מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 5/2022 – בדבר- התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב ופרסום על גביהם בתחום שיפוט אילת – המכרז בוטל

פרטי מכרז

עיריית אילת מודיעה בזאת על ביטול המכרז.

עוד יובהר כי לא יפורסם מכרז חדש בעתיד הקרוב.

כל מי שרכש את מסמכי המכרז- זכאי להשבת דמי הרכישה.

הודעות נשלחו אל משתתפי המכרז.