מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 26/2022 עובד אחזקה למגרש כדורגל* אגף הספורט – מכרז סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 26/2022 עובד אחזקה למגרש כדורגל* אגף הספורט

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – עובד אחזקה למגרש כדורגל

כפיפות -מנהל מחלקת מתקני ספורט

תקופת ניסיון – שנתיים

תיאור התפקיד-אחריות לתחזוקת ותקינות מתקן/מגרש כולל ציוד ותנאי הבטיחות.

אחריות לציוד עזרה ראשונה (עפ"י תקן של "אצטדיון בטוח") ובעל ידע ויכולת להפעלתו.

אחריות לוודא את ביצוען של הוראות הבטיחות ונוהליהן.

תיאום עבודה באולם / אצטדיון של כל המשתמשים במתקן.

וידוא שמדריכי הספורט ידעו את ההוראות והבטיחות.

הכנת הפעילויות הספורטיביות והחברתיות באולם / אצטדיון בתיאום עם רכז הספורט.

עבודה בממשקים ובשיתוף פעולה עם גורמים: ביטחון, כיבוי אש, משטרה, מד"א, תקשורת ועוד על פי הנחיות הממונים.

השכלה – בעל תעודה מקצועית בתחום (סיווג מקצוע).

ניסיון מקצועי –  ניסיון מוכח ומוצלח של שנה לפחות בתחומי תחזוקה.

היקף משרה – משרה מלאה עבודה במשמרת ב'.

נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות כולל סופי שבוע וחגים על פי הצורך.

תנאי שכר – בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע 6 עד 8+ בדרוג מינהלי (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

*בתפקיד משמש מ"מ.

 

ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.

מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.

להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל   c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 1.9.2022 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.