מעבר לאזור תוכן
חדשות ועדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ – בימים א-שבת  0900-1700  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוסיקלית תפעל במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים : 20:30 , 21:30.

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 11.2021 בדבר אספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד באילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת ארוחות צהריים חמות לתלמידי החינוך המיוחד באילת כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.

להלן מסמכי המכרז:

רשת המתנ"סים אילת תדון רק באותן הצעות אשר תוגשנה ע"י מועמדים שיענו על הקריטריונים הבאים:

  • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות, עם המלצות, בניהול ואימון במרכזי טניס בהיקף דומה או גדול יותר ממרכז הטניס באילת.
  • בעלי תעודת מאמן לטניס.
  • רישום תקף כעוסקים מורשים המנהלים ספרי חשבונות כחוק.

את המסמכים והטפסים להגשת ההצעות ניתן לרכוש במשרדי הנהלת הרשת – מתנ"ס שחמון קומה ב' תמורת 500 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

המעוניינים לתאם פגישה, לקבלת פרטים נוספים ולתדריך לגבי אופן הגשת ההצעות, מוזמנים להתקשר למזכירות 08-6307030 (פנינה.)

רשת המתנ"סים אילת, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר מבחינתה, או לבחור הצעה כלשהי.
רשת המתנ"סים אילת גם שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מציע אחד או יותר במידה וההצעה לא תעמוד בקריטריונים שתקבע.

המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז, הכוללים את הצעת המציע, הינו:
יום שני 2021/7/19 עד השעה ,12:00 במשרדי הנהלת הרשת מתנ"ס שחמון קומה ב'.

פרטי יצירת קשר

חברת מוסדות חינוך ותרבות באילת מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ
רח' ששת הימים 204 ת"ד 918 אילת
טל'6307030 – 08
פקס 6307011 – 08

טופס הגשת מועמדות

    * ניתן להעלות קבצים מסוג pdf, doc, docx, גודל מקסימלי של כלל הקבצים לא יעלה על 8.MB