מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני – 9/2023 רכז/ת רישוי עסקים מינהל תפו"ח-סגור

פרטי משרה

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון נקבה, הכוונה גם ללשון זכר, וכן להיפך.

תואר התפקיד – רכז/ת רישוי עסקים
כפיפות –             מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים
תקופת ניסיון – שנתיים
תיאור התפקיד-             טיפול וקידום הליכים להוצאת רישיון/היתר לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. מתן מענה טלפוני ופרונטלי לפניות יזמים ובעלי עסקים בכל הקשור למידע מקדמי בנוגע לקיום חובת רישוי וההליך להוצאת רישיון/היתר לניהול עסק. מתן הנחיות, הסברים והודעות לבעלי עסקים הנמצאים כבר בתהליך רישוי והנפקת רישיון/היתר לניהול עסק.

טיפול בבקשות לרישוי עסק קבלת מסמכי רישוי, בחינתם ביחס למסלולי רישוי, העברת בקשות לנותני אישור בעירייה ומחוצה לה. ריכוז ובקרה על התקדמות הליך לקבלת רישיון/היתר לניהול עסק. הודעות לבעלי עסקים ונותני אישור. ניהול קשר עם בעל העסק ונותני אישור לצורך קידום הליך רישוי העסק. סגירת תיקי רישוי, תיעוד אירכוב שליפה וגניזה.

הנפקת רישיון/היתר לניהול עסק עדכון תנאים וחידוש.

מילוי ותיעוד טפסים בתיקי רישוי עסקים, סריקת מסמכים, ביצוע עבודות פקידות ומזכירות שונות, הקלדת מכתבים, דוחות והדפסתם, טיפול בדואר וניתובו, עדכון הליך רישוי ממוחשב והפקת מסמכים לתהליכים אלו. וכל מטלה שתוטל ע"י הממונים.

השכלה – 12 שנות לימוד – חובה. תעודת בגרות – יתרון.

הכשרות ברישוי עסקים – יתרון (תידרש השתתפות בקורס בתוך שנתיים בתפקיד).

ניסיון מקצועי – ניסיון מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות בקבלת קהל ושרות.

ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת ושליטה בתוכנות "Office"- חובה.

כישורים אישיים-           תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש מעולים. אמינות ומהימנות, מוטיבציה גבוהה וכושר התמדה. יכולת עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון. יכולת למידה עצמית גבוהה, קפדנות ודיוק בביצוע.
היקף משרה-             משרה מלאה. נכונות לעבוד שעות נוספות על פי צורך.
תנאי שכר-                   בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע 8 עד 10+ (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה  9.3.2023 שעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודהכפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.