל חיים הנאסף מהרחוב ונראה היום בריא, יכול מחר להיות חולה בכלבת .שלב המחלה בו נראים הסימנים הינו השלב האחרון אשר יכול להתרחש לאחר שבועות וחודשים של דגירה סמויה.

  כלבים/חתולים/גורים נגועים במחלת הכלבת בשלב הסמוי, אשר נאספו מתוך רחמים על ידי מטיילים באזורים נגועי כלבת כדוגמת צפון הארץ ובדרומה ,יכולים תוך מספר שעות לעבור לאזורים שונים ברחבי הארץ ולהפיץ את המחלה.

   

   

   

  אדם שננשך /נשרט מה עליו לעשות?

  יש לשטוף את אזור הנשיכה עם מים וסבון, לחטא עם חומר חיטוי ולפנות לקופ"ח / חדר מיון עפ"י הצורך.

  חשוב לברר את הפרטים המלאים אודות סוג בעל החיים, תיאורו וכן את הפרטים המלאים של בעליו (כתובת, שם, טלפון וכו'), כך שניתן יהיה לאתר את בעל החיים ולהכניסו לתצפית של 10 ימים בתחנת ההסגר.

  יש לפנות בכל מקרה של נשיכה, שריטה או מגע חשוד בין אדם לבע"ח למשרד הבריאות באילת הממוקם בקניון האדום.

  טל' משרד הבריאות באילת בנושא נשיכות: 08-6374279 שלוחה 9.

  חשוב לזכור שמחלת הכלבת הינה מחלה סופנית במידה ולא ניתן טיפול רפואי בזמן הנשיכה.

   

   כללי התנהגות למניעת מחלת הכלבת

  • חובה לחסן כלבים כנגד כלבת אחת לשנה וכל גור בהגיעו לגיל 3 חודשים.
  • חתולים – אין חובת חיסון בחוק ,אך יחד עם זאת באזורים בהם ישנו חשש או התפרצות של המחלה ממליץ ד"ר אורן אברמוביץ' לחסנם.
  • כלב בשטח ציבורי יוחזק ברצועה ובידי אדם בוגר המסוגל לשלוט בו.
  • מומלץ לא לשחרר כלבים בשטחי בר פתוחים ובכך למנוע מגע בין כלבכם לחיות בר.
  • כלב חדש מאמצים ממקומות מסודרים ,לאחר שחוסן כנגד כלבת ולא מהרחוב.
 • ב – 01.04.2024 ייכנס לתוקפו תיקון לנושא חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת שאושר ע"י ועדת הכלכלה של הכנסת.

  מחלת הכלבת הינה מחלה חשוכת מרפא העלולה לגרום למוות לאדם/בע"ח הנדבק בה, אי לכך חלה חובה על פי חוק על בעלי כלבים לחסנם נגד מחלת הכלבת.

  להלן עיקרי השינויים:

  • גור כלבים: יש לחסן ולשבב (אם אין לכלב שבב) בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 3 – 2.5 חודשים. יש לחסן את הגור בחיסון דחף חודש לאחר החיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף, יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  • כלב בגיל מעל שלושה חודשים שלא חוסן מעולם: יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מיידי וחודש לאחר החיסון הראשון יש לחסן את הכלב בחיסון דחף. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  • כלב שחוסן פעם אחת בלבד כנגד מחלת הכלבת: יש לחסנו בחיסון דחף באופן מיידי. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  • כלב שחוסן מעל פעמיים: תוקף החיסון שלו יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון. בעלי הכלב יצטרכו לחדש את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו כעבור שנה מיום הוצאתו.
  • שימו לב:
   • בשנה שבה הכלב צריך להתחסן, ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים והרישיון למשך שנה.
   • בשנה שבה הכלב אינו צריך להתחסן, ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד והרישיון יהיה תקף לשנה ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינרי.
   • כלבים שחוסנו לפני 01.04.2024 רק פעם אחת, צריכים להתחסן בחיסון דחף באופן מיידי / בהפרש של חודש מהחיסון האחרון.
   • תצפית ביתית לכלב שנשך, כלבים שנשכו יוכלו להיות בפיקוח והשגחה ביתית/במרפאה וטרינרית רק אם הבעלים מחזיקים ברישיון כחוק וההיסטוריה החיסונית של הכלב כוללת שני חיסוני כלבת בהפרש לא גדול משנתיים ולאחר שעמדו בכל תנאי תצפית בית ועל פי שיקול דעתו של הרופא הרשותי. בכל שאר המקרים תבוצע תצפית כלבת בתחנת ההסגר העירונית.  
 • מדי שנה מעקרת ומסרסת עיריית אילת באמצעות אגף השירות הווטרינרי בין 2000 – 2400 חתולי רחוב בתקציב של עשרות אלפי שקלים בשנה. כמענה מידי לצמצום הילודה ומניעת ההתרבות הבלתי מבוקרת בקרב חתולי הרחוב. לצד פעולות השירות הווטרינרי, מזמין האגף, חברה מקצועית למבצע ממוקד, שתכליתו לכידה, עיקור וסירוס והחזרת החתולים למקום בו נלכדו. פקחי השירות הווטרינרי המהווים חלק מהמבצע לכדים בעצמם חתולים לצורך עיקורם וסירוסם. על פי דרישת הווטרינר העירוני, מתבצעים בדיקות וטיפולים רפואיים לכל חתול, על פי צרכיו, כולל טיפולי שיניים, טיפולי אוזניים, טיפולים נגד טפילים, והתערבויות כירורגיות שונות.

  עיריית אילת מבצעת עיקורים וסירוסים לחתולי רחוב באופן יומיומי  המבצע מבוצע בתמיכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

  כמו כן, על כל תושב המחזיק בחתול ביתי מסורס /מעוקרת יש לדאוג לסמנו (קיטום אוזן שמאל המעיד שהחתול/ה מעקרת/מסירוס) ו/או במידה ובעל החתול לא סירס/עיקר את החתול/ה– עליו לדאוג להצמיד לו קולר בצוואר – כך הלוכדים יזהו שזהו חתול ביתי והחתול לא יילכד.

  כידוע, בהתאם להחלטת בג"צ, לפיה חתולי רחוב הינם בעל חיים מוגן, חל איסור מוחלט להמיתם ואף להעתיקם למקום אחר. מכאן שפעילות הרשויות המקומיות מוגבלת לסירוס ועיקור בלבד. כל חתול שעובר את הטיפול מסומן באמצעות קטימת חלק קטנטן מאוזנו (פרוצדורה פשוטה ולא כואבת המתבצעת כמובן תחת הרדמה). כך נמנעים ניתוחים מחודשים על חתולים שכבר עוקרו או סורסו. אם החתול ילכד שוב בעתיד הוא ישוחרר מיד בחזרה. לאחר העיקור והסירוס מוחזרים החתולים למקום ממנו נלקחו. הפעילות האמורה המתבצעת, כאמור באופן קבוע ושוטף מסייעת לצמצם את תופעת ריבוי חתולי הרחוב.

 • עיריית אילת תומכת בהאכלה מסודרת של חתולי קהילה. לצורך כך הוקמו עשרות תחנות האכלה ברחבי העיר על מנת לצמצם פיזור מזון בשטח ציבורי ומניעת מטרד
  לשכנים. החתולים בתחנות ההאכלה המוסדרות מעוקרים ומחוסנים.

  הנחיות האכלת חתולי קהילה: 

  • במקום קבוע: יש לקבוע פינות האכלה במרוחק מאזור הכניסה לבית, ולא באזור מגרש החניה. מקום טוב לכך הוא ליד שיחים מוסתרים בקצה הגינה. 
  • בשעה קבועה: את המזון רצוי לתת בזמנים קבועים (בוקר/ערב וכד') ולהבטיח זמינות מי שתייה טריים. פעם ביום מספיקה.
  • האכלה נקייה ומסודרת: יש לשמור על ניקיון האזור ולא להניח לפסולת ולכלוך להצטבר באזור פינות ההאכלה. 
  • מים קבועים ונקיים. 
  • מזון יבש המיועד לחתולים בלבד.
  • בכמות קבועה – האכלה חייבת להיגמר לאחר כשעה. 
  • בתום האכלה יש לאסוף את שאריות המזון שנותרו במקום.
 • בעיר אילת שלושה פארקי כלבים, מגודרים, מאובזרים במתקנים, שוקת מים ייעודית לכלבים והנחיות התנהגות כלבים בפארק.

  מיקומי הפארקים ברחבי העיר:  גן פרדקין |  פארק שחמון (שד' ששת הימים שחמון) |  פארק הר לוץ

 • הודעה לציבור על החזקת כלב מסוכן

   

  אגף השירות הווטרינרי מודיע לציבור שהמחזיק בכלב מגזע מסוכן, לא יוכל לקבל רישיון להחזקתו עד שיעמוד בתנאים הרשומים להלן:

   

  1. אישור על סירוס/ עיקור הכלב.
  2. אישור על ביטוח מפני פגיעת הכלב.
  3. שלט המזהיר מפני כלב מסוכן על דלת הדירה או שער הכניסה לבית.
  4. אישור על חיסון הכלב נגד מחלת הכלבת.
  5. אישור על סימונו של הכלב בשבב אלקטרוני תת עורי.
  6. החזקת כלב מסוכן ללא רישיון וללא עמידה בתנאים האלה מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה כבד וגוררת קנס מינהלי ע"ס 5,000 ₪

 • פיקוח בעסקים לממכר מוצרי מזון מן החי.

  הפיקוח כולל ביקורות שוטפות במהלך השנה לבדיקת תנאי החזקת המוצרים, תוקפם, תנאי התברואה בתחום העסק, אופן ייצור ומכירת המזון ועוד.
  הפיקוח כולל עסקים כגון : בתי קירור,  בתי אוכל ועוד.