מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פנימי-חיצוני 27/2022 פקח חניה וחוקי עזר למחלקת חניה – מכרז סגור

פרטי משרה

מכרז פנימי-חיצוני 27/2022 פקח חניה וחוקי עזר למחלקת חניה*באגף תיירות ואכיפה, מינהל תפו"ח

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר  התפקיד – פקח חניה וחוקי עזר

כפיפות – מנהל מחלקת חניה

תקופת ניסיון – שנתיים

תיאור התפקיד – פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי:

א. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.

ב. בקרה ואכיפה של חוק עזר חניה (העמדת רכב וחנייתו).

ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החניה ותקינותה.

רישום דו"חות חניה וברירת קנס.

הזנת דו"חות חניה במסופון.

דיווח לממונה על ליקויים באמצעי החניה הציבוריים ובנלווה אליהם (שילוט, אמצעי תשלום וכיוצ"ב).

ג. שמירה על הסדר הציבורי בכל רחבי העיר.

איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם.

ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

מענה שירותי ויצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים.

השכלה – 12 שנות לימוד – חובה. תעודת בגרות מלאה – יתרון. יש לצרף תעודות.

הכשרה מחייבת – במהלך תקופת הניסיון העובד ידרש לעבור הכשרות לתפקיד לרבות קורס "אכיפה סביבתית". השלמת ההכשרה תתבצע עד שנתיים מיום תחילת העבודה ומהווה תנאי להמשך העסקה.

דרישות נוספות – רישיון נהיגה בתוקף – חובה (יש לצרף רשיון נהיגה ותעודת זהות כולל ספח).

היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.

עברית ברמה גבוהה, שפות נוספות – יתרון.

מגורים באזור אילת – חובה.

כישורים אישיים – גישה שירותית, סבלנות, אורך רוח ויכולת הקשבה, יכולת שיקול ושיפוט, יחסי אנוש מצויינים, עמידה בלחץ ובשחיקה, חריצות ומוסר עבודה גבוה.

היקף משרה – משרה מלאה. על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה במשמרות, בשעות עבודה לא שגרתיות כולל שבתות וחגים על פי הצרכים.

תנאי שכר – בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד  המוצע 6 עד 9+ (כולל ד. אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של

מרכז שלטון מקומי.

*2 תקנים

 • תחילת עבודה בתפקיד מותנית באישור משטרת ישראל (מועמדים לתפקידי פיקוח ידרשו לחתום על אישור לפניית היועמ"ש לעירייה- בהתאם לפקודת העיריות- למשטרה בדבר אי קיום עבר פלילי). ובנוסף עונה על הדרישות הקבועות בחוק/ בהנחיות המשטרה, משרד הפנים, המשרד לבט"פ וכל רשות מוסמכת אחרת לצורך הסמכתו כפקח עירוני ופקח סביבה לפי חוק רשויות מקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים) ואין מניעה להסמכתו מטעמים של שלום הציבור, בטחון הציבור ועבר פלילי.
 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 21.9.2022 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.