מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 39/2022 מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה  מינהל הנדסה-סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 39/2022 מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה  מינהל הנדסה

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

כפיפות –  מהנדס העיר או מי מטעמו

תקופת ניסיון -שנתיים

תיאור התפקיד -פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה ולתוכניות החלות. איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון.

עיקרי התפקיד:

פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון

איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון

מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה

השכלה –בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, הנדסת בנין/אדריכלות, הנדסאי בנין/אדריכלות, גיאוגרפיה, תואר שני בתכנון עירוני ואזורי או התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים. יתרון לבעלי תואר אקדמי שני בתחומים האמורים לעיל. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

קורסים והכשרות מקצועיות – המועמד יחויב לסיים בהצלחה – קורס הכשרה למנהלי פיקוח, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו. מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית, יחויב בנוסף לעבור בהצלחה קורס הכשרה למפקחים בכירים, לא יאוחר משנה מתחילת מינויו.

דרישות התפקיד וניסיון מקצועי -היכרות עם תוכנות Office – חובה. ועם תוכנות מידע גיאוגרפי.

עבור בעל תואר שני או תואר ראשון בהנדסה או באדריכלות – שלוש שנות ניסיון בתחום הפיקוח והאכיפה כמפקח תכנון ובנייה מוסמך או שלוש שנות ניסיון כחוקר בגוף ציבורי מוכר או שלוש שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה בתחומים סביבתיים.

עבור בעל תואר ראשון – ארבע שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

עבור הנדסאי רשום – חמש שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

עבור טכנאי מוסמך – שש שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

מגורים באזור אילת – חובה.

רישיון נהיגה – בתוקף.

מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד-בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה, יכולת עמידה בלחצים, עבודה בממשקים עם גורמים ממשלתיים, הדרכה והנחייה והנעת עובדים, ידע בתכון ובנייה, כושר ארגון.

היקף משרה -מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות. עבודת שטח ונסיעות מרובות.

תנאי שכר -מתח הדרגות לתפקיד המוצע 38 עד 42+ בדירוג המח"ר (כולל ד. אילתית) בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. או העסקה בחוזה בכירים מותנה באישור משרד הפנים.

 • תחילת עבודה בתפקיד מותנית באישור משטרת ישראל (מועמדים לתפקידי פיקוח ידרשו לחתום על אישור לפניית היועמ"ש לעירייה- בהתאם לפקודת העיריות- למשטרה בדבר העדר עבר פלילי). ובנוסף עונה על הדרישות הקבועות בחוק/ בהנחיות המשטרה והרשות לאכיפה במקרקעין לצורך הסמכה כפקח בכיר חוקר.
 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 26.12.2022 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.