מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

הודעה לנהגי רכב כבד: תיאסר חניה לילית של רכב כבד מהשעה 19:00 בערב ועד 7:00 בבוקר למחרת, בכל ימות השנה, איסור החניה חל על רכב כבד מעל 6 טון כולל משאיות, אוטובוסים, כלי צמ"ה ונגררים. לרשות הנהגים עומדים חניונים בתשלום בחניוני מבואות אילת.

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון חורף – בימים א-ה  08:30-16:00  ערבי חג , שבתות וחגים – 16:00 -09:00

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 5/2023 סייר/ת בסיירת תיירות – באגף תיירות ואכיפה, מינהל תפו"ח-סגור

מכרז חיצוני 4/2023 מפקח בכיר לתכנון ובנייה מינהל הנדסה-סגור

מכרז חיצוני 3/2023 קב"ס/ית (קצין/ת ביקור סדיר) המחלקה לטיפול בפרט אגף החינוך, מינהל שח"ק-סגור

מכרז חיצוני 2/2023 מנהל/ת מחלקת נכסים והיטלי השבחה מינהל כספים – הארכה

מכרז חיצוני 1/2023 מזכירת משנה בביה"ס תיכון* אגף החינוך, מינהל שח"ק-סגור

מכרז  חיצוני 41/2022  בודק/ת תכניות בניין עיר אגף תכנון, מינהל הנדסה-סגור

מכרז חיצוני 40/2022 רכז/ת מעורבות חברתית אגף צעירים והון אנושי – מינהל שח"ק-סגור

מכרז חיצוני 38/2022 מהנדס/ת העיר אילת – מינהל ההנדסה-סגור

מכרז חיצוני 39/2022 מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה  מינהל הנדסה-סגור

מכרז חיצוני 38/2022 מהנדס/ת העיר אילת מינהל ההנדסה – סגור