מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

‏‏מכרז חיצוני 31/2022 עובד בריאות סביבה באגף תברואה ורישוי עסקים מינהל תפו"ח – המכרז סגור

פרטי משרה

‏‏מכרז חיצוני 31/2022 עובד בריאות סביבה באגף תברואה ורישוי עסקים מינהל תפו"ח

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – עובד בריאות סביבה

כפיפות – מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים

תקופת ניסיון – שנתיים

תיאור התפקיד– מתן שירותי בריאות הסביבה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית, ולשם שמירה על בריאות הציבור. פיקוח תברואתי על בתי עסק, מוסדות חינוך, מעונות, מוסדות רווחה ומוסדות ציבור להלן מוסדות בתחומי הרשות המקומית.

מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק לגבי אתרים כמפורט בסעיף 1 שלהלן. טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות – מסירת חוות דעת, הודעות וצווים. בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה, לאחר שהוסמך לכך (הסמכה כדוגם מים). אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה.

השכלה – 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה (נדרשת חניכה).

יתרון ינתן לבעלי תעודה של אחראי לתברואה וסביבה (תברואן) שהנפיק מוסד מוכר או רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה. או תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה. או תעודת רישום בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה – איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.

ניסיון מקצועי -יתרון לניסיון מוכח ומוצלח של שנה אחת לפחות בתחומי בריאות הסביבה הכוללים: פיקוח או בקרה בתחומי טיפול במים, טיפול במזון בבתי אוכל ובמרכולים, תנאי תברואה נאותים בעסקים ובמוסדות החינוך. מי שיבחר לתפקיד ואינו בעל ניסיון מקצועי בתחום, ידרש לעבור תקופת חניכה במהלך חודשיים ראשונים ע"י תברואן ותיק.

דרישות נוספות – שפות – עברית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך. יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות מחשב הקשורות לרישוי עסקים של הרשות, תוכנות ה – OFFICE, חיפוש באינטרנט. רישיון נהיגה – בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד – עבודה משרדית ובעיקר עבודה בסביבה לא נוחה בשטח. חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי (זיהום אויר, חומרי הדברה, חשיפה לחיידקים). התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים של פיקוח ובקרה.

היקף משרה – מלאה. נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

תנאי שכר – בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד  המוצע 7 עד 10+ (כולל ד. אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של

מרכז שלטון מקומי.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

 

 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 21.9.2022 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

 

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.