מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון
תכנון והנדסהתכנון והנדסה

תכנון והנדסה

מינהל תכנון והנדסה בעיריית אילת

רחוב בנימין 4, סיטי סנטר, קומת הכניסה

קבלת קהל: בימי שני וחמישי בין השעות 09:00 עד 13:00

שאלות ותשובות

  1. יש לפנות לעורך בקשה (אדריכל, מהנדס, הנדסאי).  עורך הבקשה ייפנה למחלקת מידע להיתר ויזמין תיק מידע להיתר. מהו תיק מידע להיתר?
  2. ​לאחר קבלת תיק המידע,  העורך יכין בקשה להיתר בהתאם לדרישות שפורטו בתיק המידע.
  3. עורך הבקשה יזין את פרטי הבקשה במערכת רישוי זמין (מערכת ממוחשבת של משרד הפנים.
  4. הבקשה תועבר למח' רישוי במנהל הנדסה לטיפול.
  • ​​​​לתשומת לבך: ללא הזנת הנספחים הנדרשים לתנאי סף הבקשה לא נקלטת.
 • דיווח על ביצוע עבודות ומבנים הפטורים מהיתרנפתח בחלון חדש

  לתשומת לבך:

  הפטור מהיתר מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. ניתן להקים פריטים הפטורים מההיתר בהתאם לתכניות המפורטות ותקנות התכנון והבניה​

 • הגשת בקשה לתיק מידע מתבצעת ע"י עורך בקשה מורשה בלבד באמצעות מערכת רישוי זמין באתר "שער המידע לרישוי ובניה" ובכפוף להשלמת תנאי הסף להגשת בקשה למידע (קישור).
  תיק המידע להיתר משמש את המתכנן/ עורך הבקשה לצורך הכנת בקשה להיתר ומהווה אחד מתנאי הסף לקליטת בקשה להיתר.
  המידע יימסר במערכת רישוי זמין בתוך 45 ימי עבודה מיום אישור הבקשה לתנאי סף.
 • אומדן הזמני​ם לצורך הוצאת היתר בניה מחלק למספר שלבים:​

  • ​שלב ראשון: מידע להיתר  – 45 יום
  • הגשת הבקשה להיתר בהתאם למסלול הבקשה, לאחר השלמת כל התנאי הסף ע"י עורך הבקשה שנקבו במידע להיתר
  • בקרה מרחבית – זמן הבקרה המרחבית נקבע בהתאם למסלול של הבקשהבקשה להיתר במסלול "מקוצר" 25 יום לדיון.
   • בקשה להיתר במסלול "מקוצר" 25 יום לדיון.
   • בקשה להיתר במסלול "מלא" ללא הקלות ושימושים חורגים  – 45 יום
   • בקשה להיתר במסלול "הקלות בשימושים חורגים" – 90 יום.
  • לאחר סיום תהליך בקרה מרחבית, הבקשה עוברת לדיון בוועדה בהתאם למסלול הבקשה להיתר לצורך קבלת החלטת הוועדה .
   תוקף ההחלטה הוועדה הינו  שנתיים.
  • בקרת התכן – פרק הזמן של שלב בקרת התכן באחריות עורך הבקשה למשך תוקפת החלטת הוועדה
  • אגרות התחייבויות ותשלומים – 10 יום
  • הפקת היתר בניה – 5 יום
 • התשובה מתחלקת למספר קטגוריות:​

  1. "מבנה פשוט"  כהגדרתו בחוק – מבנה עד 4 קומות או תוספות ושינויים במבנים קיימים רשאי להגיש: אדריכל/ית, מהנדס/ת, הנדסאי/ת אדריכלות והנדסאי/ת בניין הרשום במרשם המהנדסים / אדריכלים / הנדסאים מוסמכים
  2. תמ"א 38 – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה רשאי להגיש אדריכל/ית רשום בלבד
  3. "מבנה מורכב": בנייה​ רוויה/ מבני תעשיה ומסחר/ משרדים וכו' – רשאי להגיש אדריכל/ית רשום.
   • ​​לתשומת לבך: בנוסף לעורך הבקשה יש למנות מתכנן/נת שלד במקביל, ללא חתימת שני בעלי מקצוע אלו, לא ניתן לקלוט את הבקשה להיתר​
 • ניתן לבדוק את סטטוס הבקשה באתר זה ע"י הקלדת: מספר בקשה, תיק בנין, גוש וחלקה, כתובת או ת.ז של מבקש הבקשה.
  המידע באתר מסונכרן עם המערכות העירייה והינו  עדכני.​
 • עורך הבקשה ומבקש הבקשה מקבלים הודעות מייל בשלבים הבאים
  1. בקשתך להיתר  לא נקלטה במערכת עקב אי עמידה בתנאי סף.
  2. בקשתך להיתר נקלטה במערכת מקוונת.
  3. בקשתך להיתר נבדקה ומיועדת לדיון ברשות רישוי .
  4. בקשתך להיתר נבדקה ומיועדת לדיון בוועדת משנה.
  5. לבקשתך להיתר הופק היתר. עלך להשלים את ההליך מול מח' אגרות והיטלים.​
 • לצורך בדיקת זכויות בניה יש לפנות לעורך בקשה מטעמכם. עורך הבקשה פונה למחלקת מידע תכנוני.
  מענה טלפוני בימים : א, ג, ד 9:00-12:30
   
  טל: 08-6367180 
   
  קבלת קהל בימים ב' וה' בין השעות 9:00 עד 13:00
 • מחלקת רישוי בנייה נותנת שירות לתושב בכך שהיא מבצעת בדיקת התאמה בין התשריט להיתר הבנייה הקיים.
   
  לצורך ביצוע הבדיקה יש להגיש, למזכירת מחלקת רישוי,  תשריט בליווי מכתב מהמפקחת על המקרקעין.
   
  בסיום הבדיקה, הבודקת תיצור קשר עם המגיש לצורך קבלת התשריט חתום.
   
  עם תשריט יש לגשת ללשכת רישום מקרקעין (טאבו (לצורך ביצוע הרישום .​