מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

ביום ראשון 14.4.2024 ייצאו מצילי הים להשתלמות שנתית. אי לכך, סוכות ההצלה לא תהיינה מאוישות ולא יינתנו שירותי הצלה בחופים המוכרזים. המצילים ישובו לעבודה סדירה ביום שני 15.4.2024

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז 12.2021 קב"ס/ית (קצין/ת ביקור סדיר) המחלקה לטיפול בפרט אגף החינוך- מינהל שח"ק – סגור

מכרז 12.2021 קב"ס/ית (קצין/ת ביקור סדיר) המחלקה לטיפול בפרט אגף החינוך- מינהל שח"ק

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.
תואר התפקיד – קב"ס/ית
כפיפות מנהלתית –
כפיפות פדגוגית – למנהלת אגף החינוך או מי מטעמה למפקח על הביקור הסדיר במחוז
תקופת ניסיון – שנתיים
תיאור התפקיד- עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.
בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
פעולות הקב"ס בשעת חירום.
ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
עבודה מול גורמים רבים, עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 3-18, חינוך מיוחד עד גיל 21).
השכלה – בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012. או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר). בעל תעודת הוראה – חובה. יתרון להכשרות בתחום חינוך ילדים ונוער בסיכון. יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה הפעלת מחשב ושליטה בתוכנות ה – OFFICE. רישיון נהיגה בתוקף – חובה.
ניסיון מקצועי – עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון. עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון. עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
כישורים אישיים – מוטיבציה לעבודה מאתגרת במשרד ובשטח בשעות מגוונות. כושר ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים, הורים, ילדים ובני נוער.
היקף משרה – מלאה. נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.
תנאי שכר – דרוג חינוך נוער חברה וקהילה. בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

• ייצוג הולם- וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
• מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
• היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.
• מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
• להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה (כל המסמכים המפורטים בקובץ "הנחיות למכרז"),
למייל c.v@eilat.muni.il
• מועד אחרון להגשת הבקשה 11.7.2021 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

אולי יעניין אותך גם