מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2021

הפרוטוקולים המופיעים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי, ואינם מהווים מסמך רשמי או תחליף למסמך כאמור. אין להסתמך על הפרוטוקולים המופיעים באתר לשם שימושים רשמיים כאלה או אחרים לרבות במסגרת הליכים משפטיים, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.  

עיריית אילת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על  פרוטוקולים שאינם חתומים המופיעים באתר העירייה.

הפרוטוקולים הרשמיים מצויים במזכירות העירייה.

פרוטוקול מועצה מן המניין 35-14 מיום 6.1.21

פרוטוקול ישיבת מועצה 36.14 חגיגית לרגל 72 לאילת מיום 17.2.20

פרוטוקול מועצה מן המניין 37-14 3.3.21

פרוטוקול מועצה מן המניין 38-14 21.4.21

פרוטוקול מועצה מן המניין 39-14 05.05.21

פרוטוקול מועצה מן המניין מס 40-14 מיום 02.06.21

פרוטוקול מועצה מן המניין מס 41-14 מיום 23.06.21

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מס 42-14 מיום 23.06.2021 – צו ארנונה לשנת 2022

פרוטוקול מועצה מיוחדת מס 43-14 מיום 23.06.2021

פרוטוקול מועצה מיוחדת מס 44-14 מיום 23.06.21 בחירת וועדת בחירות

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 45-14 מיום 14.7.21

פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 46-14 מיום 1.9.21

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 47-14 מיום 1.9.21

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 48-14 מיום 13.10.21

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 49.14 מיום 17.11.21

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 50-14 מיום 22.12.21

פרוטוקול מועצה מיוחדת תקציב 51-14 מיום 22.12.21

פרוטוקול מועצה מיוחדת מבקר העירייה 52-14 מיום 22.12.21

 

אולי יעניין אותך גם