מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית אילת

מנהל הבחירות [אילת]

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות ל[עיריית אילת]

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', ט"ז חשוון תשפ"ד  (31.10.2023).

 

תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש,  עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה, ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל/ת הבחירות.

דרישות:

 • כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 21 שנה ביום הבחירות.
 • 12 שנות לימוד
 • יסודיות ודיוק בפרטים
 • ידיעת השפה העברית
 • יכולת ארגון ותפעול
 • עמידה בתנאי לחץ ועומס
 • ניידות – יתרון
 • יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי
 • רצויה ידיעת השפה הערבית

הליך המיון:

 • ריאיון קצר בעל פה – שיערך ע"י מנהל הבחירות/ מי טעמו למועמד שעבר את מבחן הסף
 • ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר – של 75 ומעלה
 • השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה – חובה!!!

דגשים נוספים:

 • על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או סיעה או כי לא נטל חלק בפעילות מטעם רשימה או  סיעה ב- 3שנים האחרונות שקדמו ליום הבחירות.
 • על המועמד להצהיר בעת הגשת המועמדות  כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות או ס. מנהל הבחירות ברשויות בהן הוא מבקש להגיש מועמדות כמזכיר ועדת קלפי. לעניין זה , "קרוב משפחה" – בן או בת זוג, לרבות ידוע/ ה בציבור, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס , גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, , חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, בן דוד, בת דודה- לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה ברשות בה הוא מגיש מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי. לעניין זה, "קרבת משפחה" – בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.
 • לא יועסק כמזכיר ועדת קלפי מועמד שהוא עובד אותה רשות מקומית (לרבות תאגיד עירוני של אותה רשות מקומית).
 • מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין כל מי שהגיש מועמדות ואינו מתחייב למנות את כל מי הגיש מועמדות ועבר את תהליך המיון.
 • אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.
 • המועמד יציין העדפה למחוז ושלוש רשויות בהן הוא מבקש להיות משובץ כמזכיר.
 • ככלל, מועמד לא ימונה לכהן בוועדת קלפי השוכנת ביישוב בו הוא מתגורר, אם מדובר ביישוב קטן, או בשכונה שבה הוא מתגורר, אם המדובר בעיר או ביישוב גדול אחר, אלא במקרים חריגים אם לא תהיה אפשרות אחרת.
 • מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צרכיו בלבד.
 • על המועמד להתייצב יום לפני הבחירות באתר הייעודי לקבלת חומרי הצבעה וציוד קלפי.
 • באחריות המזכיר להביא את החומר הרגיש לקלפי, והוא מנוע מלעזוב את מקום הקלפי עד לתום הליך ספירת הקולות ואריזת חומרי הבחירות ומחויב להעבירם לאתר הקליטה הייעודי  שקבע  מנהל הבחירות. התהליך עשוי להימשך מעל ל-20 שעות.
 • יובהר שהמזכיר הוא נושא משרה, ואינו עובד.
 • על המועמד להצהיר על כך שלא ייסע בתחבורה ציבורית כאשר החומר הרגיש ברשותו, למעט במונית פרטית וזאת לנוכח רגישות החומר.
 • לא יועסק מועמד שהינו עובד בעיריית אילת/ תאגידים עירוניים .
 • לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.
 • התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים
 • תנאי העסקה ותגמול:
 • התשלום הכולל למזכיר קלפי הינו 2,868 ₪  (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר הבחירות( עד 30 יום), והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לריאיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.
 • יובהר כי התשלום מגלם בתוכו את התשלום בגין כל הפעולות הנוגעות לתפקיד זה , ובכלל זה – ראיון, הדרכה, ביצוע מבחן, הגעה לאתר הייעודי לאיסוף החומר, נסיעות וכדומה. ולא ישלם למועמד כל תשלום נוסף.
 • למזכיר שיישא בתפקיד גם בבחירות חוזרות( סיבוב שני – אם יהיו) ברשות. ישולם תשלום בגובה 1,958 ₪ ברוטו, יובהר שמינוי מועמד לתפקיד בבחירות חוזרות נעשה בהתאם לשיקול דעת מנהל/ת הבחירות.

 

הגשת מועמדות תתבצע באמצעות טופס מקוון להלן הקישור: https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/RecruitmentofSecretaries@MOIN.gov.il

 • לפרטים לשאלות ולהבהרות נוספים ניתן לפנות למטה הבחירות  במייל behirot23@eilat.muni.il
 • ניתן להגיש מועמדות עד ליום24/08/2023.המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים
 • אורית שכטר – מנהלת הבחירות – אילת

אולי יעניין אותך גם