מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מנהל מחלקת מכרזים ומזכיר הועדה – סמי גדליה | טל: 086367004 | דוא"לsami@eilat.muni.il

יו"ר ועדת מכרזים עיריית אילת – חה"מ דובי כהן

חה"מ – יהודה מורדי

חה"מ – מומו ביטון

חה"מ – מומי צרפתי

חה"מ  וסגן רה"ע – סטס דינקין

חמ"ה – יהודה פרץ