מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 6/2024 מזכירת מחלקת רישום תלמידים* אגף החינוך, מינהל שח"ק – סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 6/2024  מזכירת מחלקת רישום תלמידים* אגף החינוך, מינהל שח"ק

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – מזכירת מחלקת רישום תלמידים

כפיפות – מנהלת מחלקת רישום תלמידים

תקופת ניסיון – שנתיים

תיאור התפקיד – מתן שירותי מזכירות לרבות ניהול ותיאום יומן, דואר, הקלדת מכתבים ודוחות, ביצוע הזמנות רכש צילומים ותיוק מסמכים. עבודה בתוכנת רישום ושיבוץ תלמידים.

העבודה כוללת איסוף והכנת חומרים ונתונים ממוחשבים. ניהול קשר עם גורמי פנים וחוץ. קבלת קהל ומענה טלפוני טיפול ומענה לתושבים. ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה מעבר למטלות השוטפות, בהתאם לצרכים המשתנים, תוך הקפדה על עמידה בכל ההחלטות והפעולות לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל, בשלטון המקומי וברשות המקומית בפרט.

תנאי סף – 12 שנות לימוד – חובה. תעודת בגרות – יתרון.

ניסיון מקצועי – שליטה מלאה בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות:

,Outlook . Microsoft Office- Excel, Word

ניסיון מקצועי מוכח  ומוצלח של שנתיים לפחות כמזכירה במוסד ציבורי.

כישורים אישיים – תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש מעולים, אמינות ומהימנות, מוטיבציה גבוהה וכושר התמדה. יכולת עבודה בצוות מזכירות אגף החינוך השוטפת ולקיחת חלק ממשימות שוטפות של הצוות, יכולת ארגון ותכנון. יכולת למידה עצמית גבוהה, קפדנות ודיוק בביצוע.

היקף משרה – מלאה. מחויבות לעבודה בתקופת ההרשמה למסגרות ולקראת שנת הלימודים.

תנאי שכר – בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע 6 עד 9+ (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

*בתפקיד משמשת מ"מ

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 16.5.2024 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 1. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 1. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 1. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.