מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 30/2023 סייעות פדגוגיות כיתתיות בבתי ספר* המחלקה לטיפול בפרט , אגף החינוך מינהל שח"ק – סגור

מכרז חיצוני 29/2023 סייעות תגבור מוסדי (לקויות מורכבות) בחינוך המיוחד בגנים ובבתי הספר * המחלקה לטיפול בפרט, אגף החינוך מינהל שח"ק – סגור

מכרז חיצוני 28/2023 מנהל/ת שירות פסיכולוגי במינהל שח"ק

לעיריית אילת דרושים ודרושות תומכות חינוך לגני ילדים* אגף החינוך, מינהל שח"ק-סגור

מכרז חיצוני 27/2023 סייעות פדגוגיות כיתתיות בבתי ספר* המחלקה לטיפול בפרט-סגור

מכרז חיצוני 26/2023 סייעות תגבור מוסדי (לקויות מורכבות) בחינוך המיוחד בגנים ובבתי הספר * המחלקה לטיפול בפרט, אגף החינוך מינהל שח"ק-סגור

מכרז חיצוני 25/2023 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש) אגף החינוך, מינהל שח"ק-הארכה

מכרז חיצוני 24/2023 מזכיר/ה לטיפול בסייעות החינוך המיוחד המחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך, מינהל שח"ק-סגור

מכרז חיצוני 23/2023 מנהל/ת מחלקת נכסים והיטלי השבחה מינהל כספים-סגור

מכרז חיצוני 22/2023 פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי חינוכי* אגף החינוך, מינהל שח"ק – סגור