מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פנימי–חיצוני 23/2022 אדריכל העיר, מנהל אגף תכנון מינהל הנדסה – סגור

פרטי משרה

מכרז פנימי–חיצוני 23/2022 אדריכל העיר, מנהל אגף תכנון  מינהל הנדסה

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

כפיפות – מהנדס העיר, ראש מינהל הנדסה

תקופת ניסיון – שנתיים

תיאור התפקיד – אמון על העיצוב האורבני של המרחב הציבורי ותכלול עם מדיניות התכנון העירונית כמו כן אמון על קידום וליווי הבנייה הציבורית.

הגדרה והכוונת התפיסה העיצובית של התכנון, הבינוי והפיתוח במרחב הציבורי.

פיתוח אסטרטגיית מדיניות התכנון של עיריית אילת ויישומה.

ליווי אדריכלי לתהליכי התכנון והרישוי ברשות ולמגוון פרויקטים עירוניים לרבות התשתיות העירוניות והאלמנטים במרחב הציבורי.

ניהול אגף התכנון, צוות העובדים לרבות יועצים חיצוניים, תכניות עבודה, תקציב.

ניהול קבלת הקהל ומתן מענה לפניות גורמים פנים וחוץ.

ייצוג מינהל ההנדסה והוועדה לתכנון ולבנייה בפורומים שונים כולל כתיבת חוו"ד מקצועיות וניירות עמדה.

תנאי סף:

השכלה -בעל תואר אקדמי באדריכלות שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון יינתן לבעלי תארים מתקדמים באדריכלות, תכנון עירוני, עיצוב אורבני.

רישום ורישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים, במדור ארכיטקטורה לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.

ניסיון מקצועי -ניסיון מקצועי – של חמש שנים לפחות, בתחום התכנון והבנייה.

ניסיון ניהולי – שנת ניסיון אחת לפחות בניהול עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

מאפייני עשייה יחודיים – יצוגיות ויכולת הצגה בפני קהל מקצועי, ועדות מקצועיות וגורמי ממשל.

יכולת כתיבה של מסמכים, חוות דעת וניירות עמדה.

דרישות נוספות –   עברית ואנגלית ברמה גבוהה. כדי קריאת וכתיבת חומר טכני.

היכרות עם תוכנות תיב"מ ((CAD ו – OFFICE, היכרות עם תכנות BIM ומידול 3D/הדמייה- יתרון

מגורים באזור אילת – חובה.

היקף משרה – מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד המוצע 41 עד 44+ בדירוג המח"ר (כולל ד. אילתית) או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 

ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.

מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.

להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל   c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 15.8.2022 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

 

הנחיות למכרז:

 

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.

8.            מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.