מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

קול קורא למכירת חסקות הצלה מס' 01-2024

מכרז פומבי מס' 1/2024 בדבר – הפעלת מרכז יום וקהילות תומכות לאזרחים ותיקים

מכרז פומבי מס' 20/2023 בדבר – פינוי גרוטאות רכב וגרירת רכבים בתחום שיפוט העיר אילת

מכרז פומבי מס' 18/2023 בדבר – הכנה, כתיבה ויישום של תוכנית חינוכית – פרויקט חינוך סביבתי "שמירת טבע עירוני ושיקום שמורת עברונה"

מכרז פומבי מס' 17/2023 בדבר – רכישת רכב מסוג טנדר עבור עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות יום א' 20/08/2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 16/2023 בדבר – רכישת רכב מסוג טנדר עבור עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 06/08/2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 15/2023 בדבר – שירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 06/08/2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 14/2023 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך ולהסעות אקראיות ומיוחדות שנת הלימודים תשפ"ד – מועד אחרון להגשת ההצעות עד ליום א 06.08.23 בשעה 12:00

קול קורא 6/2023 לביצוע הנגשה לבעלי מוגבלויות, קשישים ולמתקשים אחרים (פיזית ו/או קוגנטיבית) בתחומי השטחים הפתוחים

קול קורא 5/2023 לרכישת זכויות בקרקע שתשמש שטח פתוח לתועלת הציבור