מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

תאגיד "עין נטפים" הוא חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב.

התאגיד הוקם בשנת 2006 על ידי עיריית אילת, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001), על מנת לדאוג לשירותי אספקת מים, פינוי שפכים וטיהורם, שדרוג תשתיות מים וביוב וביצוע עבודות פיתוח של מים וביוב בשכונות חדשות.

עיריית אילת הנה הבעלים של תאגיד "עין נטפים", והיא מחזיקה ב- 100% ממניות התאגיד.

תאגיד "עין נטפים" כפוף לרשות הממשלתית למים ולביוב, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד האנרגיה והמים.

התאגיד מציג לממונה באופן שוטף דוחות  הנדסיים, דוחות כספיים, דוחות ביקורת וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

מאז הקמתו השקיע התאגיד מעל 90 מיליון שקלים בשדרוג ובפיתוח תשתיות המים והביוב בעיר.

כתובת: דרך יותם 54 אילת | טלפון: 1800-32-6061 | דוא"ל   contact@ein-netafim.co.il 

שעות פתיחה: 
יום א'  08:30-16:00 |  יום ג'  08:30-15:00 | ימים ב' ו-ד'  08:30-12:30, 15:00-18:00 | יום ה'  08:30-15:30


רשימת דירקטורים | דוחות כספיים | פרויקטים | מכרזים | בעלי תפקידים | אתר התאגיד