מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז 1.2021 רשת המתנ"סים – לניהול, אימון והפעלה של מרכז הטניס – סגור

פרטי מכרז

מכרז מס' 01/2021 – לניהול, אימון והפעלה של מרכז הטניס באילת

החברה למוסדות חינוך ותרבות באילת מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ, להלן רשת המתנ"סים אילת, פונה בזאת לאנשי מקצוע בתחום ניהול, אימון והפעלה של מרכזי טניס, להגיש מועמדות לניהול ותפעול מרכז הטניס העירוני באילת.

רשת המתנ"סים אילת תדון רק באותן הצעות אשר תוגשנה ע"י מועמדים שיענו על הקריטריונים הבאים:

  1. ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות, עם המלצות, בניהול ואימון במרכזי טניס בהיקף דומה או גדול יותר ממרכז הטניס באילת.
  2. בעלי תעודת מאמן לטניס.
  3. רישום תקף כעוסקים מורשים המנהלים ספרי חשבונות כחוק.

את המסמכים והטפסים להגשת ההצעות ניתן לרכוש במשרדי הנהלת הרשת – מתנ"ס שחמון קומה ב' תמורת 500 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

המעוניינים לתאם פגישה, לקבלת פרטים נוספים ולתדריך לגבי אופן הגשת ההצעות, מוזמנים להתקשר למזכירות 08-6307030 (פנינה).

רשת המתנ"סים אילת, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר מבחינתה, או לבחור הצעה כלשהי.

רשת המתנ"סים אילת גם שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מציע אחד או יותר במידה וההצעה לא

תעמוד בקריטריונים שתקבע.

המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז, הכוללים את הצעת המציע, הינו:

יום שני  19/7/2021 עד השעה 12:00, במשרדי הנהלת הרשת מתנ"ס שחמון קומה ב'.

אביבה חזן                                      איריס כהן

יו"ר ועדת מכרזים                       מנכ"לית רשת המתנ"סים

חברת מוסדות חינוך ותרבות באילת מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ | רח' ששת הימים 204 ת"ד 918 אילת | טל' 6307030 – 08 פקס 6307011 – 08