מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 7/2024 ממונה על בטיחות וגיהות ברשות המקומית

פרטי משרה

מכרז חיצוני 7/2024 ממונה על בטיחות וגיהות ברשות המקומית

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – ממונה על בטיחות וגיהות ברשות המקומית

כפיפות -מנכ"ל העירייה או מי מטעמו

תקופת ניסיון –  שנתיים

תיאור התפקיד -לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון ולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ברשות המקומית.

תחומי אחריות:

וידוא הכנת תכנית לניהול הבטיחות.

וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.

וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי הרשות.

פיקוח על קיום סדרי הבטיחות ברשות המקומית.

מסירת מידע והדרכת עובדי הרשות.

קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ.

מעקב אחר בדיקות ציוד, כלים והתקנים.

ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ברשות והפקת לקחים.

ריכוז פעולת ועדת בטיחות.

קיום קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה.

השכלה –בעל אישור כשירות בתוקף מאת מפקח עבודה ראשי.

עברית ברמה גבוהה, אנגלית- יכולת קריאה והבנה.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד-מתן מענה לצרכי ההנהלה והעובדים.

ניידות במסגרת העבודה.

השתתפות בהשתלמויות מקצועיות לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו במסגרות שאושרו על ידי מפקח העבודה הראשי.

כישורים אישיים -יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ, יכולת התמודדות עם לחץ, ערנות ודריכות, יחסי אנוש טובים וייצוגיות. סמכותיות, יכולת תיאום ופיקוח, יכולת עבודה בצוות, יכולת ארגון, תכנון וביצוע.

היקף משרה -משרה מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצורך.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד המוצע 39 עד 42+ בדירוג המח"ר (כולל ד. אילתית) או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל   c.v@eilat.muni.il
 •  
 • מועד אחרון להגשת הבקשה 23.5.2024 בשעה 12:00.
 • רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.

5. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.

6. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.

7. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.

8. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.