מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

צו המיסים לשנת 2023 מאושר

תכנית עבודה לשנת 2023

צו המיסים לשנת 2023

דברי הסבר צו המיסים לשנת 2023

צו המיסים לשנת 2023

תקציב עיריית אילת לשנת 2021

עיריית אילת מינהל כספים אגף תקציבים הצעת תקציב לשנת 2021

הנחיות נגישות באירועים

צו המיסים לשנת 2022

צו המיסים לשנת 2021

צו המיסים לשנת 2014