מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 6/2023 – בדבר – הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה באילת – המכרז בוטל

פרטי מכרז

עיריית אילת מזמינה בזאת הצעות לרכישת דירה בשטח כולל של 66 מ"ר, בגוש 40012 חלקה 12 תת חלקה 8 בבניין מס' 605 דירה מס' 8 באילת. להלן הנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כנדרש.