מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

אודות מינהל שח"ק

יעוד מינהל שח"ק

מינהל שח"ק מוביל, פורץ דרך, מקדם מצוינות, פועל בעבודת צוות ובשיתוף עם התושבים להבטחת איכות חיים מיטבית, למתן שירות איכותי וסינרגטי לתושבי אילת בתחומי הרווחה, החינוך, האקדמיה והקהילה.

יעוד מינהל שח"ק

הרחבת הטיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים: ילדים בסיכון, מחוננים, תלמידי חינוך מיוחד ומשולבים, עולים חדשים, תושבים חדשים באילת, קהילת צרכני השירותים החברתיים (רווחה) וכיו"ב.

 • פיתוח מנהיגות חינוכית וקהילתית.
 • הרחבת העיקרון של "חינוך לאורך כל היום".
 • הגדלת מעורבות המערכת האקדמית באילת במערך החינוך העירוני הפורמאלי והבלתי פורמאלי ובתחומי רווחה (פרויקטים משותפים, חונכות, הכשרת מורים וכיו"ב).
 • הטמעת תרבות של הערכה ובקרה של הפעילות ותוצריה והפקת לקחים, כבסיס לתרבות של שיפור מתמיד.
 • עיר ללא אלימות: פרויקטים של כל אגפי המינהל.
 • פיתוח הון אנושי עירוני (שיתוף פעולה של אגף החינוך והאקדמיה).
 • טיפוח מצוינות עירונית.

הטמעת המדע והטכנולוגיה כתרבות במערכת החינוך ובקהילה.
הידוק הקשר של הקהילה וההורים עם מערכות החינוך, הרווחה, המתנ"ס והאקדמיה.

מתכננים את עתיד ילדינו

מאז 2009 נעשה בעיר אילת מאמץ לביסוס מידע שיטתי ורב שנתי על ביצועי מערכת החינוך העירונית ותוצאותיהם. מהלך זה יצא לדרך ביוזמה והובלה של ד"ר דרורי גניאל – המשנה למנכ"ל העירייה וראש מינהל שח"ק, בשיתוף היחידה להערכת תכניות במרכז לטכנולוגיה חינוכית )מטח( וזאת קיבל את ברכת ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי. תוצריו משמשים בסיס לתכנון, קבלת החלטות ולהתנעת מהלכי שיפור.

בחודש ינואר 2014 החל מהלך חשיבה אשר בא להבטיח כי מערכת החינוך נערכת היטב לקראת העתיד. הוא השתלב בתהליך מקביל של היערכות עירונית כוללת להעמדת תכנית רב שנתית לחומש.

תפקידי מינהל כספים

המינהל אחראי על הכנת תקציב

גיבוש הצעת תקציב רגיל ותקציב פיתוח בשיתוף עם הגורמים השונים המשתתפים בעריכת התקציב תוך התייחסות למקורות ההכנסה האפשריים ולהוצאות החזויות. גיבוש הצעת התקציב הינה עפ"י הנחיות או מדיניות ראש הרשות והנחיות משרד הפנים והאוצר.

ניהול המשאבים ואיזון תקציבי

עיקר תקפידו של האגף מתבטא בניהול ואבטחת המשאבים הכספיים )מהכנסות עצמיות וממקורות חיצוניים( למימון הפעילות של הרשות המקומית, וניהולם הנכון של משאבים אלו, תוך שמירה מלאה על החוקים, הצווים ותקנות הממשלה. כן קיימת חשיבות גבוהה על האיזון בין הכנסות לבין ההוצאות, על מנת להבטיח לרשות המקומית בסיס כספי וכלכלי איתן ותזרים מזומנים נאות.

מעקב תקציבי

הרשות המקומית, בהיותה ניזונה ממקורות כספיים רבים ומגוונים, חייבת בדיווחי ביצוע על השימוש בכספים הללו אשר מועברים לפעולות שונות.
פעמים רבות רק פעילות יזומה של האגף מבטיחה הזרמת כספים לרשות בהיקף ובקצב שהיא זכאית לו. האגף כאחראי על המערך הכספי חייב באמצעות הליכי בקרה ופיקוח לבחון את הביצוע התקציבי ולאתר את המכשלות התקציביות, בזמן אמת, במהלך ביצוע הפרויקטים השונים.
במקרים כאלה על הגזבר להתריע בפני ראש הרשות.

 

גלריית תמונות וסרטונים

לפנטצת קבולב רטחס תילא גניסיפידא רוטקסנוק טמא טיס רולוד םוספיא םרול זיווק שידדג םעיתלו גשרב םעיתפל טויעמו טוצ לוד ופמיכל סא קרמל ודנילב

טופס תלונה לפיקוח בניה

Error: Contact form not found.

אילת "אי ירוק" בים האדום – שאלות ותשובות

  • מלונות ובתי אירוח כולל בריכות שחיה, חדרי אוכל ובתי תפילה במתקני האירוח.
  • אטרקציות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים במגבלה של אדם אחד לכל 7 מ"ר, לדוגמה חוות הגמלים, פארק הצפרות, דולפין ריף, ספורט ימי וכל אטרקציה בשטח הפתוח.
  • מסעדות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים של המסעדה (לא בתוכה), במגבלה של עד 50 איש.
  • מסחר בשלב זה נפתחות חנויות הרחוב בטיילת ובעיר כולל מרכז ה"ביג", במגבלה של עד 20 איש בתוך החנות או אדם אחד לכל 7 מ"ר הנמוך ביניהם.

  פרטים על אטרקציות ומסעדות פתוחות, נותני שירות תיירותיים ובהמשך אירועים שיוצעו במרחבים הפתוחים ללא תשלום, ניתן לקבל באתר התיירות www.reddseaeilat.co.il, באפליקציה החינמית התיירותית Eilat escape to the sun, בפייסבוק ובאתר עיריית אילת.

  • מלונות ובתי אירוח כולל בריכות שחיה, חדרי אוכל ובתי תפילה במתקני האירוח.
  • אטרקציות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים במגבלה של אדם אחד לכל 7 מ"ר, לדוגמה חוות הגמלים, פארק הצפרות, דולפין ריף, ספורט ימי וכל אטרקציה בשטח הפתוח.
  • מסעדות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים של המסעדה (לא בתוכה), במגבלה של עד 50 איש.
  • מסחר בשלב זה נפתחות חנויות הרחוב בטיילת ובעיר כולל מרכז ה"ביג", במגבלה של עד 20 איש בתוך החנות או אדם אחד לכל 7 מ"ר הנמוך ביניהם.

  פרטים על אטרקציות ומסעדות פתוחות, נותני שירות תיירותיים ובהמשך אירועים שיוצעו במרחבים הפתוחים ללא תשלום, ניתן לקבל באתר התיירות www.reddseaeilat.co.il, באפליקציה החינמית התיירותית Eilat escape to the sun, בפייסבוק ובאתר עיריית אילת.

  • מלונות ובתי אירוח כולל בריכות שחיה, חדרי אוכל ובתי תפילה במתקני האירוח.
  • אטרקציות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים במגבלה של אדם אחד לכל 7 מ"ר, לדוגמה חוות הגמלים, פארק הצפרות, דולפין ריף, ספורט ימי וכל אטרקציה בשטח הפתוח.
  • מסעדות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים של המסעדה (לא בתוכה), במגבלה של עד 50 איש.
  • מסחר בשלב זה נפתחות חנויות הרחוב בטיילת ובעיר כולל מרכז ה"ביג", במגבלה של עד 20 איש בתוך החנות או אדם אחד לכל 7 מ"ר הנמוך ביניהם.

  פרטים על אטרקציות ומסעדות פתוחות, נותני שירות תיירותיים ובהמשך אירועים שיוצעו במרחבים הפתוחים ללא תשלום, ניתן לקבל באתר התיירות www.reddseaeilat.co.il, באפליקציה החינמית התיירותית Eilat escape to the sun, בפייסבוק ובאתר עיריית אילת.

לשכת מנכ"ל העירייה - בעלי תפקידים

שם מלא תפקיד כתובת טלפון פקס אימייל
לאה שדה מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה
כתובת
בית התמר קומה ב'
טלפון
08-6367113
08-6367113
פקס
08-6367309
אימייל
ela@eilat.muni.il
ישראל ישראלי ס.מנכ"ל העירייה
כתובת
בית התמר קומה ב'
טלפון
08-6367112
08-6367112
פקס
08-6367309
אימייל
פיפין בן סימון מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה
כתובת
בית התמר קומה ב'
טלפון
08-6367113
08-6367113
פקס
08-6367309
אימייל
fifinb@eilat.muni.il
פיליפ אזרד מנכ"ל העירייה
כתובת
בית התמר קומה ב'
טלפון
08-6367113
08-6367113
פקס
08-6367309
אימייל

מינהל כספים

 • לאה שדה
  מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה
  טלפון:
  08-6367113
  דוא"ל:
  ela@eilat.muni.il
  פקס:
  08-6367309
  כתובת:
  בית התמר קומה ב'
  איך להגיע
  שעות פעילות:

  לתיאום פגישה יש להתקשר למזכירת המינהל,
  חנה אדרי – 08-6367066

  שעות קבלת קהל:

  ימים ג', ה': 08:00 – 13:00
  בתיאום מראש במערכת
  זימון תורים באתר העיריה

 • שם מלא תפקיד טלפון
  ישראל ישראלי ס.מנכ"ל העירייה
  טלפון
  08-6367112 / 08-6367309
  פיליפ אזרד מנכ"ל העירייה
  טלפון
  08-6367113 / 08-6367309
  לאה שדה מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה
  טלפון
  08-6367113 / 08-6367309
 • שם מלא תפקיד טלפון
  לאה שדה מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה
  טלפון
  08-6367113
  פיפין בן סימון מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה
  טלפון
  08-6367113
  פיליפ אזרד מנכ"ל העירייה
  טלפון
  08-6367113
  ישראל ישראלי ס.מנכ"ל העירייה
  טלפון
  08-6367112

טופס יצירת קשר

Error: Contact form not found.

אולי יעניין אותך גם