מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 4/2024 קצין בטיחות בתעבורה – הארכה

פרטי משרה

מכרז חיצוני 4/2024  קצין בטיחות בתעבורה – הארכה

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד -קצין בטיחות בתעבורה

כפיפות – מנכ"ל העירייה או מי מטעמו

תקופת ניסיון -שנתיים

תיאור התפקיד – שמירה על בטיחות, תקינות ותחזוקה של צי כלי הרכב, פיקוח על כשירות הנוהגים והטמעת נושא הבטיחות בנהיגה ברשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

 • פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי הרכב של הרשות המקומית.
 • פיקוח ובקרה על נהגים, המועסקים על ידי הרשות המקומית או הנוהים ברכב שלה.
 • טיפול במכשירי טכוגרף של רכב הרשות, כמתחייב על פי הוראות הדין הקיים והנהלים.
 • פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע בידי קבלני המשנה.
 • פיקוח על עמידה בכללי הבטיחות של נהגים וכלי רכב המעבירים חומרים מסוכנים.
 • טיפול ביורוקרטי ותחזוקתי בכלי רכב של הרשות המעורבים בתאונות דרכים.
 • קידום נושא הבטיחות בדרכים ברשות המקומית.

השכלה -12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

סיום קורס קציני בטיחות בתעבורה בהצלחה.

בעל תעודת השתלמות אבטחת מטענים.

תעודת סוג 2 במכונאות רכב מטעם משרד התמ"ת או מעבר קורס מכינה במערכות רכב טרום קורס קציני בטיחות בתעבורה.

תעודת הסמכה בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה שהונפקה ע"י משרד התחבורה.

רישיון נהיגה בדרגה C ומעלה.

ניסיון מקצועי -לפחות ארבע שנות ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בתחום העיסוק הרלוונטי.

עברית ברמה גבוהה, שפות נוספות בהתאם לצורך.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.

היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15ב לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד- אחריות לחיי אדם.

כישורים אישיים -תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש טובים. אמינות ומהימנות, מוטיבציה גבוהה וכושר התמדה. יכולת עבודה בצוות, יכולת עבודה מול תושבים וגורמי חוץ (קבלנים).

היקף משרה – משרה מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצורך.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע 9 עד 12+ (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום  של מרכז שלטון מקומי.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.i l

מועד אחרון להגשת הבקשה 8.5.2024 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
  • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
  • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
  • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
  • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 5. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 6. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 7. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 8. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.