מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 5/2023 סייר/ת בסיירת תיירות – באגף תיירות ואכיפה, מינהל תפו"ח-סגור

פרטי משרה

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר  התפקיד סייר/ת בסיירת תיירות
כפיפות מנהל סיירת תיירות
תקופת ניסיון – שנתיים
תיאור התפקיד פיקוח ואכיפת כל חוקי העזר העירוניים והחקיקה הארצית באזור התיירות תוך שמירה על הסביבה החופית.

ביצוע משימות וסיורים משותפים עם משטרת התיירות.

טיפול בתלונות המתקבלות תושבים, תיירים, עסקים וטיפול מהיר בשטח בהתאם להנחיות. עבודה שוטפת מול המוקד העירוני ובממשק עם יחידות העירייה השונות הפועלות באזור התיירות.

ביצוע משימות מיוחדות שיוטלו על סיירת התיירות מעת לעת.

השכלה – 12 שנות לימוד – חובה. תעודת בגרות מלאה – יתרון.
ניסיון מקצועי – ניסיון מקצועי מוצלח ומוכח של שנה לפחות כעובד ברשות מקומית או מוסד ציבורי מוכר – יתרון.
הכשרה מחייבת – במהלך תקופת הניסיון העובד יידרש לעבור הכשרות לתפקיד לרבות קורס בסיסי לפקח עירוני המאושר ע"י משרד הפנים וקורס "אכיפה סביבתית". השלמת ההכשרה הבסיסית תתבצע עד שנתיים מיום תחילת העבודה ומהווה תנאי להמשך העסקה.
דרישות נוספות – שירות צבאי מלא – חובה. יוצא יחידה קרבית – יתרון.

רישיון נהיגה בתוקף – חובה.

עברית ברמה גבוהה, שפות נוספות – יתרון. מגורים באזור אילת – חובה.

כישורים אישיים –  תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים, אמינות ומהימנות, מוטיבציה גבוהה וכושר התמדה.
היקף משרה משרה מלאה. על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה במשמרות כולל משמרות לילה ומשמרות בשישי, שבת, חגים ומועדים.
תנאי שכר בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד  המוצע 6 עד 9+ (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

*2 תקנים

 

 • תחילת עבודה בתפקיד מותנית באישור משטרת ישראל (מועמדים לתפקידי פיקוח ידרשו לחתום על אישור לפניית היועמ"ש לעירייה- בהתאם לפקודת העיריות- למשטרה בדבר אי קיום עבר פלילי). ובנוסף עונה על הדרישות הקבועות בחוק/ בהנחיות המשטרה, משרד הפנים, המשרד לבט"פ וכל רשות מוסמכת אחרת לצורך הסמכתו כפקח עירוני ופקח סביבה לפי חוק רשויות מקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים) ואין מניעה להסמכתו מטעמים של שלום הציבור, בטחון הציבור ועבר פלילי.
 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

 

מועד אחרון להגשת הבקשה 6.2.2023 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

 

הנחיות למכרז:

 

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.