מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

צו המיסים לשנת 2023 מאושר

תכנית עבודה לשנת 2023

צו המיסים לשנת 2023

דברי הסבר צו המיסים לשנת 2023

צו המיסים לשנת 2023

תקציב עיריית אילת לשנת 2021

עיריית אילת מינהל כספים אגף תקציבים הצעת תקציב לשנת 2021

הנחיות נגישות באירועים

צו המיסים לשנת 2022

צו המיסים לשנת 2021

צו המיסים לשנת 2014