מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 5/2024 מציל ים, אגף תיירות ואכיפה, מינהל תפו"ח – סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 5/2024  מציל ים, אגף תיירות ואכיפה,  מינהל תפו"ח

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר  התפקיד – מציל ים

כפיפות – למנהל מחלקת חופי רחצה והצלה או מי מטעמו.

תקופת ניסיון -ארבע שנים

תיאור התפקיד – הצלת חיי אדם ושמירה על הסדר במקום רחצה מוכרז ובבריכות שחייה עירוניות, המצויים תחת אחריות הרשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

השגחה על המתרחצים והשלטת סדר במקומות רחצה מוכרזים ובבריכות שחייה עירוניות.

הצלת מתרחצים והגשת עזרה ראשונה.

איתור ליקויים ומפגעים בטיחותיים ודיווח לממונים.

שמירה על תקינות סוכת ההצלה וציוד ההצלה.

השכלה -תעודת "מציל מוסמך" מטעם משרד התמ"ת (תעודת מציל סוג 1 ומעלה).

תעודת השתלמות בנושא עזרה ראשונה למצילים בתוקף.

דרישות נוספות – עבודה בחוץ בתנאים פיזיים קשים, עבודה הכרוכה במאמץ פיזי,

עבודה הכרוכה בסיכון פיזי, שעות עבודה מרובות ועבודה תחת לחץ בעונת הרחצה, עבודה עם קהל רב ומגוון, הכולל ילדים.

כישורים אישיים – יחסי אנוש מעולים, אמינות ומהימנות, אוריינטציה שירותית, יכולת עבודה בתנאי לחץ.

היקף משרה – משרה מלאה. על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות כולל שבתות וחגים.

תנאי שכר – בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד  המוצע 7 עד 10+ (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של

מרכז שלטון מקומי.

*בתפקיד משמש מ"מ

מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.

ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.

מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.

להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל   c.v@eilat.muni.il

 

מועד אחרון להגשת הבקשה 16.5.2024 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

  1. מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
  2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
  3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
  4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
  • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
  • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
  • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
  • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.

5. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.

6. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.

7. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.

8. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.