מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

להלן פרסום ההסדרים המותנים על פי מספרי תיק

 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201600533 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודו החשודים:

  א. בניית סככה בשטח של כ-20 מ"ר בקומת הקרקע של בית המגורים.

  ב. סגירת מרפסת בשטח של כ-5 מ"ר בקומה א' של בית המגורים.

  ג.  סגירת מרפסת נוספת בשטח של כ-8 מ"ר בקומה א' של בית המגורים.

  ד. פריצת שער כניסה בחומה התוחמת של בית המגורים והצבת סולם בקומת הקרקע של בית  המגורים.

  ה. שימוש בבניה שבוצעה ללא היתר למגורים.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיפים 145 (א)(2)(3), 204 (א), 208 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו טרם תיקון 116

  סעיפים 145 (א) ו- 243 (ה) ו-(ו) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו לאחר תיקון 116

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 10,000 ₪, אשר ישולמו ב-10 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות ע"ס 10,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק/לסלק את הבניה/ חלק ממנה שנבנתה ללא היתר/בסטייה מהיתר או מתוכנית תוך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסדר.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • מדובר בעבירות בניה בהיקף נמוך ובשימוש למגורים.
  • החשודים הודו בעובדות המהוות עבירה
  • לחשודים אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

   

  תיק מס' 201400177 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

   

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודו החשודים:

  א. בניית תוספת בקומת הקרקע של בית מגורים בשטח של כ-15 מ"ר.

  ב. שימוש בתוספת שנבנתה ללא היתר למגורים.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  בניה ללא היתר סעיפים 145 (א)(2), 204 (א) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו טרם תיקון 116

  שימוש אסור סעיף 243 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו לאחר תיקון 116

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 15,000 ₪, אשר ישולמו ב-6 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק את הבניה שנבנתה ללא היתר תוך 6 חודשים ממועד החתימה על ההסדר.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • החשודים הודו בעובדות המהוות עבירה.
  • לחשודים אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
  • לחשודים אין חקירות או משפטים פלילים תלויים ועומדים בתחום השיפוט של אילת, שאינם חלק מההסדר.
  • המדובר בעבודות שהתיישנו בהיקף נמוך.
 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201600533 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודו החשודים:

  א. בניית סככה בשטח של כ-20 מ"ר בקומת הקרקע של בית המגורים.

  ב. סגירת מרפסת בשטח של כ-5 מ"ר בקומה א' של בית המגורים.

  ג.  סגירת מרפסת נוספת בשטח של כ-8 מ"ר בקומה א' של בית המגורים.

  ד. פריצת שער כניסה בחומה התוחמת של בית המגורים והצבת סולם בקומת הקרקע של בית  המגורים.

  ה. שימוש בבניה שבוצעה ללא היתר למגורים.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיפים 145 (א)(2)(3), 204 (א), 208 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו טרם תיקון 116

  סעיפים 145 (א) ו- 243 (ה) ו-(ו) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו לאחר תיקון 116

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 10,000 ₪, אשר ישולמו ב-10 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות ע"ס 10,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק/לסלק את הבניה/ חלק ממנה שנבנתה ללא היתר/בסטייה מהיתר או מתוכנית תוך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסדר.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • מדובר בעבירות בניה בהיקף נמוך ובשימוש למגורים.
  • החשודים הודו בעובדות המהוות עבירה
  • לחשודים אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

   

 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201600767 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:

  א.  פתיחת דלת ויצירת מבנה ללא היתר ובניגוד להיתר בשטח המוגדר כשטח "מילוי אדמה" תוך הוספת שטח של כ-  24 מ"ר בקומת החניות שלה בניין הבנוי על המקרקעין .

   

  ב.  שימוש במבנה שנבנה ללא היתר למחסן.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיף 145 (א)(2)(3) בניה ושימוש ללא היתר לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 (טרם תיקון 116)

  סעיף 204 (א) בניה ללא היתר לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 (טרם תיקון 116)

  סעיף 208 לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 (טרם תיקון 116)

  סעיף 145(א) שימוש אסור לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 לאחר תיקון 116)

  סעיף 243 שימוש אסור לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965  (לאחר תיקון 116)

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 9,000 ₪, אשר ישולמו ב-10 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק/לסלק את הבניה שנבנתה ללא היתר/בסטייה מהיתר או מתוכנית לאלתר וכתנאי  להסדר מותנה.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
  • לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
  • לחשוד אין חקירות או משפטים פלילים תלויים ועומדים בתחום השיפוט של אילת, שאינם חלק מההסדר.
  • עבירה בהיקף נמוך.
  • החשוד אטם בקיר בלוקים ובכך החזיר את המצב לקדמותו.

   

 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201500284 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:

  1.1    נבנתה קומת מרתף בשטח של כ- 85 מ"ר שחולקה ל- 2 יחידות דיור עצמאיות. מסומן A  בתשריט.

   

  1.2    נבנתה תוספת בשטח של כ- 12 מ"ר בקומת הקרקע מסומן B  בתשריט.

   

  1.3    בקומה א' נבנתה תוספת בשטח של כ- 83 מ"ר מסומן C  בתשריט.

   

  1.4    בקומה א' נבנתה תוספת בשטח של כ- 6 מ"ר.

   

  1.5    בריכת השחיה הוגדלה ב- 7.5 מ"ר ומיקומה שונה לעומת ההיתר שניתן, מסומן D   בתשריט.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיף 145 (א)(2) בניה ללא היתר לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 (טרם תיקון 116)

  סעיף 204 (א) ו- (ב) בניה ללא היתר לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 (טרם תיקון 116)

  סעיף 208(א)(8) לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 (טרם תיקון 116)

  סעיף 218 לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 (טרם תיקון 116)

  סעיף 219 לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 (טרם תיקון 116)

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 29,200 ₪, אשר ישולמו ב-4 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
  • לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
  • לחשוד אין חקירות או משפטים פלילים תלויים ועומדים בתחום השיפוט של אילת, שאינם חלק מההסדר.
  • יצא היתר בניה לכל סעיפי העבירות.
  • נסיבות אישיות קשות של החשוד.
 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201700497 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודתה החשודה:

  א. בניית פרגולה במרפסת חזית.

  ב. התקנת מרקיזה.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיף 243 (ב) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו לאחר תיקון 116

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 1,500 ₪, אשר ישולמו ב-10 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות ע"ס 12,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק/לסלק את הבניה/ חלק ממנה שנבנתה ללא היתר/בסטייה מהיתר או מתוכנית תוך חודשיים.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • מדובר בעבירות בניה בהיקף קטן.
  • החשודה הודתה בעובדות המהוות עבירה
  • לחשודה אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
  • נסיבות אישיות של החשודה.
 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201700523 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:

  1.1 במקרקעין המהווים דירה בבית משותף בקומה הראשונה בנית תוספת בניה מבלוקים    וקירוי בלוחות איסכורית בשטח של כ- 53 מ"ר .

   

  1.2 בנוסף לאמור בסעיף 1.1 לעיל, הדירה פוצלה ל- 3 יחידות דיור נפרדות, בין היתר באמצעות  שינוי חזיתות של פתיחת דלתות וחלונות בחזית הצפונית ופתיחת שני שערים וחלון ללא היתר בחזית המזרחית, ותוספת בניה של 12 מ"ר בחזית הצפונית ללא היתר בניה.

   

  1.3 בדירה שחולקה ל- 3 יחידות דיור מבוצע שימוש ליח"ד עצמאיות

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיף 145(א) שימוש אסור לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 לאחר תיקון 116)

  סעיף 243 שימוש אסור לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965  (לאחר תיקון 116)

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 29,200 ₪, אשר ישולמו ב-6 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק/לסלק את הבניה שנבנתה ללא היתר/בסטייה מהיתר או מתוכנית תוך 6 חודשים וכתנאי  להסדר מותנה.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
  • לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
  • לחשוד אין חקירות או משפטים פלילים תלויים ועומדים בתחום השיפוט של אילת, שאינם חלק מההסדר.
  • מדובר בעבודות שהתיישנו והחשוד מואשם בעבירת שימוש בלבד.
  • החשוד פינה את השוכרים מיחידות הדיור וביצע הריסה מלאה לחלוקה ובכך הפסיק את עבירת השימוש ותיקן את ההפרה וזאת ללא קבלת צו.

   

 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201600515 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודו החשודים:

  1.1 בניית תוספת בניה מקונס' מתכת ולוחות גבס וקירוי בלוחות איסכורית מבודדת בשטח של  כ- 6 מ"ר.

  1.2 הוחל בבניית תוספת קומה מקונס' עץ וקירוי בלוחות איסכורית בשטח של כ- 47 מ"ר.

  1.3 בניית תוספת בניה מלוחות איסכורית בשטח של כ- 8 מ"ר ללא היתר.

  1.4 בניית בריכה בשטח של כ- 28 מ"ר ללא היתר.

  1.5 בחזית מערבית הוחל בבניית פרגולה על קו גבול מגרש.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיפים 145 (א)(2)(3), 204 (א), 208 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו טרם תיקון 116

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 25,000 ₪, אשר ישולמו ב-10 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות ע"ס 25,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק/לסלק את הבניה/ חלק ממנה שנבנתה ללא היתר/בסטייה מהיתר או מתוכנית תוך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסדר.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • הבניה החדשה הופסקה מיידית כשנמסר צו ההפסקה המנהלי. הצו עודנו מקוים ומכובד.
  • התוספת הקיימת היתה במקרקעין במועד רכישת הזכויות.
  • החשודים הודו בעובדות המהוות עבירה
  • לחשודים אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בתחום השיפוט של אילת, שאינם חלק מההסדר.
 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201700522 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:

  1.1 במקרקעין המהווים דירה בבית משותף בקומה השניה נמצא כי בוצעו עבודות שיצרו פיצול הדירה ל- 3 יחידות דיור וכי משתמשים בדירה כ- 3 יחידות דיור בין היתר על ידי יצירת גישה חיצונית לדירה ולשלושת יחידות הדיור באמצעות הקמת גרם מדרגות ללא היתר כדין.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיף 145(א) שימוש אסור לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 לאחר תיקון 116)

  סעיף 243 (ה) ו- (ו) שימוש אסור לחוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965  (לאחר תיקון 116)

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 29,200 ₪, אשר ישולמו ב-6 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק/לסלק את הבניה שנבנתה ללא היתר/בסטייה מהיתר או מתוכנית תוך 6 חודשים וכתנאי  להסדר מותנה.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
  • לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
  • לחשוד אין חקירות או משפטים פלילים תלויים ועומדים בתחום השיפוט של אילת, שאינם חלק מההסדר.
  • מדובר בעבודות שהתיישנו והחשוד מואשם בעבירת שימוש בלבד.
  • החשוד פינה את השוכרים מיחידות הדיור וביצע הריסה מלאה לחלוקה ובכך הפסיק את עבירת השימוש וזאת ללא קבלת צו.
 • פרסום אודות הסדר באינטרנט

  תיק מס' 201700101 של הועדה המקומית לתכנון ובניה אילת נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

  1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודתה החשודה:

  א. פתיחת דלת בקיר תמך ויצירת חדר בגודל של כ-8 מ"ר באזור בו אמור להיות מילוי אדמה על פי היתר הבניה.

  ב. סגירת שטח שירות.

  ג.  בניית סככה בשטח של כ-16 מ"ר.

  ד. פריצת שער כניסה בחומה התוחמת את המגרש.

   

  1. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  סעיפים 145 (א)(2) ו- 204 (א) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 בנוסחו טרם תיקון 116

   

  1. תנאי ההסדר:

  א. תשלום לוועדה המקומית בסך 10,000 ₪, אשר ישולמו ב-10 תשלומים .

  ב.  חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירות בניה במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסדר.

  ג.  להסדיר/להרוס/לפרק/לסלק את הבניה/ חלק ממנה שנבנתה ללא היתר/בסטייה מהיתר או מתוכנית תוך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסדר.

   

  1. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
  • מדובר בעבירות בניה בהיקף נמוך.
  • החשודה הודתה בעובדות המהוות עבירה
  • לחשודה אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
  • תוספת החדר נאטמה ע"י החשודה.

  את יתר הבניה בכוונת החשודה להכשיר.