מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מנהל מחלקת מכרזים ומזכיר הועדה – סמי גדליה | טל: 086367004 | דוא"לsami@eilat.muni.il

יו"ר ועדת מכרזים עיריית אילת – חה"מ דובי כהן

חה"מ – יהודה מורדי

חה"מ – מומו ביטון

חה"מ – מומי צרפתי

חה"מ  וסגן רה"ע – סטס דינקין

חמ"ה – יהודה פרץ