מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

סגנית מנהל אגף תיירות ואכיפה להכנסות – אתי אזולאי

בית הארז | 08-6367388


מנהל רשות החניה – ערן בן חיון

בית הארז | 08-6367230 | eranb@eilat.muni.il

לפניות בנושא תשלום דוחות והטיפול בהם: 08-6367227-9

בקשה לערעור | בקשה לתו חניה  | תשלום דוח חניה

רשות החניה וגרוטאות רכב עוסקת באכיפה ושמירה על הסדר הציבורי בכל הקשור לחנית רכבים ופינוי גרוטאות. כמו כך מנפיקה רשות החניה תו חניה אזורי המאפשר לתושבי העיר חניה ברחבי העיר. בנוסף, עוסקת הרשות בגרירה ופינוי רכבים/גרוטאות החוסמים צירי תנועה או מפריעים לסדר הציבורי.