מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

תברואה ורישוי עסקים

שאלות בנושא - תברואה ורישוי עסקים

 • "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו;

   עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם כן ברישיון, בהיתר הזמני או בהיתר המזורז, שבידו,

   מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק."

   

  חוק רישוי עסקים מפרט את רשימת העסקים שצריכים להוציא רישיון לניהול עסק בצו רישוי עסקים

  (עסקים טעוני רישוי)התשע"ג-2013. מדובר ברשימת עסוקים נרחבת שלעיתים אף נדרשת בפרשנות

  מצדנו לנוכח מורכבות העסוק.לכן, בבואך לפתוח עסק עולה בפניך השאלה:

   האם העסק שאותו אני מעוניין/נת לנהל צריך רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968?

  על מנת לתת לך מענה מהיר לשאלתך, פרטנו להלן אלו עסוקים לא מצריכים רישיון לניהול עסק ו

  סעיף 4 בחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 קובע כדלקמן:

  חלק מרשימת העסוקים השכיחים בצו רישוי עסקים המצריכים רישיון לניהול עסק.

   ככל שעיסוקך לא מופיעה ברשימות אלו באפשרותך למלא את הטופס המקוון מטה ואנו נשיב לשאלתך בהקדם האפשרי.

  לשימת לב, אין באמור בסעיף זה לפטור אותך מחובתך לקיים דרישות חיקוק אחרות,

  בין היתר גם חוקי העזר של עיריית אילת, דיני התכנון והבניה, דיני רשות ארצית לכבאות והצלה

  וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 •  גן ילדים, מעון, פעוטון, צהרון.

        משרדים.

        בית מרקחת בקופת חולים או בבית חולים.

        מכירת דברי קוסמטיקה

        מכון כושר הנופל להגדרה שלהלן:

         א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק

             הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את הספורטאים בלבד.

         ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים

             מן המניין הרשומים במוסד בלבד.

         ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, או

            במקום עבודה שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח

            לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.

         ד. כל פעילות ספורט שאין בה שימוש במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני.

   

   

   

        מחסן- שצמוד לחנות קמעונאית ותכליתו העיקרית לשרת אותה, שייעודו לא לאחסון מזון ומשקאות או חומרים מסוכנים

        או תמרוקים.

        חנות לממכר דברי הנעלה, הלבשה, תמרוקים דברי נוי ומוצרים ביתיים וכיוצ"ב ששטח המכירה בה פחות מ800 מטר רבוע.

        מכבסה בבניין מגורים לשימוש הדיירים.

        משתלה בשטח קטן מ-300 מטר רבוע.

        השכרת יחידות אירוח למטרת נופש שאינה מלווה במתן שירותים לשוכרים וככל שניתן שירות לשוכרים כשמספר

        יחידות האירוח  להשכרה קטן מחמש יחידות אירוח.

        דיור מוגן

        אצטדיון או אולם ספורט במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.

        התקהלות במסגרת אירועי תרבות ,בידור וספורט תחת כיפת השמים עד 499 משתתפים.

        מתקני מטבע לשעשוע מכנים שיש בהם עד שני מקומות

        עסק להובלה עד שלושה כלי רכב להובלה.

        חניון המשרת באי מרכז מסחרי סמוך לו עד 500 מטר רבוע

        חניון מקורה או תת קרקעי עד 500 מטר רבוע

        אחסון עד 19 כלי יריה או אחסון של פחות מ- 10,000 כדורים.

 • כל הקשור במזון ומשקאות:

  • מוסכים- מכונאות, חשמלאות, תיקון תקרים, זגגות, טיפול אחר ברכב (סיכה, התקנת אביזרים)
  • רחיצת כלי רכב
  • נגריה- ייצור רהיטים
  • מסגריה- ברזל, נירוסטה, אלומיניום
  • מתפרה
  • מרפדיה
  • ייצור שלטים
  • מתכת מוצריה וגרוטאות- אחסונם מיונם סחר בהם.
  • בתי מסחר בעלי שטח מכירה מעל 800 מטר רבוע
  • בתי מרקחת
  • מכון יופי- קוסמטיקה, מספרה, טיפולי יופי, מכון שיזוף
  • קעקועים ופירסינג
  •  קניון
  • עסק ייחודי למכירת מוצרי טבק למכירה קמעונאית
  • קייטנה, מחנה נוער
  • כלי רכב  – מכירתם השכרתם
  • השכרת קארוואנים  
  • מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים.

  שנועדו ל-500 משתתפים או יותר.

 • חוק רישוי עסקים מפרט את רשימת העסקים שצריכים להוציא רישיון לניהול עסק בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)התשע"ג-2013.

  מדובר ברשימת עסוקים נרחבת שלעיתים אף נדרשת בפרשנות מצדנו לנוכח מורכבות העסוק.

  לכן, בבואך לפתוח עסק עולה בפניך השאלה:

  האם העסק שאותו אני מעוניין/נת לנהל צריך רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968?

  על מנת לתת מענה מהיר לשאלתך באפשרותך להעביר את פרטייך בטופס הנמצא מטה

   *מדובר בבדיקת חובת רישוי בלבד, אין באמור בכדי להגיש בקשות היתר וכד'.

 • חקיקה:

  1. חוק רישוי עסקים – הוראות רשמיות כתובות ומחייבות את כל תושבי המדינה, המסדירות את מערכת הכללים הכללית בנוגע לרישוי עסקים, ואשר אושרו על ידי הכנסת.

   

  1. מטרות החוק
   חוק רישוי עסקים נועד להבטיח את קיומן של 7 מטרות-
   (1)איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
   (2) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
   (3) בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
   (4) מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
   (5) בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
   (6) קיום תכליות דיני התכנון והבניה
   (7) קיום הדינים הנוגעים לכבאות

   

  1. תכליות דיני התכנון והבניה – הינה אחת מ 7 מטרות חוק רישוי עסקים כאשר החוק מפרט מהן ההפרות שנחשבות לפגיעה מהותית בדיני התכנון והבניה.

   

  1. ועדה מקומית לתכנון ובניה- נקראת לעיתים בקיצור גם וועדה מקומית. זוהי וועדת התכנון הנמוכה ביותר המוסמכת לתת אישורים והיתרים בתחום התכנון והבניה על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק ( מעליה קיימות וועדות מחוזיות וארציות).

   

  1. תקנות רישוי עסקים – מערכת כללים יותר מפורטת הנוגעת ליישום הוראות חוק רישוי עסקים. התקנות יותקנו רק לקיום מטרות החוק ורק על ידי מי שהוסמך להתקינן בחוק.
   (סעיפים 9- 11ג לחוק רישוי עסקים מקנים סמכויות לשרים הרלוונטיים להתקין תקנות בנוגע לרישוי עסקים בתחומם).
   תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות) – תקנות שהוצאו על ידי שר הפנים ודנות, ככלל, בפרוצדורה והטפסים של הוצאת רישיון עסק.
   תקנות רישוי עסקים אחרות- תקנות שהוצאו על יד השרים הרלוונטיים והנוגעות לדרישות נותני האישור מבעלי עסקים על מנת לקבל את אישורם למתן רישיון.

   

   

  1. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) – התוספת לצו מפרטת כ 185 סוגי עסקים הטעונים רישוי עסק, מיהם נותני האישור שאישורם נדרש לשם מתן הרישיון, הצורך בעמידה בחוקים נוספים לקבלת רישיון עסק, תקופת תוקף הרישיון ועוד. הצו נחתם על ידי שר הפנים.
   חשוב- בחוק עצמו ( סעיפים2 עד 2ח) קיימות התייחסויות למספר סוגי עסקים ספציפיים, בנוסף לאמור בצו).

   

  1. קבוצות בצו – חלוקה של פריטי הרישוי ל- 10 תחומי עיסוק מרכזיים.
  2. פריטי רישוי –סוגי העסקים אשר לשם ניהולם נדרש רישיון עסק. נקראו גם סוגי עסקים טעוני רישוי
   מספר פריט – המספר המופיע בצו, בצדו הימני של כל פריט רישוי. המספר יציין את הקבוצה אליה משתייך פריט הרישוי ואת מספרו הסידורי באותה קבוצה. רישיון עסק יינתן לפי מספר פריט הרישוי.
  3. עסק טעון רישוי – עסק שנמצא ברשימת העסקים הטעונים רישיון בצו רישוי עסקים.
  4. עסק שאינו טעון רישוי – עסק שלא נמצא ברשימת העסקים בצו רישוי עסקים

   

  1. מפרטים אחיד ארצי– רשימת המסמכים, התנאים והדרישות הממצה והמחייבת, שעל כל נותן אישור לפרסם ביחס לכל עסק. המפרטים האחידים מפורסמים באתר "ממשל זמין" והודעה על מועד פרסומן תפורסם ב"רשומות". בתיקון 34 נקבע לוח זמנים קשיח לפרסום מפרטים אחידים לכל סוגי העסקים, למעט אלו שקבלו פטור מפרסום מפרט אחיד וזה מצויין בצו).

   

  1. מפרטי רשות הרישוי- המסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי והתנאים הנדרשים על ידה וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לעניין סוג מסוים של עסקים לרבות החלטות לעניין רוכלות, חוקים אחרים אשר נדרש כי יתנו רישיון בטרם מתן רישיון עסק וחוק עזר בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד. מפרטי הרשות יפורסמו באתר האינטרנט שלה.

   

  1. חיקוק אחר – חוקים אשר מתן רישיון על פיהם הינו תנאי למתן רישיון עסק. רשימת החוקים מצויה בטור ז' בצו.

   

  1. חוק עזר רשותי – חוק הנחקק על יד רשות מקומית ומסדיר נושאים שונים בתחומי אותה הרשות בלבד, כגון- קביעת ארנונה, הסדרת חניה, שעות פתיחת עסקים ועוד.

   

   

   

   

   

  1. נותני אישור – הגופים המפורטים בצו רישוי עסקים, אשר לצורך קיום מטרות החוק, אישורם נדרש לשם מתן רישיון לעסק.
  1.      השר להגנת הסביבה איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  2.      השר לבט"פ (משטרה) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  3.      שר העבודה והרווחה בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  4.      שר החקלאות מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
  5.      שר הבריאות  בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
  6.      השר לבט"פ (כבאות) קיום הדינים הנוגעים לכבאות

   

  1. רשומות – הפרסום הרשמי של מדינת ישראל בו מתועדים החוקים התקנות והצווים וכל הודעות רשמיות נוספות הנדרשות על פי חוק. ברשומות יפורסמו החוקים שנחקקו, הצעות חוק, תקנות, ילקוט הפרסומים, חיקוקי שלטון מקומי, ועוד.
  2. רשות רישוי – בתחומי רשות מקומית- ראש הרשות המקומית או מי שראש הרשות המקומית הסמיכו לכך, באזור גלילי- מי שהוסמך על ידי שר הפנים, במפעלים בטחוניים – היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים במשרד הפנים.

   

  תהליך רישוי עסקים:

   

  1. חוות דעת מקדמית – חוות דעת הניתנת על ידי רשות הרישוי או נותן האישור, על התאמת עסק לדרישותיהם ורשימת התנאים המוקדמים שעל העסק לקיימם לפני שיינתן אישור או רישיון.
  2. בקשה להיתר מזורז – בקשה לקבל היתר באחד מההליכים המזורזים על פי החוק על סמך תצהיר של בעל העסק. עם התקיימות כל דרישות החוק, יינתן לעסק רישיון.
  3. הגשת בקשה לרישיון – עסק שטעון רישיון על פי הצו, יגיש בקשה בטפסים ובאופן המפורטים בתקנות הכלליות.

   

  1. אגרות רישוי – האגרות שיש לשלם בהגשת בקשות שונות על פי חוק ותקנות רישוי עסקים.

   

  1. מתן אישור לרישיון– כאשר הועברה בקשה לרישיון אל נותן האישור הוא יבדוק אותה, ואם העסק מקיים את כל התנאים הנדרשים על ידי אותו נותן אישור, הוא יעביר לרשות הרישוי את אישורו למתן רישיון.
  2. הצהרה בדבר דיני תכנון ובניה – הצהרה של בעל העסק כי ניתן היתר לבניית המקום בו יפעל העסק או שהוא לא הצליח, בשקידה סבירה, לאתר את ההיתר, וכי בעל העסק לא ביצע עבודה טעונת היתר ללא היתר – מוגש יחד עם הבקשה הראשונית במסלולים המזורזים.
  3. תצהיר עמידה בכל התנאים והדרישות – הגשת תצהיר בדבר עמידה בתנאים של נותן אישור אשר אישורו נדרש לשם מתן רישיון, כאשר תצהיר זה מחליף את אישור נותן האישור (נכון למועד זה- אפשרות זו קיימת רק ביחס לאישורי כיבוי אש. בצו רישוי עסקים מצוין ת' בעמודה הרלוונטית לכיבוי אש).
   אישור זה מתייחס לקבלת תצהיר במקום קבלת אישור נותן אישור ספציפי לעסקים המצויים במסלול רגיל. אין להתבלבל בין הגשת תצהיר זו לבין המסלול "רישיון על יסוד תצהיר" שבו התצהיר מוגש יחד עם השלמת המסמכים.
  4. רישוי ללא אישור– בצו רישוי עסקים קיימים נותני אישור אשר הבקשה לרישיון עסק מועברת אליהם לידיעה בלבד ( יסומן בצו [+]). לא נדרש אישורם של נותני אישור אלה לשם מתן רישיון לעסק.
  5. תנאי מוקדם
   רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או האישור, לפי העניין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז. תנאים אלו נקראים "תנאים מוקדמים"

   

  1. תנאי ברישיון – תנאים המצויים בתוך רישיון העסק אשר על בעל העסק לקיימם.
  2. תנאי נוסף ברישיון – תנאי נוסף של נותן אישור או של רשות הרישוי שבעל עסק מתבקש לקיימו לאחר שכבר ניתן לו רישיון.

   

  1. הנפקת רישיון – מתן רישיון עסק לבעל העסק על ידי רשות הרישוי.

   

  1. תוקף רישיון – התאריך הרשום ברישיון העסק לתקופת תוקפו. בכל רישיון עסק יירשם עד מתי הרישיון בתוקף.

   

   

   

  1. היתר זמני – היתר לעסוק בעסק טעון רישיון, לתקופה מקסימאלית של עד שנה, אשר ניתן בנסיבות מוצדקות להאריכו עד שנתיים. היתר יינתן לעסק לפני מתן הרישיון.
   היתר זמני יינתן בדרך כלל לעסק שנותן אישור אחד או יותר לא נתנו תגובתם במועד המחייב ביחס למתן רישיון..
  2. רישיון זמני- רישיון עסק שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף קצרה יותר מזו שנקבעה בצו ובתנאי שהיא לא תפחת משנה אחת.
  3. סירוב למתן רישיון – הודעה לבעל העסק כי בקשתו למתן רישיון סורבה. על הסירוב להיות מנומק.
  4. ביקורות – ביקורות הנערכות בעסק על ידי פקחי רשות הרישוי או על ידי פקחי נותני האישור השונים.

   

  1. דו"ח ליקויים- החל מיום 1.1.19- לאחר כל ביקורת, יוציא עורך הביקורת דו"ח כתוב המפרט את הליקויים שמצא בעסק בתוך 30 יום מעריכת הביקורת. החוק מפרט מה יכלול דו"ח ליקויים.
   אי תיקון ליקויים שהוגש לגביהם דו"ח ליקויים מהווה עבירה לפי החוק.

   

  1. אכיפה ההליכים הננקטים נגד עסק המתנהל ללא רישיון או היתר, או בניגוד לתנאי הרישיון או ההיתר שניתן לו.
  2. השגה מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות רישוי שלא לתת לו רישיון או מתנאים שנדרש לעמוד בהם על ידי נותני אישור רשאי להגיש השגה לרשות הרישוי או לנותני האישור.

   

  1. נגישותהחוק קובע כי לא יינתן רישיון לעסק שאינו עומד בתנאי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בתיקון 34 הורחבו סמכויות הממוה על הנגישות והוא יוכל אפילו לבטל רישיון עסק.

  רישיון/היתר

   

  1. רישיון עסק – רישיון עסק הניתן לבעל עסק שעמד בכל הדרישות והתנאים של נותני האישור ורשות הרישוי. הרישיון יינתן , בדרך כלל, לתקופה הנקובה בצו.

   

  1. רישיון זמני – ראו סעיף 29 לעיל

   

   

   

   

  1. רישיון לצמיתות – רישיון, שאינו מוגבל בתקופת זמן, הניתן לעסק לצמיתות בהתאם להוראות הצו.  החל מיום 1.1.19 צו רישוי עסקים אינו מאפשר מתן רישיונות לצמיתות. מי שקיבל רישיון לצמיתות לפני 1.1.19 ותוקף הרישיון קוצר ל 15 שנה, הרישיון לצמיתות שהוצא לו יישאר בתוקף.
   מי שהיה לו רישיון לצמיתות ולפי הצו מ 1.1.19 הרישיון קוצר לתקופה של פחות מ 15 שנה, יוצא לו כבר עתה רישיון חדש לתקופה הנקובה בצו החדש.

   

  1. רישוי במסלול מקוצר- מתן רישיונות והיתרים במסלולים מקוצרים על סמך תצהירים ומסמכים שיידרשו. רשימת העסקים הנכללים במסלולים אלו תפורסם בעתיד בצו רישוי עסקים. רישוי במסלול מקוצר מותנה בפרסום מפרטים אחידים לסוג העסק הרלוונטי.

   

  1. רישוי דיפרנציאלי – מערכת הכללים הקובעת הליכים מקוצרים שונים לעסקים בעלי מורכבות שונה, להוצאת היתרים מזורזים ורישיונות. (רישיון על יסוד תצהיר, היתר מזורז א' או ב' ורישיון בהליך רגיל).
   פירוט העסקים הנכללים בכל קבוצה של  הליכים מקוצרים יפורסם בצו רישוי עסקים.
   בנוסף- הליך הרישוי הדיפרנציאלי יחול על עסקים להם פורסמו מפרט אחיד.

   

  1. רישיון על פי תצהיר – מסלול רישוי מקוצר על פיו יינתן רישיון לבעל עסק רק על פי תצהירים שיגיש. צו רישוי עסקים יכלול בעתיד רשימת עסקים הנכללים במסלול זה. רישוי במסלול זה מותנה בפרסום מפרטים אחידים.

   

  1. היתר מזורז א' ו ב' – מסלול רישוי מקוצר על פיו יינתן היתר לבעל עסק להפעיל את עסקו על סמך תצהירים ואישורים נדרשים שיגיש. לאחר מתן ההיתר ובמידה והעסק עמד בכל הדרישות, יקבל בעל העסק רישיון. צו רישוי עסקים יכלול בעתיד רשימת עסקים הנכללים במסלולים אלו. רישוי במסלול מקוצר מותנה בפרסום מפרטים אחידים לסוג העסק הרלוונטי.

   

  1. עסק נייד- עסק שעוסקים בו גם בתחום של רשות מקומית ספציפית וגם מחוצה לה. רישיון לעסק כזה יינתן על ידי רשות הרישוי המקומית שבתחומה נמצא מרכז העסק.

   

  1. ביטול רישיון הליך בו נוקטת רשות הרישוי או נותני האישור לשם ביטול רישיון שניתן לעסק. הביטול ייעשה רק לאחר שיאפשרו לבעל העסק להשמיע טענותיו.

   

   

   

   

   

   

   

  חוקי עזר ברשות מקומית

   

  1. חוקי עזר ברשות- חוק עזר שתקף בתחומה של רשות מקומית מסוימת. חוק עזר חייב להיות מאושר על ידי מועצת הרשות המקומית ולא להידחות על ידי שר הפנים, על מנת שייכנס לתוקף.

   

  1. היתר להצבת פרגוד חורף- היתר לסגירה זמנית של שטח המצוי מעבר לתחומי העסק לתקופה מסוימת. בדרך כלל מדובר בסגירה של זכוכית בשטחים המצויים במדרכות לתקופת החורף וכו'.

   

  1. היתר להוצאת סחורה מחוץ לעסק – היתר היכול להינתן לפי חקיקה עזר רשותית להציב, במהלך שעות העבודה, סחורה של העסק מחוץ לתחומו.

   

איזה תהליכים קיימים לצורך הוצאת רישיון עסק?

 • לצורך פתיחה בהליך הוצאת רישיון/היתר זמני לניהול עסק בעל העסק נדרש להכין ולהגיש מסמכים ואישורים שונים כגון: מילוי מפרט תנאים מוקדמים, עריכת תכנית העסק, מילוי בקשות לרישוי העסק. על מנת שגורמי ונותני האישור הרלבנטיים למהות העסוק. יבחנו את פעילות העסק, יציבו תנאים לניהולו, יבדקו את קיומם וייתנו את אישורם להוצאת רישיון/היתר לניהול העסק.

  חוק רישוי עסקים קובע, כי אסור לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון/היתר לניהול עסק או בניגוד לתנאי רישיון/היתר לניהול עסק. והעושה כן ללא קיום תנאי הרישוי צפוי להוצאות כספיות  ניכרות שירדו לטמיון או לחילופין עמידה בתנאי הרישוי בעכבות בצוע שינויים נוספים בעסק בהוצאות החורגות מהמתוכנן בשלב ההקמה של העסק.

  לכן, המלצתנו היא כי בטרם פתיחת בית עסק טעון רישוי בעל העסק יפנה לרשויות המוסמכות לצורך קבלת מידע מקדים בדבר ייתכנות העסק במקום, ביחס לדרישות והתאמות הנדרשות על פי חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים וכל חיקוק אחר המחייב רישוי נוסף למהות העסוק. לרשות בעל העסק כיום עומד מידע מקדים במפרט אחיד ארצי המפורסם באתר משרד הפנים ומידע מפרט רשותי המפורסם באתר העירייה.

  בעל עסק הימנע מ"סוף מחשבה במעשה תחילה" לא תמיד ניתן להתאים את מהות העסק לדרישות נותני האישור היות ויש למלא אחר תנאים מוקדמים לפני קבלת רישיון/היתר לניהול העסק. מפורטים בפניך להלן השלבים השונים המובילים להסדרת רישוי בית העסק. תקציר מידע זה יסייע בידך לפעול לקידום הליך הרישוי להוצאת רישיון/היתר לניהול עסק.

  צוות אגף תברואה ורישוי עסקים יסייע בידך במתן שירות מקצועי ואדיב בכל הקשור למידע בהליך רישוי העסק ופישוט הליכים באמצעות נגישות למידע. אל תהסס לפנות אלינו במועדי קבלת קהל בכל שאלה או בעיה הקשורה להליך הוצאת רישיון/היתר לניהול העסק.

 • תהליך הרישוי מורכב ממספר שלבים בהם על בעל העסק לעמוד בתנאי רישוי מצד נותני וגורמי אישור. המידע המקדמי חיוני בשלבי תכנון והקמת בית העסק ותורם לתהליך רישוי תקין,  עשוי לקצר באופן ניכר את זמן תהליך הרישוי וחוסך בעלויות כספיות.

   

  בדיקת ייתכנות העסק במקום:

  • לבדוק עם מקדמת רישוי באגף רישוי עסקים את הנתונים הבאים:

   

  1. חובת רישוי- באם פעילות בית העסק מחויבת בהוצאת רישיון עסק/היתר לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013.

   

  1. קיום מפרט אחיד ארצי- לבדוק לפי פריט הרישוי מה הם תנאי נותני האישור לפי מפרט אחיד ארצי (ככל ופורסם) נגיש באינטרנט באתר העירייה ואתר משרד הפנים.
  2. קיום מפרט אחיד רשותי – לבדוק במפרט אחיד רשותי מה הם תנאי עיריית אילת ביחס למהות העסק והתנהלותו. המפרט נגיש באתר העירייה. (לידיעה עסק שפורסם לגביו מפרט אחיד ארצי יכול לגשת למסלולי רישוי מזורזים).

   

  1. מסלול רישוי – ככל ולעסוק יש מפרט אחיד ארצי לבדוק איזה מסלול רישוי רלבנטי לעסוק.

  מסלול רישוי מקוצר ר"ת -רישיון על יסוד תצהיר לניהול עסק.

  מסלול רישוי מזורז א'- היתר מזורז א' לניהול עסק.

  מסלול רישוי מזורז ב'- היתר מזורז ב' לניהול עסק.

  מסלול רישוי רגיל- רישיון/היתר לניהול עסק.

  ואלו משרדי ממשלה נותני אישור אחראים לרישוי העסק.

  1. מדיניות עירונית – לבדוק קיום מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו. ואלו מגבלות יחולו על פעילות בית העסק.
  2. לקחי עבר – לבדוק מידע לגבי לקחי העבר מהתנהלות עסק קודם במקום, ופתרון בעיות רישוי צפויות.
  3. מסמכים ותנאים- לבדוק אלו מסמכים ותנאים מוקדמים יש למלא לצורך הגשת בקשה להוצאת רישיון לניהול עסק. ומאלו מסמכים ותנאים יש פטור בעת העברת בעלות בעסק.
  4. בחינה משפטית- לבדוק את המצב המשפטי בו נתון בית העסק.
  5. נגישות- לבדוק את אופן בצוע התאמות הנגישות בבית העסק. הנגשה עצמית או הנגשה באמצעות יועצי נגישות.
  6. תצהיר כבאות- בדיקה באם העסק מאושר על סמך תצהיר של בעל העסק על עמידה בתנאי כבאות.
  • לבדוק עם רפרנטית רישוי עסקים במינהל הנדסה ותכנון את הנתונים הבאים:

   

  1. שימוש – התאמת השימוש במבנה העסק להיתר בנייה ותכנית בניין ערים על פי חוק התכנון והבניה.
  2. מבנה- התאמת מבנה העסק להיתר בנייה ותכנית בניין ערים על פי חוק התכנון והבניה.
  3. שימוש חורג- באם העסק מתנהל בשימוש חורג מתכנית או היתר.

   

   

   

   

   

   

   

   

  הגשת בקשה לחוות דעת מקדמית:

   

  באפשרותך להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית בצירוף המסמכים הנדרשים ותשלום אגרה לצורך בחינת ייתכנות העסק במקום.

  במסגרת הליך חוות דעת מקדמית יינתן לך מידע מחייב לעניין הליך רישוי בית העסק במקום המבוקש על ידך. וככל ותחליט להקים את העסק במקום המידע שניתן והמסמכים שצורפו במסגרת חוות דעת מקדמית יכללו בהליך רישוי בית העסק. שלהלן:

  1. במינהל הנדסה תוכל לבדוק עוד בטרם פתיחת בית העסק האם מתקיימים בו דיני התכנון והבניה ובכלל זה התאמת העסק המבוקש לשימוש המותר במבנה והתאמת המבנה עצמו לזה  שאושר בהיתר. לצורך קבלת המידע המבוקש ממינהל הנדסה עליך להצטייד במידע שלהלן:

   

  כתובת מדויקת של העסק

  מספר גוש וחלקה

  מספר הנכס

  פירוט מהות העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק.

   

  1. באגף תברואה ורישוי עסקים ניתן לקבל מידע בנושאי תברואה לגבי קיום תנאי תברואה נאותים בבתי עסק ומידע בנושא הליך הרישוי ומצב רישוי בית העסק כמצויין לעיל.

   

  1. באגף איכות הסביבה אילת אילות ניתן לקבל יעוץ ותכנון סביבתי בכל הקשור לעסק וסביבתו בנושאי: זיהום קרקע, אסבסט, רעש, מחזור פסולת, זיהום אוויר או פלטת עשן, על ידי רכז רישוי עסקים.

   

  1. באגף פינוי אשפה וניקיון ניתן לקבל מידע לגבי אצירת פסולת: סוג כלי אצירת אשפה, נפחם, מפרט טכני לחדר אשפה.

   

  • בתאגיד עין נטפים ניתן לקבל מידע לגבי דרישות לאיכות שפכים טיפול מקדים וסילוקם ומיגון מערכת אספקת מי שתייה בפני זרימה חוזרת.

   

  1. באגף הכנסות ניתן לקבל מידע לגבי חיובים ואגרות.

   

  1. באגף תיירות ואכיפה ניתן לקבל מידע לגבי שילוט, הצבת מתקנים במסגרת שימור רחובות וסגירות עונתיות.

   

  1. באגף שירות ווטרינר ניתן לקבל מידע בדבר העסוק באחסון, עיבוד ומכירה של מזון מן החי.

   

  1. באתר העירייה קיים מפרט רשותי המפרט את תנאי העירייה לניהול עסק.

   

  זכור!

  "סוף מעשה במחשבה תחילה"

  ולא

  "סוף מחשבה במעשה תחילה"

   

  "אל תשים את כספך על קרן הצבי"

   

  • תהליך הוצאת רישיון לניהול עסק מתחלק לארבע מסלולי רישוי המסווגים את העסקים ברשימה המופיעה בצו רישוי עסקים לפי רמת סיכון הנובעת מניהול העסק. מדרג רמות סיכונים אלו מחולק לארבע קטגוריות מהנמוך לגבוה כאמור להלן:
  1. מסלול מקוצר – רישיון על יסוד תצהיר- רמת סיכון נמוכה
  2. מסלול מקוצר – היתר מזורז א' – רמת סיכון בינונית.
  3. מסלול מקוצר- היתר מזורז ב' – רמת סיכון בינונית +.
  4. מסלול רגיל.

   

  (ב).קיום הליך רישוי במסלול מקוצר מותנה בפרסום מפרט אחיד ארצי לפריט הרישוי

  המבוקש בבקשה להוצאת רישיון לניהול עסק. לכן, עסק שנקבע לגביו בצו רישוי עסקים

  מסלול מקוצר ולא פורסם לגביו מפרט אחיד ארצי יטופל במסלול רגיל)

   

  (ג).הכניסה למסלולי רישוי מקוצרים מותנים באי קיום אחד מהסייגים הבאים להלן:

  א. סייגים בהליך רישוי מקוצר (להלן : "סייגים ברישוי מקוצר"):

  1. העסק סגור – מועד תחילת סייג זה נדחה לתאריך 01.01.2025.

   

  1. אם בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בוטל היתר מזורז בשל הגשת תצהיר או מסמכים כוזבים, או בשל קיום שינויים מהותיים בעסק מהמצב עליו הוצהר ( הסעיף היחיד הרלוונטי לאי קבלת תצהיר על ידי כיבוי אש)
  2. אם מתנהל נגד העסק או המבקש הליך פלילי או מנהלי לפי חוק רישוי עסקים.
  3. אם בשלוש השנים לפני הבקשה הייתה הרשעה על עבירה לפי חוק רישוי עסקים של בעל העסק או בעלי השליטה בעסק.
  4. בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, הוטל עיצום כספי או קנס שלוש פעמים לפחות (קיים הסדר מקל לגבי עסק שהוא סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות רישוי).
  • תנאי סף כבאות במסלול מקוצר על יסוד תצהיר, היתר מזורז א' (להלן: "תנאי סף כבאות"):

  לא מתקיימים לגבי העסק אחד מהתנאים הבאים:

  1.נמצא מתחת לקרקע.

  2.נמצא בקניון כהגדרתו בצו רישוי עסקים.

  3.נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2000 מ"ר.

  4.הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם מתקיימים בעסק כל אלה:

  • הוא נמצא בקומת כניסה של המבנה.
  • שטחו המבונה לא עולה על 300 מ"ר.
  • הוא אינו מכבסה.
  1. עמידה בתנאי סף המצוינים בטור ג "מטרת הרישוי" עמודה 7 בצו רישוי עסקים.

   

  ככל והובא לידיעת רשות הרישוי כי מתקיים אחד מהסייגים שלעיל הבקשה תטופל במסלול רגיל.

  • תהליך הוצאת רישיון לניהול עסק מתחלק לארבע מסלולי רישוי המסווגים את העסקים ברשימה המופיעה בצו רישוי עסקים לפי רמת סיכון הנובעת מניהול העסק. מדרג רמות סיכונים אלו מחולק לארבע קטגוריות מהנמוך לגבוה כאמור להלן:
  1. מסלול מקוצר – רישיון על יסוד תצהיר- רמת סיכון נמוכה
  2. מסלול מקוצר – היתר מזורז א' – רמת סיכון בינונית.
  3. מסלול מקוצר- היתר מזורז ב' – רמת סיכון בינונית +.
  4. מסלול רגיל.
  1. מקדמת רישוי: קביעת מסלול הרישוי – בדיקת תנאי סף לכניסה למסלול זה:
  2. פריט הרישוי מסומן בעמודה ד' שבתוספת לצו רישוי עסקים באותיות ר"ת.
  3. פורסם מפרט אחיד לגבי סוג העסק המבוקש.
  4. העסק סגור. סייג זה יחול מתאריך 01.2025.
  5. לא הובא לידיעת רשות הרישוי קיום אחד מהסייגים ברישוי מקוצר שצוינו לעיל.
  6. עמידה בכל תנאי סף כבאות שצוינו לעיל.

   

  ככל ויש עמידה בתנאי סף הבקשה מסווגת למסלול רישוי מקוצר רישוי על יסוד תצהיר. ככל ולא תטופל במסלול רגיל.

   

  1. הגשת בקשה וקבלת אישור על הגשתה("יום הגשת הבקשה"): בצירוף מסמכי בקשה ותשלום אגרה.
  2. הגשת הצהרה על קיום היתר בניה ואי קיום חריגות בניה.
  3. הגשת תכניות רישוי עסק (מפה מצבית, תרשים מגרש, מערך פנימי) לפי הנחיות להגשת תכניות המפורסמות באתר העירייה. (מספרות, טיפולי יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור ומכוני שיזוף לא נדרשים בהגשת תכניות רישוי עסק).
  4. הגשת מסמכי תנאים מוקדמים להגשת בקשה המפורסמים באתר העירייה.
  5. הגשת מסמכים נדרשים במפרט אחיד ארצי.(מפורסם באתר משרד הפנים)
  6. הגשת מסמכים נדרשים במפרט רשותי.(מפורסם באתר העירייה)
  7. הגשת תצהיר כבאות. (ניתן להשלים עד 120 יום מיום הודעת רשות הרישוי)
  8. הגשת הצהרת נגישות בעסק קטן או אישור יועץ נגישות. (ניתן להשלים עד 120 יום מיום הגשת הבקשה).
  9. תשלום אגרה.
  10. חותמת תאריך הגשת הבקשה.

   

  1. בחינת הבקשה והודעת רשות הרישוי:

  לאחר בדיקת המסמכים שצורפו לבקשה ומתן אישור עקרוני על הגשת בקשה תוך 4 ימים מיום הגשתה (נכלל במסגרת 21 ימים לבדיקת הבקשה), רשות הרישוי בודקת ומודיעה "יום הודעת רשות רישוי" לבעל העסק בתוך 21 ימים מ"יום הגשת הבקשה" (ניתן להאריך לעוד 7 ימים) על אחת מהאפשרויות הבאות:

  – הודעת סירוב- לא ניתן לתת רישיון לעסק.

  – הודעת להשלמת מסמכים על פי המפרט האחיד.

  – הודעה מהמבקש להגיש מסמכים ולמלא אחר תנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי.

   

   

   

   

   

   

   

  1. הגשת תצהיר, השלמת מסמכים, קבלת אישור הגשת תצהיר:

  אם לא נמסרה הודעת רשות רישוי למבקש כפי שמפורט בשלב ב' או שהוא קיבל הודעת רשות רישוי על השלמת מסמכים, מתקדמים בתהליך כדלקמן:

  1. המבקש יעמוד בדרישות ויגיש את המסמכים החסרים שנדרשו, ככל שנדרשו.

   

  1. יחד עם השלמת המסמכים המבקש צריך להגיש תצהיר שמקדמת הרישוי תמסור בידו על כך שעומד בכל דרישות מפרט אחיד ארצי ושלא מתקיימים בו סייגים בהליך רישוי מקוצר.

  אפשר להגיש את התצהיר והמסמכים עד 120 ימים מהודעת רשות הרישוי. אם בעל העסק לא מגיש את התצהיר ואת המסמכים בתוך 120 ימים מיום הודעת רשות הרישוי, עליו להגיש את הבקשה מחדש.

   

  1. בעל העסק מגיש את התצהיר "יום הגשת התצהיר" יום ההגשה יצוין על גבי התצהיר.

   

  1. עד 4 ימים מ"יום הגשת התצהיר" ככל וכל המסמכים והתנאים הושלמו מקדמת הרישוי תמסור לבעל העסק אישור על הגשת תצהיר. לא נמסרה כל הודעה לבעל העסק רואים את התצהיר כאילו אושרה קבלתו ובלבד שהוא מאומת כדין.

   

  1. לתשומת לב את התצהיר ניתן להגיש רק לאחר הודעת רשות הרישוי או באם אין הודעת רשות הרישוי בתום 21 יום מיום הגשת הבקשה.

   

  1. הנפקת רישיון עסק:
  2. קבלת רישיון עסק בתוך 5 ימים מ"יום הגשת התצהיר". מתן הרישיון אינו טעון אישור מאת נותני האישור.

   

 • . מקדמת רישוי: קביעת מסלול הרישוי – בדיקת תנאי סף לכניסה למסלול זה:

  1. פריט הרישוי מסומן בעמודה ד' שבתוספת לצו רישוי עסקים באות א'.
  2. פורסם מפרט אחיד לגבי סוג העסק המבוקש.
  3. העסק סגור. סייג זה יחול מתאריך 01.2025.
  4. לא הובא לידיעת רשות הרישוי קיום אחד מהסייגים ברישוי מקוצר שצוינו לעיל.
  5. עמידה בכל תנאי סף כבאות שצוינו לעיל.

   

  ככל ויש עמידה בתנאי סף הבקשה מסווגת למסלול רישוי מקוצר היתר מזורז א'. ככל ולא תטופל במסלול רגיל.

   

  1. הגשת בקשה וקבלת אישור על הגשתה("יום הגשת הבקשה"): בצירוף מסמכי בקשה ותשלום אגרה.
  2. הגשת הצהרה על קיום היתר בניה ואי קיום חריגות בניה.
  3. הגשת תכניות רישוי עסק (מפה מצבית, תרשים מגרש, מערך פנימי) לפי הנחיות להגשת תכניות המפורסמים באתר העירייה.
  4. הגשת מסמכי תנאים מוקדמים להגשת בקשה המפורסמים באתר העירייה.
  5. הגשת מסמכים נדרשים במפרט אחיד ארצי.(מפורסם באתר משרד הפנים)
  6. הגשת מסמכים נדרשים במפרט רשותי.(מפורסם באתר העירייה)
  7. הגשת תצהיר כבאות. (ניתן להשלים עד 120 יום מיום הודעת רשות הרישוי)
  8. הגשת הצהרת נגישות בעסק קטן או אישור יועץ נגישות. (ניתן להשלים עד 120 יום מיום הגשת הבקשה).
  9. תשלום אגרה.
  10. חותמת תאריך הגשת הבקשה.

   

  1. בחינת הבקשה והודעת רשות הרישוי:

  לאחר בדיקת המסמכים שצורפו לבקשה ומתן אישור עקרוני על הגשת בקשה תוך 4 ימים מיום הגשתה (נכלל במסגרת 21 ימים לבדיקת הבקשה), רשות הרישוי בודקת ומודיעה "יום הודעת רשות רישוי" לבעל העסק בתוך 21 ימים מ"יום הגשת הבקשה" (ניתן להאריך לעוד 7 ימים) על אחת מהאפשרויות הבאות:

  –   הודעת סירוב- לא ניתן לתת רישיון לעסק.

  –   הודעת להשלמת מסמכים על פי המפרט האחיד.

  –   הודעה מהמבקש להגיש מסמכים ולמלא אחר תנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. הגשת תצהיר, השלמת מסמכים, קבלת אישור הגשת תצהיר:

  אם לא נמסרה הודעת רשות רישוי למבקש כפי שמפורט בשלב ב' או שהוא קיבל הודעת רשות רישוי על השלמת מסמכים, מתקדמים בתהליך כדלקמן:

  1. המבקש יעמוד בדרישות ויגיש את המסמכים החסרים שנדרשו, ככל שנדרשו.

   

  1. יחד עם השלמת המסמכים המבקש צריך להגיש תצהיר שמקדמת הרישוי תמסור בידו על כך שעומד בכל דרישות מפרט אחיד ארצי ושלא מתקיימים בו סייגים בהליך רישוי מקוצר.

      אפשר להגיש את התצהיר והמסמכים עד 120 ימים מהודעת רשות הרישוי. אם בעל

     העסק לא מגיש את התצהיר ואת המסמכים בתוך 120 ימים מיום הודעת רשות הרישוי,

     עליו להגיש את הבקשה מחדש.

   

  1. בעל העסק מגיש את התצהיר "יום הגשת התצהיר" יום ההגשה יצוין על גבי התצהיר.

   

  1. עד 4 ימים מ"יום הגשת התצהיר" ככל וכל המסמכים והתנאים הושלמו מקדמת הרישוי תמסור לבעל העסק אישור על הגשת תצהיר. לא נמסרה כל הודעה לבעל העסק רואים את התצהיר כאילו אושרה קבלתו ובלבד שהוא מאומת כדין.

   

  1. לתשומת לב את התצהיר ניתן להגיש רק לאחר הודעת רשות הרישוי או באם אין הודעת רשות הרישוי בתום 21 יום מיום הגשת הבקשה.

   

  1. מיד לאחר אישור קבלת התצהיר העסק נחשב כעסק שיש לו היתר מזורז א', ואישור זה משמש אסמכתה לכך עד לקבלת ההיתר.

   

   

  1. הנפקת היתר מזורז א' ואפשרות להארכתו:
  2. רשות רישוי מנפיקה היתר מזורז ל-180 ימים, בתוך 5 ימים מ"יום הגשת התצהיר".
  3. רשות רישוי תודיע לכל נותני האישור על מתן ההיתר בתוך 3 ימים מיום הנפקתו ותצרף עותק

  של ההיתר ושל הבקשה כולל הצרופות.

  1. עד 30 ימים לפני תום תקופת היתר מזורז א נותן האישור צריך להודיע לרשות הרישוי על אחד מאלה:

  –   אישורו למתן רישיון או סירוב מנומק.

  –   ארכת ההיתר המזורז ב-90 ימים נוספים ככל וניתן דוח ליקויים במהלך ה-180 ימים

  והם טרם תוקנו.

  • תנאים מוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור.

   

  1. הנפקת רישיון בתום תקופת ההיתר המזורז א':
  2. עד 21 ימים לפני תום תקופת היתר מזורז א' רשות הרישוי, בהתאם לתשובת נותן האישור, תעשה אחד מאלה:

  – תנפיק רישיון לבעל העסק.

  – תאריך את תוקף ההיתר המזורז ב-90 ימים נוספים;

  – תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לשם קבלת רישיון.

  – תודיע לו על סירוב למתן רישיון ותפרט את הנימוקים לסירוב .

  1. אם אין מענה מצד נותני האישור כמפורט בסעיף 5, על רשות הרישוי להוציא רישיון עד 5 ימים מתום תוקפו של היתר מזורז א. רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן הרישיון.

   

  .7 רלוונטי רק אם היתר מזורז א הוארך ב-90 ימים (כמצוין בסעיף 5 לעיל):

  לא ניתן להאריך את ההיתר המזורז יותר מ-90 הימים הנוספים, ולכן בסיומם רשות הרישוי תעשה אחד מאלה:

   

  1. תיתן רישיון עסק, לאחר אישור נותן האישור או אם אין מענה מצידו.

   

  1. תוציא סירוב מנומק, אם הדרישה לתיקון ליקויים לא קוימה.
 • . מקדמת רישוי: קביעת מסלול הרישוי – בדיקת תנאי סף לכניסה למסלול זה:

  1. פריט הרישוי מסומן בעמודה ד' שבתוספת לצו רישוי עסקים באות ב'.
  2. פורסם מפרט אחיד לגבי סוג העסק המבוקש.
  3. העסק סגור. סייג זה יחול מתאריך 01.2025.
  4. לא הובא לידיעת רשות הרישוי קיום אחד מהסייגים ברישוי מקוצר שצוינו לעיל.
  5. עמידה בכל תנאי סף כבאות שצוינו לעיל.

   

  ככל ויש עמידה בתנאי סף הבקשה מסווגת למסלול רישוי מקוצר היתר מזורז ב' ככל ולא תטופל במסלול רישוי רגיל.

   

  1. הגשת בקשה וקבלת אישור על הגשתה ("יום הגשת הבקשה"): בצירוף מסמכי בקשה ותשלום אגרה.

  (א) קבלת מסמכים:

  1. הגשת הצהרה על קיום היתר בניה ואי קיום חריגות בניה.
  2. הגשת תכניות רישוי עסק (מפה מצבית, תרשים מגרש, מערך פנימי) לפי הנחיות להגשת תכניות המפורסמים באתר העירייה.
  3. הגשת מסמכי תנאים מוקדמים להגשת בקשה המפורסמים באתר העירייה.
  4. הגשת מסמכים נדרשים במפרט אחיד ארצי.(מפורסם באתר משרד הפנים)
  5. הגשת מסמכים נדרשים במפרט רשותי.(מפורסם באתר העירייה)
  6. הגשת תצהיר כבאות. (ניתן להשלים עד 120 יום מיום הודעת רשות הרישוי)
  7. הגשת הצהרת נגישות בעסק קטן או אישור יועץ נגישות. (ניתן להשלים עד 120 יום מיום הגשת הבקשה).
  8. תשלום אגרה.
  9. בבקשה יצוין יום הגשתה,
  10. ניתן להגיש כבר בשלב זה תצהיר.(אפשרי גם בתוך 120 יום מהודעת רשות רישוי)
  11. בתצהיר יצוין יום הגשת תצהיר.

   

   

   

  • בדיקת המסמכים:

   

  לאחר בדיקה עקרונית של המסמכים שצורפו לבקשה ומתן אישור עקרוני על הגשת בקשה

  עד 3 ימים מיום הגשת הבקשה, רשות הרישוי תעביר את הבקשה והמסכים לנותני אישור

  ועד 4 ימים תודיע למבקש על קבלת הבקשה.

  • הגשת תצהיר בצירוף לבקשה:

  ככל והוגש תצהיר עם הבקשה עד 3 ימים מיום הודעת קבלת תצהיר רשות הרישוי תבחן את הפרטים בהצהרה והמסמכים שצורפו לה. רשות הרישוי תעביר את התצהיר לנותני האישור ותיתן אישור על קבלת התצהיר שבו ציון מועד סיום תקופת הבדיקה ) 49 ימים ממועד שליחת התצהיר לנותני האישור) אם בתצהיר חסרים פרטים או מסמכים, רשות הרישוי  רשאית שלא לקבלו ותודיע על כך למבקש באופן מנומק.

   

  1. בחינת הבקשה והודעת רשות הרישוי:

  רשות הרישוי תבחן את  הבקשה ומסמכיה ותודיע ("יום הודעת רשות רישוי") לבעל העסק בתוך 14 ימים מ"יום הגשת הבקשה" (ניתן להאריך לעוד 7 ימים) על אחד מאלה:

  • בתוך 7 ימים מ"יום הגשת הבקשה " הודעה שעל סמך מידע שיש ברשותה לא ניתן

  לתת רישיון לעסק )הרשות תודיע על כך לנותני האישור(.

   

  –  בתוך 14 ימים (קיימת אפשרות להודיע על הארכה ב- 7 ימים נוספים(  הודעה על דרישה         להשלמת מסמכים על פי מפרט אחיד או למלא את התנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי .

  השלמת הגשת המסמכים על ידי המבקש, ככל ונדרש עד 120 יום מיום הודעת רשות הרישוי.

  הגשת תצהיר ככל ולא הוגש בצירוף לבקשה עד 120 יום מיום הודעת רשות הרישוי.

  1. תקופת הבדיקה:
  2. תקופת הבדיקה על ידי נותני האישור היא 49 ימים משליחת התצהיר(אפשרות להודיע על הארכה של 14 ימים נוספים, אם התצהיר הגיע לנותן האישור לאחר יותר מ-14 ימים ממועד שליחתו.

   

  1. ההתייחסות של נותני האישור תועבר אל רשות הרישוי ואל בעל העסק, עד 3 ימים לפני תום תקופת הבדיקה. התייחסות זו עשויה לכלול:

   

  • התנגדות למתן היתר מזורז ב'.
  • התניית האישור למתן היתר מזורז ב' בתנאים מוקדמים שפורסמו במפרט האחיד או בחוק.
  • הסכמה למתן היתר מזורז ב' בתנאי שבעל העסק יתקן את הליקויים עד תום תקופת ההיתר המזורז.

   

  1. היעדר תגובה מצד נותן אישור, כמוהו כאישורו למתן היתר מזורז ב'.

   

  1. הודעת רשות הרישוי למבקש (בהתאם לתגובת נותן האישור) עד תום תקופת הבדיקה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. הנפקת היתר מזורז ב' ואפשרות להארכתו:

   

  1. מתן היתר מזורז למשך 180 ימים.
  2. הודעה לנותני אישור עד 5 ימים מיום מתן ההיתר המזורז ב' בצירוף עותק שלו ושל הבקשה כולל מסמכים.
  3. עד 30 ימים לפני תום תקופת היתר מזורז ב' נותן האישור צריך להודיע לרשות הרישוי על אחד מאלה:

   

  –   אישורו למתן רישיון או סירוב מנומק.

  –   ארכת ההיתר המזורז ב-90 ימים נוספים ככל וניתן דוח ליקויים במהלך ה-180 ימים

  והם טרם תוקנו.

  1. תנאים מוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור.

   

  1. הנפקת רישיון בתום תקופת ההיתר המזורז ב'.
  2. עד 21 ימים לפני תום תקופת היתר מזורז א' רשות הרישוי, בהתאם לתשובת נותן האישור, תעשה אחד מאלה:

  – תנפיק רישיון לבעל העסק.

  – תאריך את תוקף ההיתר המזורז ב-90 ימים נוספים;

  – תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לשם קבלת רישיון.

  – תודיע לו על סירוב למתן רישיון ותפרט את הנימוקים לסירוב .

  1. אם אין מענה מצד נותני האישור כמפורט בסעיף 5, על רשות הרישוי להוציא רישיון עד 5 ימים מתום תוקפו של היתר מזורז ב'. רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן הרישיון.

   

  .7 רלוונטי רק אם היתר מזורז ב' הוארך ב-90 ימים (כמצוין בסעיף 5 לעיל)

  לא ניתן להאריך את ההיתר המזורז יותר מ-90 הימים הנוספים, ולכן בסיומם רשות הרישוי תעשה אחד מאלה:

   

  • תיתן רישיון עסק, לאחר אישור נותן האישור או אם אין מענה מצידו.

   

  • תוציא סירוב מנומק, אם הדרישה לתיקון ליקויים לא קוימה.

   

 • . מקדמת רישוי: קביעת מסלול הרישוי – בדיקת תנאי סף לכניסה למסלול זה:

  1. פריט הרישוי מסומן בעמודה ד' שבתוספת לצו רישוי עסקים ללא סימון אותיות.
  2. מתן מידע על קיום מפרט אחיד ארצי.
  3. בחינה באם אישור כבאות על יסוד תצהיר.

   

  1. הגשת בקשה וקבלת אישור על הגשתה ("יום הגשת הבקשה"): בצירוף מסמכי בקשה ותשלום אגרה.

  (א) קבלת מסמכים:

  1. הגשת תכניות רישוי עסק (מפה מצבית, תרשים מגרש, מערך פנימי) לפי הנחיות להגשת תכניות המפורסמים באתר העירייה.
  2. הגשת מסמכי תנאים מוקדמים להגשת בקשה המפורסמים באתר העירייה.
  3. הגשת מסמכים נדרשים במפרט אחיד ארצי.(מפורסם באתר משרד הפנים).
  4. הגשת מסמכים נדרשים במפרט רשותי.(מפורסם באתר העירייה).
  5. הגשת תצהיר כבאות ככל והעסק במסלול תצהיר כבאות.
  6. הגשת הצהרת נגישות בעסק קטן או אישור יועץ נגישות. (ניתן להשלים עד 120 יום מיום הגשת הבקשה).
  7. הגשת בקשה- "יום הגשת הבקשה".
  8. תשלום אגרה.

  (ב).השלמת מסמכים:

  מסמכי תצהיר כבאות ומסמכי הצהרת נגישות ואישור נגישות ניתן להשלים במהלך הליך הרישוי.

  (ג).בדיקת המסמכים:

   

  לאחר בדיקה עקרונית של המסמכים שצורפו לבקשה ומתן אישור עקרוני על הגשת בקשה

  עד 4 ימים מיום הגשת הבקשה, רשות הרישוי תעשה אחת מאלה:

  • תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה והמסמכים שצורפו לה.
  • ככל וחסר נתונים בבקשה ולא צורפו לה כל המסמכים תודיע למגיש הבקשה כי אינה מקבלת את הבקשה.
  • ככל ורשות הרישוי לא הודיע לבעל העסק על האמור לעיל עד 4 ימים יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה.

   

   

   

   

   

   

  1. העברת הבקשה לנותני אישור:

   

  רשות הרישוי תבחן את הבקשה תוך 21 יום מיום הגשת הבקשה ותעשה אחת מאלה:

  • תעביר את הבקשה ומסמכיה לנותן אישור ותבקש את אישורו למתן רישיון/היתר זמני לניהול עסק.
  • תודיע על סירוב למתן רישיון/היתר זמני לניהול עסק ותפרט את הנימוקים לסירוב .
  • תודיע למגיש הבקשה על הארכת תקופת הבדיקה עד 45 יום מיום הגשת הבקשה.

   

  1. תשובת נותני אישור:

   

  נותן אישור יודיע לרשות הרישוי תוך 30 יום מיום קבלת הבקשה על אחת מאלה:

   

  • אישור הבקשה בתנאים ברישיון/היתר זמני והזמנים לבצועם.
  • אישור הבקשה בתנאים מוקדמים שיש לבצעם לפני מתן רישיון/היתר זמני.
  • סירוב לבקשה לקבלת אישור לרישיון/היתר זמני.

  נותן האישור רשאי להאריך את המועד למתן תשובתו בהודעה לרשות  הרישוי לפרק זמן של       עד 60 יום מיום קבלת הבקשה ומטעמים מיוחדים לתקופת הארכה נוספת של עד 90 יום מיום הגשת הבקשה.

  1. תשובת רשות הרישוי ומתן רישיון/היתר זמני לניהול העסק:
  • רשות הרישוי תחליט בבקשה תוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור ותעשה אחת מאלה:

   

  • תיתן למבקש רישיון/היתר זמני בו פירוט תנאיו ומועד ביצועם.
  • תיתן למבקש היתר זמני בו פירוט תנאיו ומועד ביצועם במצב בו לא השיב נותן אישור לבקשה.
  • תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת רישיון/היתר זמני.
  • תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון/היתר זמני לניהול עסק.

   

  • רשות הרישוי תחליט בבקשה תוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה כאשר הבקשה לא טעונה אישור מנותן אישור ותעשה אחת מאלה:
  • תיתן למבקש רישיון/היתר זמני בו פירוט תנאיו ומועד ביצועם.
  • תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת רישיון/היתר זמני.
  • תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון/היתר זמני לניהול עסק.

  בנסיבות מיוחדות רשאית רשות הרישוי להאריך את המועד למתן החלטה בבקשה עד 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.

   

תנאים ומפרטים להגשת בקשה לרישיון עסק

 • רשימת תיוג כללית (ולא פרטנית לגבי תנאים ייעודיים לפריט רישוי) לגבי תנאים מוקדמים להגשת בקשה להוצאת רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים,תשכ"ח-1968

     מפורטים להלן:

  מס' סימון נושא צרופות לבקשה לרישיון לניהול עסק
  1. q תכנית רישוי עסק

   

   

  תכנית רישוי העסק הכוללת תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית העסק, במפה אחת ב-5

  עותקים באמצעות בעל מקצוע מוסמך (מהנדס/אדריכל/הנדסאי) כהגדרתו בתקנות. ובקובץ PDf

  קובץ מוכן להדפסה בקנ"מ 1:50 שמור על דיסקונקי ניתן להעבירו למייל rishuy1@eilat.muni.il.

  התוכנית תערך בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות),התשס"א-2000 פרק ה.

  הוראות תקנות רישוי עסקים, הנחיות כאמור בסעיף 4.3 במפרט אחיד ארצי. בנוסף

  התכנית תערך בהתאמה למפרט הנחיות של הרשות המקומית אותו ניתן למצוא באתר העירייה

  במחיצת הנחיות לעריכת תכנית רישוי עסק.

  במספרה, טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור/מניקור, מכון שיזוף לא נדרש להגיש תכנית רישוי עסק לצורך הגשת בקשה לרישיון/היתר לניהול עסק. 

  2. q זהות הפונה נא להצטייד בתעודת זהות.
  3. q מס' נכס צילום דף חשבון ארנונה ממחלקת הגבייה לצורך רישום מס' הנכס במשרדנו.
  4. q חוזה                צילום חוזה שכירות/אשור בעלות על הנכס.

   

  5. q עוסק מורשה צילום תעודת עוסק מורשה.
  6. q ייפוי כח פרטי ייפוי כח מבעל העסק לעניין הוצאת רשיון העסק. מיופה כוח יורשה לפעול בהליך רישוי רק עם

  הוגש כתב ייפוי כוח מטעם הבעלים המעניק לו סמכות לטפל בכל הקשור להליך הרישוי.

  7. q ייפוי כח תאגיד ייפוי כוח מאומת על ידי עו"ד התאגיד למי מטעמם לעניין הוצאת רשיון העסק. מיופה כוח יורשה לפעול בהליך רישוי לרבות חתימה על התחייבויות והצהרות רק עם הגשת כתב ייפוי כוח מטעם הבעלים/מנכ"ל התאגיד, המעניק לו סמכות לטפל בכל הקשור להליך הרישוי.
  8. q מסמכי תאגיד          אשור מעו"ד או רו"ח על גבי פרוטוקול חברה על רישום התאגיד ומורשי חתימה.

  צרוף צילום תעודת רשום התאגיד.

  דוגמא של חותמת התאגיד. חתימת מורשה תאגיד על  גבי מסמכים תעשה בצרוף חותמת

  חברה. על כן בכל פנייה למשרדנו נא להצטייד בחותמת החברה.

           הודעה מטעמם מי מנהל התאגיד.

  9. q מפרט אחיד ארצי נא קיים את דרישות מפרט אחיד ארצי
  10. q מפרט אחיד רשותי נא קיים את הדרישות במפרט אחיד רשותי
  11. q תשלום אגרת רישוי עם המצאת המסמכים המצורפים לבקשה המפורטים לעיל יש להגיש בקשה לרשיון העסק. במעמד הגשת הבקשה יש לשלם אגרת רישוי בסך 330 ₪ בגין כל פריט רישוי עסק. לידיעתך אגרה זו מתעדכנת מעת לעת בהתאם לשינוי המדד. לידיעה: טבלת פריטי הרישוי מופיעה בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)התשע"ג-2013. ניתן לשלם באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי.
  12. q השלמת דרישות השלמת תנאים פרטניים נוספים לפי הנחיות אגף רישוי עסקים.

  לשימת לב: מסמך זה לא מהווה רשימה סגורה אלא מידע לגבי תנאים כללים להגשת בקשה להוצאת רישיון/היתר זמני/היתר מזורז לניהול עסק באגף רישוי עסקים. בנוסף על בעל העסק לעמוד בתנאים פרטניים לפריט הרישוי המופיעים באתר משרד הפנים והעירייה במסלול רישוי מזורז, במפרט אחיד ארצי ומפרט אחיד רשותי.

 • מפרט הגשת תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק בהתאם לתקנות רישוי עסקים  (הוראות כלליות)התשס"א- 2000 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 לעסקי מזון ומשקאות כולל שילוב עינוג ציבורי במבנה.

  בעל עסק נכבד לצורך הגשת בקשה במשרדנו לרישוי העסק הנך נדרש להמציא למשרדנו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק (להלן: "התכנית") בגיליון אחד כמפורט להלן:

  • מיקוד :
  1. הנחיות ודרישות מפורטות לתכנון בית אוכל ראה תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)התשמ"ג-1983.
  2. הנחיות ודרישות מפורטות לתכנון עסק לייצור מזון ראה תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון)תשל"ב-1972.
  3. הנחיות מיקוד נוספות בהמשך.
  • מזון ועינוג ציבורי

  בעסקים המשלבים בנוסף לבית אוכל מקום לעריכת מופעים, דיסקוטק לעריכת ריקודים או מארחים תפוסת קהל מעל 100 איש תערך תכנית נפרדת על ידי יועץ בטיחות לנושא תנאי הבטיחות.

  1.עריכת התכנית.

  התכנית תיערך ותחתם ע"י "בעל מקצוע מוסמך" והוא אחד מאלה:

  מהנדס רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן: "החוק"), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רישוי כמשמעותו בחוק, הרשום במדור לארכיטקטורה.במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים(רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן: "תקנות ייחוד פעולות"):

  • מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה.
  • הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות.

   

  2.צורת הגשת התכנית לרשות הרישוי (רישוי עסקים).

  התכנית תוגש כדלקמן:

  א. בגיליון מתקפל אחד (גרמושקה) לרשות הרישוי לעסקים טעוני רישוי ב-5 עותקים או מספר אחר בהתאם

      לדרישתה.

  ב. ובקובץ PDf  או קובץ אחר על פי הנחיית הרשות מוכן להדפסה בקנ"מ 1:50 שמור על דיסק.

  התוכנית תערך בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות),התשס"א-2000 פרק ה.

  ותכלול את הנתונים בשאלונים והטבלאות המפורטים להלן:

  בגיליון יופיעו הטבלאות הבאות:

  2.1.1 טבלת פרטי בעל העסק

  • פרטי הבעלים/המנהלים/החברה של העסק
  מס' סדורי שם ושם משפחה: בעל/מנהל/מיופה כח ושם תאגיד מס' ת.ז./ תאגיד כתובת מס'

  ת.ד.

  סמן  במקום המתאים
  בעלים מנהל מיופה

  כח

  1              
  2              
  3              
  4              
  5              

   

   

  מס' סדורי מס' טלפון

  פרטי

  מס' טלפון

  עסקי

  מס' סלולרי

  פרטי

  מס' סלולרי

  עסקי

  מס' פקס

  עסקי

  1          
  2          
  3          
  4          
  5          

   

  • מען לקבלת מכתבים,הודעות MAIL,SMS
  כתובת לקבלת  מכתבים

   

   

   

  ת.ד.

   

   

   

  דואר אלקטרוני

   @

    מס' טלפון לקבלת הודעות  sms  
  • מקום העסק: כתובת העסק ופרטיו
  שם העסק שם רחוב שם מרכז מסחרי מס' קומה מס' בית מס' גוש מס' חלקה מס' מגרש
   

   

   

   

             
  מס' עובדים מס' נכס בגביה שטח העסק במ"ר שטח אירוח

  לקוחות בעסק במ"ר

  מספר מקומות עמידה בשטח אירוח

   

  מספר

  מקומות ישיבה בשטח אירוח

  תפוסת קהל בעסק

   

  מס' עוסק מורשה

   

  מס' היתר בנייה
                   

   

  • תיאור מהות העסק ופעילותו
  נא תאר את מהות העסק ופעילות שתתבצע בו
   

   

   

   

   

   

  2.1.2 טבלת פרטי מהנדס/אדריכל/הנדסאי במבנה פשוט עורך התכנית

  שם מלא ת.ז. מקצוע מספר רישוי הסמכה חתימה וחותמת
  כתובת טלפון טלפון סלולרי מספר פקס מספר E.MAIL
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.3 טבלת חותמת מאשרי התכנית

  שם נותן האשור לתכנית תאריך חתימה הערות לתכנית
  פקוח תברואי  
  אגף מהנדס העיר  
  שרותי הכבאות  
  משטרת ישראל  
  משרד הגנת הסביבה  
  משרד הכלכלה  
  משרד החקלאות  
  משרד הבריאות  

   

  2.1.4 טבלת תפוסת קהל בבית אוכל – ימולא על ידי בעל מקצוע מוסמך בלבד

  תפוסה בתוך מבנה סגור שטח אירוח לקוחות בתוך המבנה במ"ר מספר מקומות עמידה בשטח אירוח לקוחות במבנה

   

  מספר

  מקומות ישיבה בשטח אירוח לקוחות במבנה

  תפוסה מחוץ מבנה סגור שטח אירוח לקוחות מחוץ למבנה העסק מספר מקומות עמידה בשטח אירוח לקוחות מחוץ למבנה

   

  מספר

  מקומות ישיבה בשטח אירוח לקוחות מחוץ למבנה

  שטח סגירת חורף

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  שאלון כבאות:

  • שלב א: הגדרה:

  "צו רישוי עסקים" –  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)(תיקון),התשע"ז- 2017 (להלן: "בצו").

   

  "מסלול אישור כבאות על יסוד תצהיר"- הליך רישוי לעניין עמידה בדרישות הכבאות בו נכללים רק אותם עסקי מזון

  העונים לקריטריונים המפורטים בצו.

   

  "סגירת חורף"- סגירת חלל פתוח מ- 3 צדדים לפחות באופן זמני או קבוע.

   

  "קניון" – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1000 מ"ר לפחות.

  "מ"ר" – שטח מבונה במטר מרובע אלא אם כן נאמר אחרת.

   

  • שלב ב: בעל מקצוע מוסמך נא ענה על השאלות שלהלן בהתאמה למהות העסק.

   

  1. האם יש סגירת חורף? תשובה: _______ מה שטחה? תשובה: שטחה _____מ"ר מיועדת ל_____ מקומות ישיבה.
  2. האם שטח מסעדה/בית קפה עד 60 מ"ר כולל סגירת חורף? תשובה: שטח העסק כולל סגירת חורף

  ______ מ"ר (4.2 א בצו).

  1. האם שטח מזנון/בית אוכל אחר מיועד ל- 50 איש לכל היותר ושטחו עד 300 מ"ר לרבות סגירת חורף?

  תשובה: העסק מיועד ל- ______איש לכל היותר ושטחו ___________מ"ר (4.2 ב בצו).

  1. האם שטח עסק שעיקר פעילותו רק הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה עד 60 מ"ר כולל סגירת חורף? תשובה: שטח העסק כולל סגירת חורף _____מ"ר(4.8 א בצו).
  2. האם שטח מפעל לייצור מזון /מזון מן החי/הסעדה (קייטרינג) עד 500 מ"ר תשובה: שטח העסק ____________ מ"ר (4.4 ,4.6 בצו).
  3. האם שטח קיוסק עד 300 מטר רבוע? תשובה: שטח העסק ______ מ"ר (4.7 א בצו).
  4. האם שטח מרכל ללא טיפול במזון עד 300 מטר רבוע? תשובה: שטח העסק ______מ"ר (4.7 ב בצו).
  5. האם שטח קיוסק עד 300 מטר רבוע? תשובה: שטח העסק ______מ"ר (4.7 ב בצו).
  6. האם העסק אטליז במבנה בפני עצמו שלא בתוך מבנה מרכל? תשובה: _______. אם התשובה חיובית לעבור לשלב ג.

   

   

   

   

  רק אם העסק עונה לקריטריונים בגוף השאלה יש לעבור לשלב הבא.

   

  דוגמה: מהות העסק – מסעדה

  השאלה: האם שטח מסעדה עד 60 מטר רבוע כולל סגירת חורף?

  תשובה: שטח העסק כולל סגירת חורף 100 מ"ר (4.2 א בצו).

   

  על פי הדוגמה העסק לא עומד בתנאי הסף למסלול אישור על יסוד תצהיר. לכן, אין לעבור לשלב ג ולענות על הקריטריונים לגבי מקום העסק.

   

   

   

   

   

   

   

   

  • שלב ג: שאלון לגבי מבנה ומקום העסק.

   

  1. האם העסק או חלק מהעסק נמצא מתחת לקרקע? תשובה:_______.
  2. האם העסק נמצא בקניון כהגדרתו בחוק רישוי עסקים? תשובה:______.
  3. האם העסק נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2000 מ"ר? תשובה: העסק נמצא בשטח מרכז מסחרי מבונה ששטחו הכולל  ________מ"ר.
  4. האם העסק נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים? תשובה:_____.
   • האם נמצא בקומת הכניסה של המבנה? תשובה:______.
   • האם שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ"ר? תשובה: שטח מבנה העסק _____מ"ר.
   • האם הוא אינו מכבסה? תשובה:_____.

   

  ככל והעסק עונה לקריטריונים בשלב ב ושלב ג אישור הכבאות יינתן בדרך הבאה:

  1. בעל העסק ייכנס לאתר הכבאות.
  2. ימלא אחר דרישות מפרט הכבאות על פי מהות עסוק במסלול תצהיר.
  3. יגיש תצהיר מאומת כדין (בפני עו"ד או בית משפט) לרישוי עסקים ובו יציין את הנתונים הנדרשים לגבי מהות העסק, שטחו, מיקומו.
  4. התצהיר מהווה אישור קיום דרישות הכבאות ויועבר לרשות ארצית להצלה וכבאות.

   

   

   

  2.1.4 טבלת פרוט חלוקת השטחים בעסק

  מס' סימון החדר

  בתכנית

  קומה יעוד החדר שטח החדר במ"ר גובה חלל החדר

  ריצפה עד תיקרה

  שטח חלונות במ"ר % שטח החלונות משטח החדר
  סה"כ שטח העסק במ"ר

   

  2.1.5 מקומות ישיבה בעסק

  מס' סימון החדר

  בתכנית

  קומה יעוד החדר שטח במ"ר מספר מקומות ישיבה הערות
  חדר אוכל
  מחוץ לעסק ללא סגירת חורף
  מחוץ לעסק בתוך סגירת חורף
  סה"כ שטח: מקומות:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.6 טבלת מערכות אוורור מלאכותי, מיזוג אויר ונידוף עשן.

  מס' סימון החדר

  בתכנית

  יעוד החדר נפח החדר אוורור מלאכותי מיזוג אויר נידוף עשן
  שיטת אוורור מס' החלפות אויר בשעה מזגן מצנן סוג מפוח הספק חשמלי מס' החלפות אויר בשעה
                     

   

   

   2.1.7 טבלת פרוט סוג חיפוי קירות וריצפה.

  מס' סימון החדר

  בתכנית

  יעוד החדר סוג אריח גודל בס"מ

  רוחב על אורך

  צבע וגוון האריח שטח במ"ר

  חיפוי ריצפה

  שטח במ"ר

  חיפוי קירות

  גובה חיפוי קירות משטח הרצפה

  במטרים

                 

                                                                                                                                                                         

   2.1.8 טבלת פרוט סוג וגודל ציוד.

  מס' סימון החדר מס' סימון הציוד תאור מהות הציוד

  והחומר ממנו עשוי

  מידות הציוד בס"מ
  אורך רוחב גובה

   

   2.1.9 טבלת פרוט נתונים מקררים לא חדרי קירור

  מס' סימון

  מקרר

  יעוד סוג מזון האחסון מקרר נפח קרור

  במ"ק

  סוג מקרר סוג מד הטמ"פ

   

  רמת הטמ"פ במעלות צלזיוס
  עומק מדפים מכני דיגיטלי רושם רושם

  ממוחשב

   

  2.1.10 טבלת פרוט נתונים בחדרי הקירור

  מס' סימון חדר

  הקירור

   

  יעוד האחסון בחדר

  הקירור

   

  צורת בידוד חלל

  חדר הקירור בזמן פתיחה

  סוג מד הטמ"פ

   

  רמת הטמ"פ הנמוכה ביותר מעלות צלזיוס מספר

  הרגשים בחדר קירור

  יריעות פלסטיק מסוך אויר מכני דיגיטלי רושם רושם

  ממוחשב

   

   

  2.1.11 טבלת פרוט מבנה פיזי בחדרי קרור.

  מס' סימון חדר

  הקרור

  שטח

  חדר הקרור

  במ"ר

  נפח

  חדר

  הקרור

  במ"ק

  סוג חומר

  ציפוי קירות

   

  חומר איטום קירות החדר סוג מדחס והספקו בכח סוס
  סוג

  חומר

  עובי בס"מ מקדם העברה

  טרמי

  סוג

  מדחס

  הספק

  כ"ס

  2.1.12 טבלת רכבים להובלה בקירור

  מס' רישוי

  הרכב

  מוצרי המזון

  המובלים ברכב

  רמת הטמ"פ

  הנמוכה

  ביותר במעלות

  צלזיוס

  סוג חומר האיטום בארגז הקירור סוג מד החום

  לקריאה ורשום רציף

  סוג

  חומר

  עובי בס"מ מקדם העברה

  טרמי

  מכני דיגיטלי

   

   

  3.תרשים סביבה.

  תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר.

  בתרשים הסביבה יצוינו

  3.1 הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי

  המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

  3.2 מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול

  החלקה שבה מצוי העסק.

  • הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

   

   

   

   

   

   

   

  4.מפה מצבית.

  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר.

  במפה המצבית יצוינו

  4.1 שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים

  אותו, גבולות העסק יסומנו בקו עבה.

  4.2 מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי.

  4.3מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה, שומן, לכידת מוצקים ודלקים.

  4.4 מיתקנים לסילוק אשפה.

  4.5 מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.

  4.6 מערכות כיבוי אש..

  4.7 חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושרותים.

  4.8 מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדתם בחוק התכנון והבניה(התקנת מקומות חניה) התשמ"ג-1983 לצורכי שימוש בעסק.

  4.9 סידורי נגישות מהרחוב לבית העסק.

  5.תכנית העסק.

  תכנית העסק תכלול תנוחה, שני חתכים כמפורט להלן:

  תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר.

  בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה

  5.1 החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.

  5.2 מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים.

  5.3 מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.(ראה טבלה מס'2.1.4 )

  5.4 פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לאדם עם מוגבלות לפי חוק התכנון והבניה.(ראה טבלה מס' 2.1.4 חשוב שטחי אוורור טבעי)

   

   

  5.5 מערכת הביוב וכוון זרימתה, לרבות מערכות לטהור שפכים או להפרדת שומנים, מוצקים, דלקים, מים מליחים וכיוצא באלה, אם ישנן.

  5.6 מתקני אוורור או ארובות המשרתים את העסק, לרבות מערכת מזוג אויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים

  אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה.(ראה טבלה מס' 2.1.6)

  5.7 מיתקנים לאצירת אשפה, דחיסתה בעסק ומחוצה לו.

  5.8 מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים בעסק.

  5.9 סוגי חיפוי הקירות וריצפת העסק.

  (ראה טבלה מס' 2.1.7)

  5.10 מערכת מי השתייה על כל מתקניה לרבות חימום, אגירה, סינון, ריכוך ומכשירים למניעת זרימה חוזרת.

  5.11 מערכות מים שלא משמשים לשתייה כגון: מי-ים, מים מליחים, מי קדוח.

  5.12 סימון הצבת הציוד בעסק ומחוצה לו.

  (ראה טבלה מס' 2.1.8)

  5.13 פירוט יחידות מקררים.

  (ראה טבלה 2.1.9)

  5.14 פרוט חדרי הקירור ברשות העסק שטחם וניפחם לרבות מיקום המדחסים מחוצה לו.

  (טבלאות מספר2.1.11 2.1.10)

  5.15 רכבים המשמשים להובלה בקירור בציון יעוד המזון המובל בקרור ברכב ומספר רישוי הרכב.

  (ראה טבלה מס'2.1.12 )

  5.16 סידורי נגישות מבנים תשתיות וסביבה.        

       5.17 מניעת דלקות ובטיחות:

  1. מערכת גילוי אש ועשן עצמאית.
  2. מטפים
  3. גלגלוני כיבוי אש.
  4. ברזי כיבוי אש לחיבור הדרנטים.
  5. מערכת מים הכוללת עמדות כיבוי, ברז שריפה בסביבה, מתזים וגלאים.
  6. מיקום לוחות חשמל במבנה.
  7. מיקום נקודת גז במבנה.
  8. יציאות חירום.
  9. תאורת חירום.
  10. שילוט

  5.18 המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים

  להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה

  להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

  5.1.19 הסדרי נגישות לאדם עם מוגבלות.

   

   

   

  6.שני חתכים כמפורט להלן:

  חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, מראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

  חתך נוסף הניצב לחתך האמור לעיל המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

  במידה ובחתכים אלו אין בכדי לשקף את כל חדרי העסק יש להוסיף חתכים נוספים.

  בעסקים שפעילותם כרוכה בפלטת עשן אל מחוץ למבנה העסק יש לציין בחתך את

     את כל מתקני מערכת נדוף העשן בעסק ומחוצה לו ולפרט את מיקום פתח פלטת ארובת עשן ביחס למבנה.

  לציין יחידות מדחסים לקירור ומיזוג מחוץ למבנה.

   

  7.פרטים טכניים

  פרטים טכניים מלבד היותם מצוינים בתכנית העסק יש לפרט בפרוט נוסף בקנה מידה של 1:100 בציון

  מידותיהם ניפחם וסוגם כגון: מפריד שומן, בורות לשיקוע מוצקים, מפריד דלקים, מכלי אגירת מים וכו'.

  1. דגשים בתכנית העסק.

  הנחיות לציון גורמי השפעה בפעילותם של עסקים על סביבת בית העסק:

  8.1 פלטת עשן לאוויר

  בחתך יש להראות את מוצא פלטת העשן ממערכת נידוף עשן אל מעל גובה הבניין.

  8.2 מניעת מטרד רעש

  בחתך יש לציין מיקום מדחסי קירור ומדחסי מיזוג אוויר והאמצעים האקוסטיים הננקטים להשקטה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מיקוד הנחיות תכנון בית אוכל

  טבלת תזרים הכנת מזון במבנה בית אוכל חלוקה פונקציונאלית

   

  מספר חלל במבנה תהליך עבודה
  1 חצר תפעול מזוהם מאוד אצירת אשפה ואריזות ריקות.

  כניסת סחורה

  2 מחסן

  *גובה 2.50 מטר

   

  אחסון בקירור ובטמפרטורת החדר תוך הפרדה באחסון בין מזון גולמי למזון ארוז

  ירקות, ביצים, חלב, קפואים מוכנים, שתייה, תבלינים

  3 מטבח

   

  *גובה: 2.75 מטר.

  תאורה: 400 לוקס.

  מיזוג חלל מטבח: 25 מעלות צלזיוס.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מזון גולמי מזוהם מאוד

  מזון לא מוכן(גולמי)- הכנות מזוהמות

   

   

  מדורי עבודה נפרדים לטיפול: במזון גולמי

  חיטוי, שטיפה, קילוף ירקות

  מקרר הפשרה מזון מן החי

  פירוק וחיתוך בשר, דגים,

  קונדיטוריה- מנות אחרונות

   

  כמות מדורים פונקציונאלית לתפריט

   

  מזון מעובד מזוהם חלקית

  מזון חצי מוכן – הכנות נקיות

   

   

  אחסון בקירור מזון מעובד בתהליך הכנה
  הקצאת מדור עבודה לטיפול במזון מעובד.

  חיתוך ותיבול ירקות

  הכנות ישירות אורז,

  קפואים מוכנים

  אזור חם

   

  טיפול בחום צלייה/חימום/בישול

   

  מזון נקי

  מזון מוכן-

  אזור הגשה

  החזקת מזון חום/קור שולחן הגשה.
  מזוהם מאוד

  שטיפת כלים

  קליטת כלים מחדר אוכל והמטבח
  4 *חדר אוכל

  גובה: 2.75 מטר

   

  ישיבה

  עמדת מלצרים

  קירור שתייה קרה

  קליטה והגשת מנות

  פינוי כלי הגשה

  הגשת שתייה

   

  5 *שרותים

  גובה : 2.20 מטר

   

  נשים, גברים, נכים, מסעדה נשים גברים

  מעל 100 מ"ר נכים משותף

  בקניון מרחק 100 מטר

  מזנון ריחוק עד 25 מטר.

  6 אזור ישיבה חוץ

   

  ישיבה מחוץ לעסק הצבת שולחנות, כיסאות, סגירת חורף

   

   

   

  הקלות על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)התשמ"ג-1983.

  1. מותרת סטייה בגובה של 5% בכפוף לאישור משרד הבריאות.(תקנה 5)
  2. במסעדה/בית קפה השרותים יהיו בתוך העסק למעט עסק הנמצא בקניון.
  3. במזנון, בית אוכל אחר יכולים השרותים להיות מחוץ לבית העסק, במרחק שלא יעלה על 25 מטרים ממנו ובתנאי שיהיו לשימוש בלעדי של עובדי המזנון ואורחיו.(תקנה 54(ד))

   

  1. המחסן יהיה צמוד למטבח או במרחק שלא יעלה על 25 מטרים ממנו.(תקנה 14)

   

  הנחיות ודרישות מפורטות לתכנון בית אוכל ראה תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)התשמ"ג-1983.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  תזרים אלמנטים לציון בתכנית בית אוכל

   

  הכנות מזוהמות -טיפול גולמי מזוהם

   

  3. אחסון    מזון מעובד מעובד

   

   

  שטיפת כלים ממדורי הכנה וחדר אוכל

   

  2.מחסן
  3. מטבח מזון מעובד
  הפרדה
  הפרדה
  הפרדה
  הפרדה
  הכנסת סחורה, אשפה, אריזות
  6 אזור ישיבה מחוץ לעסק

   

  1.חצר תפעול
  4,5 חדר אוכל ושרותים

   

  הפרדה
  אחסנה בקירור ובחלל החדר
  3.מטבח מזון גולמי
  3. הגשה

   

  3. טיפול בחום

   

   

  הכנות נקיות- טיפול במזון מעובד

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מיקוד הנחיות לתכנון מפעל לייצור מזון

   

  תוכנית המפעל

  בקנה מידה  1:100  ובו תסומן תוכנית האינסטלציה הסניטרית הפנימית, הכוללת:

   

  1. צנרת הביוב הפנימית: קוטרה, אחוז שיפועה ואופן חיבורה למערכת הביוב החיצונית.
  2. מערכת הניקוז, כולל מחסומי רצפה, אחוז שיפועי הרצפה וכיוונם.
  3. סימון כל הקבועות הסניטריות דהיינו: אסלות, משתנות, מקלחות, כיורים.
  4. צנרת המים החמים והקרים שתסומן בצבעים שונים, כולל ברזי מים.
  5. מרזבים וגשמות.
  6. אופן הטיפול בשפכים תעשייתיים, אשפה יבשה ורטובה, רעש וזיהום אויר.
  7. מיקום המזח"ים (מונעי זרימה חוזרת) ואישור התקנתם.

   

  תוכנית המפעל

  בקנה מידה  1:50 שתפרט את אגפיו השונים של המפעל וגם את המתקנים וכל הציוד המשמש לייצור, כולל ייעודו ומידותיו.

  על התוכנית יש לסמן את תזרים היצור בחצים:

  כניסה ואחסון של חומרי גלם, תהליך שלבי עיבוד המוצר, אריזת התוצרת, אחסונה והוצאתה מהמפעל

  (במפעל שבו מצויים מקררים או חדרי קירור, יש לציין את סוגי החומרים המאוחסנים בתוכם וכן את טמפרטורת האחסון).

  בתוכנית יצוינו הפרטים הבאים:

  א.  רוחבם, אורכם, גובהם, שטחם וייעודם של כל אגף ואגף שבמפעל.

  ב.  סימון פתחי האיוורור ומידותיהם. לחילופין סימון איוורור מלאכותי.

  ג.   סימון דלתות ומידותיהן.

  ד.  סימון רוחב המעברים.

  ה.  סימון המנועים הקבועים (מדחסים).

  ו.   סימון ארובות ומנדפים (במפעלים בהם מופעלים תנורים, יש לציין גם את סוג הדלק /האנרגיה להפעלת

  התנורים ואופן סילוק האדים והחום).

  ז.   סימון ציפוי הקירות.

  ח.  הערה: קירות קיימים, יש לסמן בצבע שחור, קירות שייבנו יש לסמן בצבע אדום, קירות שייהרסו יש לסמן

  בצבע צהוב.

   

   

   

  חתכים לאורך ולרוחב המפעל, המאפשרים ללמוד את גובה הציוד הטכנולוגי והמבנים.

  הערה: במידה שהמפעל מצוי בתוך בניין בן מס' קומות, יש לסמן בחתכים במסגרת אדומה את מיקום המפעל בבניין ולציין את מהות שימוש המבנים או האולמות הסמוכים לאגפיו, מעליו ומתחתיו.

  תרשים חזיתות המפעל, בציון השכנים אם לא סומנו בחתכים.

  שרטוט מפריד השומן וציוד הטיפול במניעת זיהום הסביבה – רעש,  אשפה, ריח וכו'.

   

  נספח לתכנית מפעל

  הנספח יכלול את הנתונים הבאים:

  1. פרוט סוגי המזון שייוצרו במפעל לפי מוצרים ואריזות.
  2. פרוט חומרי הגלם, תצרוכת יומית, כמות אחסון מרבית (לאחר התחשבות בנתוני ההספקה), נפח אחסון

  דרוש, אופן ומקום אחסונם.

  1. כמות תוצרת יומית, כמות תוצרת מוגמרת מאוחסנת ואופן אחסונה.
  2. סוג, כמות ונפח חומרי אריזה מאוחסנים במצב מרבי (לאחר קבלת נתוני ספקים). אישור התאמת חומרי

  האריזה למזון.

  1. תרשים זרימה ובו פרוט שלבי הייצור לפי התהליך הטכנולוגי (כולל ציון תהליכים ידניים), תהליכי עיבוד

  ונקודות קריטיות בעלות סיכון טכנולוגי למוצר כמו תהליכים תרמיים (הקפאה מהירה, קירור מהיר, בישול,

  פיסטור, עיקור וכו'), תהליכי ניקוי והפרדה יצוינו תוך הדגשת נתוני עיבוד ובקרה.

  1. פרוט סוגי בדיקות המעבדה הנערכות, תדירות ושם המעבדה הבודקת.
  2. פרוט חומרי הניקוי והחיטוי והתאמתם להנחיות שירות המזון הארצי.
  3. אופן הובלת התוצרת.
  4. בתכניות של בתי-קירור חובה לצרף אישורו של מהנדס קירור למתקני הקירור.
  5. דוגמת תווית.

   

   

   

   

   

   

   

                           מיקוד הנחיות תכנון מפעל לייצור מזון

  טבלת תזרים הכנת מזון במבנה בית אוכל חלוקה פונקציונאלית

   

  מספר חלל במבנה תהליך עבודה
  1 חצר תפעול אחורית אצירת אשפה ואריזות ריקות.

  כניסת סחורה

  2 מחסן חומרי ניקוי

  4 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 100 לוקס

  חומרי ניקוי כימי
  3 חדרי מלתחות והלבשה נשים/גברים

  6 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 100 לוקס

  הגיינה והלבשה בבגדי עבודה
  4 חדרי שרותים  נשים/גברים

  6 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 100 לוקס

  הגיינה סניטרית
  5 חדר אוכל עובדים

  6 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 300 לוקס

  מטבח ושולחן אוכל
  6 חדרי קירור

   

  אחסון בקירור – הפרדה בין מזון גולמי למזון ארוז

  ירקות, ביצים, חלב, קפואים.

  7 מחסן מזון בטמפרטורת החדר

  4 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 100 לוקס

  מזון יבש,תבלינים
  8 חדר עיבוד חומרי גלם

  8 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 300 לוקס

  טיפול בשטיפה, חיטוי, קילוף, הפשטת אריזות, ניפוי קמח
  9 חדר ייצור מזון

  8 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 300 לוקס

  ייצור מזון מחומרים מוגמרים
  10 אריזה

  4 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 100 לוקס

  אריזה, שקילה, סימון
  11 אחסון מוצר מוגמר  טמפ' חדר /קירור

  4 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 100 לוקס

  אחסון לפני משלוח
  12 חדר מבוא/רמפה קדמי חלל סגור מקורר

  עם תריסים לנגישות להובלה

  4 החלפות אויר לשעה

  עוצמת תאורה 100 לוקס

  חלל הוצאת אריזות לפני טעינה לרכב

   

  הנחיות ודרישות פרטניות למהות עסק ראה תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון)תשל"ב-1972.(מאפיית לחם, הסעדה – קטרינג, קונדטוריה, ייצור מזון מן החי וכיוצ"ב)

   

   

   

  תזרים אלמנטים לציון בתכנית עסק לייצור מזון

   

  9. ייצור מזון

   

  6. חדרי קירור

   

   

  7. מחסן מזון

   

  3.מלתחות הלבשה
  10. שקילה, אריזה, סימון

   

  8.9 שטיפת כלים

   

  1.חצר תפעול
  4. שרותים
  2.מחסן חומרי ניקוי
  8.עיבוד גולמי

   

  5. חדר אוכל

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11. אחסון מזון ארוז

   

   

  12. מבוא/רמפה להובלה

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  מפרט הגשת תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק בהתאם לתקנות רישוי עסקים  (הוראות כלליות)התשס"א- 2000 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 לא עסקי מזון ועינוג ציבורי

   

  בעל עסק נכבד לצורך הגשת בקשה במשרדנו לרישוי העסק הנך נדרש להמציא למשרדנו תרשים סביבה,מפה מצבית ותכנית העסק (להלן: "התכנית") בגיליון אחד כמפורט להלן:

   

  1.עריכת התכנית.

  התכנית תיערך ותחתם ע"י "בעל מקצוע מוסמך" והוא אחד מאלה:

  מהנדס רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן: "החוק"), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רישוי כמשמעותו בחוק, הרשום במדור לארכיטקטורה.במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים(רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן: "תקנות ייחוד פעולות"):

  • מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה.
  • הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות.

  בעסקים שלא לעינוג ציבורי בהם קיימת תפוסת קהל מעל 100 איש תערך תכנית נפרדת על ידי יועץ בטיחות לנושא תנאי הבטיחות.

   

  2.צורת הגשת התכנית לרשות הרישוי (רישוי עסקים).

  התכנית תוגש כדלקמן:

  א. בגיליון מתקפל אחד (גרמושקה) לרשות הרישוי לעסקים טעוני רישוי ב-5 עותקים או מספר אחר בהתאם

      לדרישתה.

  ב. ובקובץ PDf  או קובץ אחר על פי הנחיית הרשות מוכן להדפסה בקנ"מ 1:50 שמור על דיסק.

   

  התוכנית תערך בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות),התשס"א-2000 פרק ה.

  ותכלול את הנתונים בשאלונים והטבלאות המפורטים להלן:

   

  בגיליון יופיעו הטבלאות הבאות:

   

  2.1.1 טבלת פרטי בעל העסק

  • פרטי הבעלים/המנהלים/החברה של העסק
  מס' סדורי שם ושם משפחה: בעל/מנהל/מיופה כח ושם תאגיד מס' ת.ז./ תאגיד כתובת מס'

  ת.ד.

  סמן  במקום המתאים
  בעלים מנהל מיופה

  כח

  1              
  2              
  3              
  4              
  5              

                                        

  מס' סדורי מס' טלפון

  פרטי

  מס' טלפון

  עסקי

  מס' סלולרי

  פרטי

  מס' סלולרי

  עסקי

  מס' פקס

  עסקי

  1          
  2          
  3          
  4          
  5          

   

   

   

   

  • מען לקבלת מכתבים,הודעות MAIL,SMS
  כתובת לקבלת  מכתבים

   

   

   

  ת.ד.

   

   

   

  דואר אלקטרוני

   @

    מס' טלפון לקבלת הודעות  sms  

   

  • מקום העסק: כתובת העסק ופרטיו
  שם העסק שם רחוב שם מרכז מסחרי מס' קומה מס' בית מס' גוש מס' חלקה מס' מגרש
   

   

   

   

             
  מס' עובדים מס' נכס בגביה שטח העסק במ"ר שטח אולם האוכל

  במ"ר

  מספר מקומות ישיבה מס' עוסק מורשה

   

  מס' היתר בנייה
               
  • תיאור מהות העסק ופעילותו
  נא תאר את מהות העסק ופעילות שתתבצע בו
   

   

   

   

   

   

  2.1.2 טבלת פרטי מהנדס/אדריכל/הנדסאי במבנה פשוט עורך התכנית

  שם מלא ת.ז. מקצוע מספר רישוי הסמכה חתימה וחותמת
  כתובת טלפון טלפון סלולרי מספר פקס מספר E.MAIL
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.3 טבלת חותמת מאשרי התכנית

  שם נותן האשור לתכנית תאריך חתימה הערות לתכנית
  פקוח תברואי  
  אגף מהנדס העיר  
  שרותי הכבאות  
  משטרת ישראל  
  משרד הגנת הסביבה  
  משרד הכלכלה  
  משרד החקלאות  
  משרד הבריאות  

   

   

  2.1.4 טבלת תפוסת קהל  – ימולא על ידי בעל מקצוע מוסמך בלבד

   

  תפוסה בתוך מבנה סגור שטח אירוח לקוחות בתוך המבנה במ"ר מספר מקומות עמידה בשטח אירוח לקוחות במבנה

   

  מספר

  מקומות ישיבה בשטח אירוח לקוחות במבנה

  תפוסה מחוץ מבנה סגור שטח אירוח לקוחות מחוץ למבנה העסק מספר מקומות עמידה בשטח אירוח לקוחות מחוץ למבנה

   

  מספר

  מקומות ישיבה בשטח אירוח לקוחות מחוץ למבנה

  שטח סגירת חורף
     

   

   

   

   

   

  שאלון כבאות:

  • שלב א: הגדרה:

  "צו רישוי עסקים" –  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)(תיקון),התשע"ז- 2017 (להלן: "בצו").

   

  "מסלול אישור כבאות על יסוד תצהיר"- הליך רישוי לעניין עמידה בדרישות הכבאות בו נכללים רק אותם עסקי מזון

  העונים לקריטריונים המפורטים בצו.

   

   

  "קניון" – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1000 מ"ר לפחות.

  "מ"ר" – שטח מבונה במטר מרובע אלא אם כן נאמר אחרת.

   

   

  • שלב ב: שאלון לגבי מבנה ומקום העסק.

   

  1. האם העסק או חלק מהעסק נמצא מתחת לקרקע? תשובה:_______.
  2. האם העסק נמצא בקניון כהגדרתו בחוק רישוי עסקים? תשובה:______.
  3. האם העסק נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2000 מ"ר? תשובה: העסק נמצא בשטח מרכז מסחרי מבונה ששטחו הכולל  ________מ"ר.
  4. כמה קומות במבנה?_______.
  5. האם העסק נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים? תשובה:_____.
   • האם נמצא בקומת הכניסה של המבנה? תשובה:______.
   • האם שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ"ר? תשובה: שטח מבנה העסק _____מ"ר.
   • האם הוא אינו מכבסה? תשובה:_____.

   

  ככל והעסק עונה לקריטריונים בשלב ב ובצו לגבי מסלול אישור בתצהיר אישור הכבאות יינתן בדרך הבאה:

  1. בעל העסק ייכנס לאתר הכבאות.
  2. ימלא אחר דרישות מפרט הכבאות על פי מהות עסוק במסלול תצהיר.
  3. יגיש תצהיר מאומת כדין (בפני עו"ד או בית משפט) לרישוי עסקים ובו יציין את הנתונים הנדרשים לגבי מהות העסק, שטחו, מיקומו.
  4. התצהיר מהווה אישור קיום דרישות הכבאות ויועבר לרשות ארצית להצלה וכבאות.

   

   

   

   

  2.1.1 טבלת פרוט חלוקת השטחים בעסק

  מס' סימון החדר

  בתכנית

  קומה יעוד החדר שטח החדר במ"ר גובה חלל החדר

  ריצפה עד תיקרה

  שטח חלונות במ"ר % שטח החלונות משטח החדר
  שטח מכירה
  סה"כ שטח העסק במ"ר

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2 טבלת מערכות אוורור מלאכותי, מיזוג אויר ונידוף עשן.

   

  מס' סימון החדר

  בתכנית

  יעוד החדר נפח החדר אוורור מלאכותי מיזוג אויר
  שיטת אוורור מס' החלפות אויר בשעה מזגן מצנן
               

   

   

  2.1.3 טבלת פרוט סוג חיפוי קירות וריצפה.

   

  מס' סימון החדר

  בתכנית

  יעוד החדר סוג אריח גודל בס"מ

  רוחב על אורך

  צבע וגוון האריח שטח במ"ר

  חיפוי ריצפה

  שטח במ"ר

  חיפוי קירות

  גובה חיפוי קירות משטח הרצפה

  במטרים

                 

                                                                                                                                                            

    2.1.4 טבלת פרוט סוג וגודל ציוד.

   

  מס' סימון החדר מס' סימון הציוד תאור מהות הציוד

   

  מידות הציוד בס"מ
  אורך רוחב גובה

   

   

  3.תרשים סביבה.

  תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר.

  בתרשים הסביבה יצוינו

  3.1 הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי

  המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

  3.2 מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול

  החלקה שבה מצוי העסק.

  • הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

   

   

   

   

   

  4.מפה מצבית.

  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר.

  במפה המצבית יצוינו

  4.1 שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים

  אותו, גבולות העסק יסומנו בקו עבה.

  4.2 מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי.

  4.3מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה,שומן,לכידת מוצקים ודלקים.

  4.4 מיתקנים לסילוק אשפה.

  4.5 מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.

  4.6 מערכות כיבוי אש.

  4.7 חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושרותים.

  4.8 מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדתם בחוק התכנון והבניה(התקנת מקומות חניה) התשמ"ג-1983 לצורכי שימוש בעסק.

  4.9 סידורי נגישות מהרחוב לבית העסק.

  5.תכנית העסק.

  תכנית העסק תכלול תנוחה, שני חתכים כמפורט להלן:

  תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר.

  בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה

  5.1 החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.

  5.2 מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים.

  5.3 מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.(ראה טבלה מס'2.1.5 )

  5.4 פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לאדם עם מוגבלות לפי חוק התכנון והבניה.(ראה טבלה מס' 2.1.5 חשוב שטחי אוורור טבעי)

   

   

  5.5 מערכת הביוב וכוון זרימתה, לרבות מערכות לטהור שפכים או להפרדת שומנים,מוצקים,דלקים,מים מליחים וכיוצא באלה, אם ישנן.

  5.6 מתקני אוורור או ארובות המשרתים את העסק, לרבות מערכת מזוג אויר, קולטי עשן,ריח או מזהמים

  אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה.(ראה טבלה מס' 2.1.6 )

  5.7 מיתקנים לאצירת אשפה, דחיסתה בעסק ומחוצה לו.

  5.8 מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים בעסק.

  5.9 סוגי חיפוי הקירות וריצפת העסק.

  5.10 מערכת מי השתייה על כל מתקניה לרבות חימום, אגירה,סינון,רכוך ומכשירים למניעת זרימה חוזרת.

  5.11 מערכות מים שלא משמשים לשתיה כגון: מי-ים,מים מליחים,מי קדוח.

  5.12 סימון הצבת הציוד בעסק ומחוצה לו.

  5.13 סידורי נגישות מבנים תשתיות וסביבה.        

       5.14 מניעת דלקות ובטיחות:

  1. מערכת גילוי אש ועשן עצמאית.
  2. מטפים
  3. גלגלוני כיבוי אש.
  4. ברזי כיבוי אש לחיבור הדרנטים.
  5. מערכת מים הכוללת עמדות כיבוי, ברז שריפה בסביבה,מתזים וגלאים.
  6. מיקום לוחות חשמל במיבנה.
  7. מיקום נקודת גז במבנה.
  8. יציאות חירום.
  9. תאורת חירום.

  5.15 המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים

  להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה

  להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

  5.16 הסדרי נגישות לאדם עם מוגבלות.

   

  6.שני חתכים כמפורט להלן:

  חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, מראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

  חתך נוסף הניצב לחתך האמור לעיל המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

  במידה ובחתכים אלו אין בכדי לשקף את כל חדרי העסק יש להוסיף חתכים נוספים.

  בעסקים שפעילותם כרוכה בפלטת עשן אל מחוץ למבנה העסק יש לציין בחתך את

     את כל מתקני מערכת נדוף העשן בעסק ומחוצה לו.

   

   

   

   

  7.פרטים טכניים

  פרטים טכניים מלבד היותם מצוינים בתכנית העסק יש לפרט בפרוט נוסף בקנה מידה של 1:100 בציון

  מידותיהם ניפחם וסוגם כגון: מפריד שומן, בורות לשיקוע מוצקים, מפריד דלקים,מיכלי אגירת מים וכו'.

   

  1. מיקוד למהות העיסוק

  8.1 בריכת שחיה וג'קוזי

  מפה מצבית

  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר.

  במפה המצבית יצוינו

  שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים

  אותו, גבולות העסק יסומנו בקו עבה.

  מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי.

  קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.

  מיתקנים לסילוק אשפה.

  מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.

  מערכות כיבוי אש.

  חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושרותים.

  מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדתם בחוק התכנון והבניה(התקנת מקומות חניה) התשמ"ג-1983 לצורכי שימוש בעסק.

  בנוסף לאמור לעיל תכנית פיתוח של בריכת השחייה תכלול-

  דרכי גישה לרכב פרטי , חניה פרטית, ודרך גישה לרכב חירום. מדרגות, שטחים מרוצפים, שטחי גינון ונטיעות,סככות צל, ברזיות,מקלחות חיצוניות, חדרי שירות,תחנת עזרה ראשונה, בורות ביטחון, מיקום מיכלי אשפה,גדרות, יציאות חירום, שיפועים וניקוזים של שטחים מגוננים ומרוצפים.

   

   

   

   

   תכנית הבריכה/ ג'קוזי

  בנוסף לאמור בסעיף 5 לעיל (תכנית העסק) תכנית הבריכה/ג'קוזי תכלול-

  1. ציון סוגי הציפוי וצבעו של כל חלק בבריכה.
  2. מתקנים בשטחי הבריכה.
  1. צנרת וקבועות תברואה בשטחי הבריכה.
  2. תנוחה וחתכים של המבנים בשטחי הבריכה, עם סימון ציפוי הקירות וגובהם.
  3. מיקום וסוג כל הציוד המיועד להפעלת הבריכה או לשימוש למבקרים.
  4. תרשים זרימה של מהלך סחרור המים בבריכה הכולל את סוג הציוד, צנרת ואבזור. ופרוט
  5. נתונים טכניים כגון: נפחים, ספיקות משאבות ביחס לעומד סטטי ודינמי, שטחי סינון,מהירות

  סינון, ספיקת משאבות מינון וכו'

  1. סידור העמדת ציוד בחדר המכונות, צורת אוורור ומיזוג החדר,פרוט מתקני התברואה

  המשמשים ללכידת חול ואדמה דיאטומית טרם הזרמת המים למערכת הביוב.

  1. בבריכת שחייה הסדר נגישות לאנשים עם מוגבלות לתוך המים.
  2. הסדרי בטיחות נדרשים על פי תקנות בטיחות לבריכת שחייה.

   

   

  8.2. אחסון גפ"מ על פי תקנות רישוי עסקים(אחסנת נפט),התשל"ז-1976.

   

  בנוסף למפרט הסטנדרטי שצוין לעייל יש להכניס לתוכנית את הנתונים הנדרשים ביחס למהות העיסוק המצוינים בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט),התשל"ז-1976 התוכנית תעריך באופן נפרד ב-4 עותקים בקנ"מ 1:250 בה יפורטו הפרטים הנדרשים בהתאם למהות העיסוק.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.3 מתקני שעשועים לונה פארק

  מפה מצבית.

  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה אחר.

  במפה המצבית יצוינו

  סימון שטח הקרקע שבו ינוהל המתקן וגבולותיו בקו עבה.

  סימון המתקן בתוך החלקה/מגרש שבו הוא מצוי בקו עבה.

  סימון קווי התשתיות במידה ויש לצורך פעילות המתקן.

  סימון מקום אזור ההתקהלות בקרבת המתקן בכניסה אליו.

  סימון מקום הכניסה הראשית למתקן והיציאה ממנו. כולל סימון כנסות ויציאות אחרות.

  תרשים זרימת הקהל למתקן ויציאתו מהמתקן

  סימון השטח האסור להמצאות אדם וגידורו.

  סימון כל מבנה ומתקן אחר בקרבת מתקן השעשועים ייעודו ושטחו.

   

  • השכרה ואחסון כלי שייט

  מפה מצבית.

  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר.

  במפה המצבית יסומנו הפרטים הבאים-

  דרכי הגישה לעסק,מבנים סמוכים,שמות רחובות.

  המבנים העומדים לרשות העסק יודגשו.

  המזח לעגינת סירות יודגש.

  כלי השייט במזח.

  מיקום אחסון כלי השייט.

   

  • קיום יריד/תערוכה/אירוע המוני תחת כיפת השמים

  מפה מצבית.

  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 אלה אם נדרש על ידי רשות הרישוי קנה מידה

  אחר במפה המצבית יצוינו

  1.     שטח הקרקע שבו יתקיים האירוע וגבולותיו, לרבות הגדרות התוחמים אותו, גבולות שטח האירוע יסומנו בקו עבה.

   

  1. שטחי החניה בתוך האתר ובסביבותיו

   

  1. קווי צנרת לאספקת מים תוך ציון צורת אספקת המים באיכות מי שתייה(רשת עירונית
  2. הצבת מכלי מים, חלוקת מים ארוזים וכד') כמו כן אספקת מים באיכות מי שתייה לדוכני המזון ברזים לשטיפת ידיים.

   

  1. מיקומם מספרם וחיבורם של שרותים ציבוריים למערכת ביוב עירונית או כל

  פתרון אחר שיאושר על ידי הרשות כגון: שרותים בקרבת מקום, שרותים כימיים, בור סופג זמני וכו'. חיבורם של מיתקנים אחרים למערכת הביוב.(ראה הנחיות משרד הבריאות)

  1.     מיתקנים לסילוק אשפה ופיזורם בשטח האירוע.
  2. תשתיות של קווי טלפון,חשמל לרבות עמודים וצנרת.
  3. מיקום מכלי גז דלק או חומרים מסוכנים, ומתקנים אחרים לאחסנתם וכן צנרת הובלתם במידה

  ויש במקום האירוע.

  1. מיקום מערכות כיבוי אש לרבות ברזי שריפה.
  2. מיקומם, שטחם וייעודם של כל המבנים והמתקנים המצויים או המתוכננים להימצא

  באתר בעת האירוע ההמוני, לרבות במות,גשרים,מתקני שעשועים.

  1. מיקום השטח להצבת מתקנים לשיגור זיקוקי דינור ואחסונם.
  2. מיקומם של אמצעי תאורה, שילוט, עמדת שליטה טכנית על הבמה, מערכת הגברה ושליטה.
  3. מיקומם של פתחי כניסה ויציאה.
  4. גבולות שטח ההתקהלות,
  5. מיקומם של מעברים, דרכי גישה לפינוי והצלה בעת חירום ושערי כניסה לרכב.
  6. מיקום רחבת הערכות לרכב חירום והצלה, עמדת פיקוד (לכוחות הצלה) ועמדה למתן

  שרותי מידע לציבור(הודעות, אבדות).

  1. מיקום עמדות עזרה ראשונה.
  2. מיקום שטחים לוויסות הקהל(לפני פתח הכניסה לאירוע צורך בדיקה ביטחונית וסינון בעלי

  כרטיסים)

  1. פרט תכנוני של דוכן מזון (חומר בניה , צורת סגירה לצורך מיגון וכד').
  2. סימון מספרי דוכני מזון על המפה.

   

הגשת השגה באגף רישוי עסקים עיריית אילת

 • באפשרותכם להגיש בקשה להשגה לגורם הנוגע בעניין לנותני אישור (משרדי הממשלה: בטחון פנים – משטרה וכבאות, בריאות, הגנת סביבה, עבודה, חקלאות) באופן ישיר.

  על מנגנון ההשגה לאחד או יותר מנותני האישור ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור (על פי הקישור שמופיע בתחילת מסמך זה).

 • בעלי עסקים טעוני רישוי המקיימים את שני התנאים שלהלן:

  1. הגישו בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז או שכבר יש להם רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז בתוקף.
  2. רואים עצמם נפגעים מאחת מהפעולות האלה של נותן האישור:
   • סירוב למתן רישיון / היתר זמני / היתר מזורז.
   • דרישה להמציא מסמך או לעמוד בתנאי שנדרש מצד אגף רישוי עסקים בהליך רישוי העסק, כולל דרישה המופיעה במפרט האחיד הרשותי ואינה מופיעה בחיקוק, אך לא דרישה לתיקון ליקוי המופיעה במסגרת דו"ח תיקון ליקויים.

  שימת לב:

  השגה ניתן להגיש רק לאחר תשלום אגרת רישוי עסקים להשגה בעת הגשת הבקשה.

  לא ניתן להגיש השגה על דרישה המעוגנת בחיקוק.

  הגשת השגה אינה מבטלת או דוחה אוטומטית את תוקף ההחלטה או הדרישה מצד רשות הרישוי.

  1. פרטי העסק.
  2. העתק רישיון/היתר זמני/היתר מזורז לניהול עסק או העתק בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז בתוקף.
  3. העתק ההחלטה או הדרישה שעליה מוגשת ההשגה.
  4. כל מסמך שעשוי לתמוך בהשגה.
  5. במקרים שמבקשים במסגרת ההשגה גם להתלות (להשהות) את ההחלטה יש לפרט מדוע.
  6. אישור תשלום האגרה (ניתן במסגרת הגשת הטופס).
 • יש למלא את טופס הגשת השגה, לצרף את המסמכים הנדרשים, לשלם אגרה ולבצע שליחה

  למייל rishuy1@eilat.muni.il  יש להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים.

   

 • עד  30 יום, מיום שקיבל בעל עסק, הודעת סירוב או דרישה לעמידה בתנאי הרישוי (להלן: "ההודעה") שלגביה רשאי להגיש השגה ולמעט במצב בו גורם מוסמך ארצי החליט בהחלטה מנומקת ובנסיבות מיוחדות להאריך את מועד הגשת ההשגה ב- 15 ימים נוספים ובלבד שסך כולל של מניין הימים להגשת השגה כולל הארכה נוספת לא יעלה על 45 ימים מיום קבלת ההודעה.

 • ההשגה תדון על ידי הגורם שהוסמך לכך בעירייה, תוך התייעצות עם הגורם המקצועי הרלבנטי בעירייה ובהתייעצות עם הלשכה המשפטית מעת לעת ובהתאם לצורך. החלטה תימסר למשיג תוך 30 יו

  ההשגה תדון על ידי הגורם שהוסמך לכך בעירייה, תוך התייעצות עם הגורם המקצועי הרלבנטי בעירייה ובהתייעצות עם הלשכה המשפטית מעת לעת ובהתאם לצורך. החלטה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות. ניתן להאריך את המועד למתן החלטה לתקופה של עד 60 ימים ממועד הגשת הבקשה להשגה.

  במקרה שבמסגרת ההשגה הוגשה בקשה גם להתלות (להשהות) את הדרישה או המסמך שלגביהם הוגשה ההשגה ובקשה זו התקבלה, יקבל מגיש ההשגה הודעה כתובה מנותן האישור ובה פירוט נימוקי ההחלטה ומשך זמן ההתליה.

   

  שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף מידע זה לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

  ם, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות. ניתן להאריך את המועד למתן החלטה לתקופה של עד 60 ימים ממועד הגשת הבקשה להשגה.

  במקרה שבמסגרת ההשגה הוגשה בקשה גם להתלות (להשהות) את הדרישה או המסמך שלגביהם הוגשה ההשגה ובקשה זו התקבלה, יקבל מגיש ההשגה הודעה כתובה מנותן האישור ובה פירוט נימוקי ההחלטה ומשך זמן ההתליה.

   

  שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף מידע זה לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

אגרות רישוי לעסקים

 

לתשלום אגרות באופן מקוון לחץ כאן!

 

אילו אגרות יש בחוק רישוי עסקים?

 •       אגרת רישיון/היתר זמני/מזורז לניהול עסק – 360 ₪
 •       אגרת חוות דעת מקדמית – 360 ₪
 •       אגרת הגשת השגה לרשות המקומית – 360 ₪
 •       אגרת כפל רישיון/היתר לניהול עסק – 180 ₪
 •       אגרת שינוי בעלות – 359 ש"ח

 

תעריפי אגרות שילוט ושימור רחובות

שילוט

 

שלט רגיל עד 9 מ"ר                                            477.00 ₪

לכל מ"ר נוסף                                                     47.70   ₪

 

שלט מואר עד 9 מ"ר                                           572.40 ₪

לכל מ"ר נוסף                                                     57.20    ₪

 

שלט פרסום עד 9 מ"ר                                        2,364.00 ₪

לכל מ"ר נוסף                                                     236.40    ₪

 

הדבקת מודעות ל- 3 ימים (119.20)                   248.00  ₪                                                                  

עבודה (128.80)

 

שימור רחובות

 

עד 30 מ"ר, לכל מ"ר                                           151.60 ₪  

מעל 30 מ"ר, לכל מ"ר                                         455.10 ₪

 

בעד היתר להעמדת פריטים,

בעד כל פריט (סטנדים, מקררים וכו')                 312.70 ₪  

    

*שיעור האגרות מתעדכן מידי 15 לכל חודש עם פרסום המדד.

 

Error: Contact form not found.