מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

הודעה לנהגי רכב כבד: תיאסר חניה לילית של רכב כבד מהשעה 19:00 בערב ועד 7:00 בבוקר למחרת, בכל ימות השנה, איסור החניה חל על רכב כבד מעל 6 טון כולל משאיות, אוטובוסים, כלי צמ"ה ונגררים. לרשות הנהגים עומדים חניונים בתשלום בחניוני מבואות אילת.

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון חורף – בימים א-ה  08:30-16:00  ערבי חג , שבתות וחגים – 16:00 -09:00

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

צו המיסים לשנת 2023

דברי הסבר צו המיסים לשנת 2023

צו המיסים לשנת 2023

תקציב עיריית אילת לשנת 2021

עיריית אילת מינהל כספים אגף תקציבים הצעת תקציב לשנת 2021

הנחיות נגישות באירועים

צו המיסים לשנת 2022

צו המיסים לשנת 2021

צו המיסים לשנת 2014

צו המיסים לשנת 2015

צו המיסים לשנת 2016