מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 7/2022 מזכירה במחלקת טיפול בפרט אגף החינוך – מינהל שח"ק – המכרז סגור

פרטי משרה

חיצוני 7/2022 מזכירה במחלקת טיפול בפרט אגף החינוך – מינהל שח"ק

 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – מזכירה במחלקת טיפול בפרט

כפיפות – מנהלת המחלקה לטיפול בפרט

תקופת ניסיון – שנתיים

תיאור התפקיד – ניהול יומן וזימון פגישות לפי צורך (וועדות ברווחה, וועדות הנחה, פגישות שוטפות). מתן מענה לקבלת קהל, מתן מענה טלפוני לכל הפניות למחלקה ניתוב השיחות לפי צורך למעקב ולהמשך טיפול. ביצוע ארגון תיעוד ותיוק של כל התכתובות במשרד. הקלדת פרוטוקולים, סיכומי פגישות שוטפות.

טיפול בהתקשרויות, הזמנות וחשבוניות שבתחום האחריות של המחלקה.

טיפול במערך ההסעות של תלמידי החינוך המיוחד וביה"ס העל איזורים וכן במיל"ת, ניצני מדע ותלמידים מבקשי מקלט. תיאום הסעות לפרויקטים שונים בחינוך המיוחד.

ביצוע כל מטלה המנותבת על ידי הממונה מעבר למטלות השוטפות ובהתאם לצרכים המשתנים.

השכלה -תעודת בגרות – חובה.

ניסיון מקצועי – ידע וניסיון מוכח בעבודה בסביבה ממוחשבת ושליטה בכל תוכנות אופיס. ניסיון מוכח ומוצלח כמזכירה ברשות ו/או במוסד ציבורי במשך שנתיים לפחות.

כישורים אישיים – תודעת שירות גבוהה  ויכולת לעבודה בממשקים. אמינות ומהימנות אישית, יכולת טובה לביטוי בכתב ובע"פ, סדר וארגון, יכולת עבודה בתנאי לחץ.

היקף משרה -משרה מלאה.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד  המוצע  6 עד 9+ (כולל דרגה אילתית) בדרוג המינהלי עפ"י

מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

*בתפקיד משמשת מ"מ

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 17.4.2022 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

 

הנחיות למכרז:

 

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. 5. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. 6. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. 7. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.