מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פנימי/חיצוני 25/2022 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש) אגף החינוך- מינהל שח"ק – מכרז סגור

פרטי משרה

מכרז פנימי/חיצוני 25/2022  מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש) אגף החינוך- מינהל שח"ק

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)

כפיפות מנהלתית –למנהלת אגף החינוך או מי מטעמה

תקופת ניסיון –   שנתיים

תיאור התפקיד-   ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים ברשות. שופות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות ויצירת שותפויות, מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.

תחומי אחריות:

יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך.

מיפוי המסגרות ביישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.

בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בין בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות טיפול מגיל לידה עד שלוש.

מיפוי (בשיתוף עם משרד החינוך) תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.

עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים.

שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה המערכתית.

סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה והשתתפות וסיוע למנהל – מכלול החינוך/צוותים עירוניים בזמן/שעת חירום.

תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

השכלה –  בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: חינוך, רווחה, בריאות וחברה. עדיפות להתמחות בגיל הרך, עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך. לעניין תואר אקדמי תוכר גם תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר). רישיון נהיגה בתוקף – חובה.

ניסיון מקצועי –  ניסיון מקצועי – לפחות 3 שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש- הגיל הרך. יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.

ניסיון ניהולי – לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי.

מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד-         היכרות עם תחום התפתחות הילד וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.

היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום הגיל הרך.

תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.

יכולת ארגון וניהול ברמה גבוהה.

היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.

ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.

ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם.

עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע.

אסרטיביות ומנהיגות.

גמישות מחשבתית ופרגמטיות.

היקף משרה -מלאה. נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

דרוג נוער חברה וקהילה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים או בהסכם מנהלי מחלקות חינוך (ככל שיאושר ובכפוף לעמידה בתנאים).

 

 • ייצוג הולם– וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה (כל המסמכים המפורטים בקובץ "הנחיות למכרז"),

למייל   c.v@eilat.muni.il

 • מועד אחרון להגשת הבקשה 30.8.2022 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז: הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.