מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 15/2023 בדבר – שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 06/08/2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 14/2023 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך ולהסעות אקראיות ומיוחדות שנת הלימודים תשפ"ד – מועד אחרון להגשת ההצעות עד ליום א 06.08.23 בשעה 12:00

קול קורא 6/2023 לביצוע הנגשה לבעלי מוגבלויות, קשישים ולמתקשים אחרים (פיזית ו/או קוגנטיבית) בתחומי השטחים הפתוחים

קול קורא 5/2023 לרכישת זכויות בקרקע שתשמש שטח פתוח לתועלת הציבור

קול קורא 4/2023 לסיוע במימון מיזמים בתחום הביצוע/תכנון ביצוע שמטרתם שמירה, שיקום ושחזור של מערכות אקולוגיות

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 2023 בתחומי ביצוע (1/2023), תכנון (2/2023) וסקר (3/2023)

מכרז 13.2023 בדבר – תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בעיריית אילת ובמוסדותיה

מכרז פומבי מס' 10/2023 בדבר מתן שירותים משפטיים בתחום הארנונה, היטלים ואגרות עבור עיריית אילת

מכרז פומבי מס' 11/2023 בדבר מתן שירותי ליטיגציה בתחום התכנון והבניה עבור הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת

מכרז פומבי מס' 12/2023 בדבר מתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת עבור עיריית אילת