מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

הודעה לנהגי רכב כבד: תיאסר חניה לילית של רכב כבד מהשעה 19:00 בערב ועד 7:00 בבוקר למחרת, בכל ימות השנה, איסור החניה חל על רכב כבד מעל 6 טון כולל משאיות, אוטובוסים, כלי צמ"ה ונגררים. לרשות הנהגים עומדים חניונים בתשלום בחניוני מבואות אילת.

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון חורף – בימים א-ה  08:30-16:00  ערבי חג , שבתות וחגים – 16:00 -09:00

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 5.2023 – ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

מכרז פומבי מס' 4/2023 בדבר –ביטוח כלי הרכב של עיריית אילת

מכרז פומבי מס' 03/2023 בדבר – מתן שירותי ארכיב לעיריית אילת

נספח א מכרז פומבי מס' 01/2023 בדבר – הכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני.מועד אחרון להגשת הצעה 12/02/23

מסמכי מכרז 1-2023 להכנת תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני 

מכרז פומבי מס' 02/2023 בדבר – הפעלת מועדון חברתי וספורט לבוגרים עם מוגבלויות. מועד אחרון להגשת הצעה למכרז 05/02/23

מסמכי מכרז 02-2023 הפעלת מועדון חברתי וספורט לבוגרים עם מוגבלויות (1)

מכרז מס' 23/2022 – בדבר – איסוף ופינוי אשפה באזורי התיירות, התעשייה ואזורים נוספים בתחום שיפוט העיר אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 28/12/2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 22/2022 – בדבר – רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי/קניה עבור עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 05/12/2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 18/2022 מתוקן – בדבר – אספקה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לעיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 05/12/2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 21/2022 הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב וגנרטורים – 15. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 23/10/2022 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 20/2022 בדבר – רכישת רישיונות מחשוב עבור עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 23/10/2022 בשעה 12:00