מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פנימי-חיצוני 24/2022 מנהל/ת מחלקת תוכניות פרויקטים בינלאומיים איכות סביבה, מינהל תפו"ח – מכרז סגור

פרטי משרה

מכרז פנימי-חיצוני 24/2022  מנהל/ת מחלקת תוכניות פרויקטים בינלאומיים איכות סביבה, מינהל תפו"ח

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

כפיפות – מנהל אגף איכות הסביבה

תקופת ניסיון -שנתיים

תיאור התפקיד -ניהול כלל הפרויקטים בתחומי המחלקה: הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום שיתופי פעולה ותוכניות ופרויקטים לאומיים ובינלאומיים בתחומי אנרגיה, קיימות וחוסן.

תכלול הפעולות לגיוס ואישור פרויקטים חדשים מול התוכניות השונות של האיחוד האירופי וקולות קוראים ממשלתיים.

יצירת קשרים חדשים ומעקב אחר קשרים מתמשכים מקומיים ובינלאומיים.

ניהול שוטף של התכניות כולל תקציב, הגדרת מדדי ביצוע, פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת.

הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע העבודה.

קידום השיווק והפרסום של הפרויקטים, תיאום מול גופי דוברות.

עדכון לוחות זמנים, הגשת דוחות סטטוס, תיאום וניהול אנשי מקצוע וקבלנים בממשקים מרובים.

ניהול דוחות כספיים וספרים של כל הפרויקטים, תכנון ניצול התקציב מול ביצוע בפועל לכל תקופת הפרויקט בהתאם לחוקים של האיחוד האירופי ו/או משרדי ממשלה ועמותות.

ניהול והנחיית עובדי המחלקה עפ"י תכנית העבודה כולל לוחות זמנים ויעדים, בקרה ומשוב לעובדי פנים וחוץ.

תנאי סף:

השכלה -בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. או הנדסאי או טכנאי רשום.

יתרון לבעלי תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים או סטטיסטיקה או תעודת רו"ח בתוקף.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012. או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי -עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בריכוז פרויקטים בהיקף כספי של מעל מיליון ₪  (עבור הנדסאי – חמש שנות ניסיון בריכוז פרויקטים בהיקף המפורט, עבור טכנאי- שש שנות ניסיון בריכוז פרויקטים בהיקף המפורט).

ניסיון קודם עם פרויקטים בתכניות בינלאומיות – יתרון.

ניסיון בניהול עובדים בכפיפות ישירה- יתרון.

דרישות נוספות –  שליטה מלאה בתוכנות Office- חובה. היכרות עם תוכנות ניהול פרויקטים ו-GIS יתרון.

אנגלית ברמה גבוהה – חובה.

אחריות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, סמכותיות, חריצות, יכולת הצגת תכנים מקצועיים מול קהל ומול גורמי מקצוע, יכולת עבודה בצוות.

מגורים באזור אילת – חובה.

היקף משרה -מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך. השתתפות בפגישות בכנסים ופגישות בארץ ובחו"ל לפי הצורך.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד המוצע 39 עד 42+ בדירוג המח"ר (כולל ד. אילתית) או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

יצוין כי בתפקיד משמש פרויקטור לניהול התוכניות.

 

ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.

מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.

להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל   c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 04/09/2022 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.