מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

משרד האוצר ומשרד החינוך החליטו על מתן סל הטבות מיוחד לכל המורים שיעמדו בתנאים הר"מ ויקלטו לעבודה באילת החל משנת הלימודים תשפ"ב להלן עיקרי ההסכם:

  1. קריטריונים ותנאי סף לקבלת התמריצים:

א.      מורים בעלי תואר אקדמאי והסמכה להוראה.

ב.      מורים שחוות הדעת על עבודתם הינה חיובית.

ג.       מורים שמעתיקים את מקום מגוריהם לאילת.

  1. פירוט סל ההטבות:

א.      בעבור עבודה בהוראה בפועל בהיקף של משרה מלאה במשך שנת לימודים אחת ועד שש שנות הלימודים הראשונות, כאשר עובד ההוראה לא מתחייב לעבוד בהוראה באזור אילת והערבה מעבר לשנת לימודים אחת בכל פעם – 60,000 ₪ לכל שנת לימודים מלאה.

ב.      בעבור עבודה בהוראה בפועל בהיקף של משרה מלאה, תוך התחייבות לעבוד בהוראה באזור אילת והערבה למשך תקופה של שתי שנות לימודים מלאות ועד שש שנות הלימודים הראשונות – 72,000 ₪ לכל שנת לימודים מלאה

ג.       בעבור עבודה בהוראה בפועל בהיקף של משרה מלאה, תוך התחייבות לעבוד בהוראה בפועל באזור אילת והערבה למשך תקופה של ארבע שנות לימודים ועד שש שנות הלימודים הראשונות  –  85,000 ₪ לכל שנת לימודים מלאה.

ד.      בעבור עבודה בהוראה בפועל בהיקף של משרה מלאה במשך שנת לימודים, החל משנת העבודה השביעית ועד שנת העבודה העשירית (ללא התחייבות לעבודה בהוראה באזור אילת והערבה מעבר לאותה שנת לימודים) – 45,000 ₪ לכל שנת לימודים מלאה.

  1. מועדי תשלום המענקים:

מחצית ראשונה  בשכר אוקטובר לכל המאוחר שכר נובמבר

מחצית שנייה  בשכר מאי לכל המאוחר שכר יוני

קו"ח ניתן לשלוח למייל:gmorim@eilat.muni.il

ניתן לראות את פרטי תוכנית משרד האוצר ומשרד החינוך למשיכת עובדי הוראה

לעיר אילת באתר חוזרי האוצר בכתובת דוא"ל: https://hozrimsachar.mof.gov.il