מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

חברי מועצת העיר כהונה 14

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2022

חברי המועצה והסגנים החדשים חתמו על אמנה

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2021

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2020