מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

חברי מועצת העיר כהונה 14

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2022

חברי המועצה והסגנים החדשים חתמו על אמנה

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2021

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2020