מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

תכניות העבודה מקושרות התקציב בהתאם לשנת התקציב מהווה חלק בלתי נפרד מתקציב העירייה והן נגזרת מתכנית העבודה הרב שנתית, אשר נבנתה על ידי מנהלי העירייה. תכניות העבודה כוללות משימות – אשר הינן תוצר ישיר של הבשלת התכניות האסטרטגיות שנעשו לאורך השנים האחרונות תוך הוצאה לפועל של תכניות ויישום התקציבים אשר נכללו בהסכם הגג, תשתיות תיירותיות ובהחלטות הממשלה השונות – והן מעבר למשימות השוטפות של כלל יחידות העירייה,