מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 23/2023 מנהל/ת מחלקת נכסים והיטלי השבחה מינהל כספים-סגור

פרטי משרה

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

כפיפות -גזבר העירייה או מי מטעמו

תקופת ניסיון –  שנתיים

תיאור התפקיד -ניהול נכסי העירייה והפקעות

ניהול מאגר הידע בנושא נכסי העירייה.

ייזום וניהול הליכי הפקעות מקרקעין.

ריכוז הוועדה להקצאת קרקעות וניהול הידע בתחום ההקצאות.

ייצוג הוועדה המקומית בתביעות הפקעה.

ניהול הליכי רישום נכסים מול רשם המקרקעין.

ניהול ההליכים הנדרשים מול רשות מקרקעי ישראל בקשר עם נכסי העירייה.

היטלי השבחה ושמאות מקרקעין

ניהול שירותי השמאות וספקי שירותים לרשות המקומית ולוועדה המקומית. פיקוח ובקרה  על ביצוע.

ניהול תחום שומות השבחה, השגות ועררים, עריכה ו/או בדיקה של שומות מקרקעין לצורך הערכות, חישובים וערעורים ולצרכים שונים ברשות המקומית / בוועדה המקומית בתחום חיובי היטלי השבחה, ע"פ כל דין.

ריכוז והזמנה של עריכה ו/או בדיקה של שומות השבחה לצורך קביעת החבות / אי חבות בהיטל השבחה.

אחריות לקבלת חוו"ד שמאית להליך משפטי, וכן לקבלת עריכה ו/או בדיקה של שומות במענה לתביעות כנגד הרשות/הוועדה וייצוגן בתביעות, בהופעות בוועדות ערר, בבתי משפט.

אחריות לבדיקת היתרים ועריכת שומות בהתאם לחבות בהיטלי השבחה.

ריכוז ומעקב ניהול הליכי שומות נגדיות, דיונים והחלטות שמאים מכריעים ו/או ועדות ערר ועדכון חשבונות השבחה בהתאם.

אחריות לבדיקה או עריכת לוחות שומה לתכניות שאושרו.

מערכות מידע ותחזיות כלכליות

ניהול הפעילות השוטפת במערכות מידע קיימות וקידום הליכי דיגיטציה.

עריכת תחזיות כלכליות בנושאי הכנסות בתחום.

עבודה שוטפת עם יחידות במינהל ההנדסה כולל הנחייה כלכלית של יחידות התכנון והרישוי במינהל ההנדסה.

ניהול עובדים וספקי שירותים ככל שידרש, קבלת קהל וביצוע כל מטלה המנותבת על ידי הממונה מעבר למטלות השוטפות בהתאם לצרכים המשתנים.

תנאי סף:

השכלה -בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, הנדסה, אדריכלות, כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, סטטיסטיקה או שמאות מקרקעין. או הנדסאי באחד מהתחומים המפורטים.

רישום מקצועי – השכלה משפטית מחייבת רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

תעודת שמאי מקרקעין מחייב רישום בפנקס שמאי המקרקעין, על פי חוק שמאי מקרקעין התשכ"ב-1962 ואת פקודת מעריכי קרקע 1947.

רישום בפנקס ההנדסאים להנדסאי כאמור.

ניסיון מקצועי -ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי (עבור הנדסאי בניין/אדריכלות חמש שנות ניסיון).

הכרת דיני מקרקעין ותכנון ובניה – יתרון.

ניסיון ניהולי -ברשות מקומית רמה ב' – ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות -שליטה מלאה בתוכנות office – חובה. היכרות עם תוכנות ניהול פרויקטים, "קומפלוט", מערכות נכסים ו – GIS – יתרון.

אחריות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, סמכותיות, חריצות, שירותיות, ייצוגיות, סדר וארגון, יכולת הצגת תכנים מקצועיים מול קהל ומול גורמי מקצוע, יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול משא ומתן, כושר ביטוי בכתב ובע"פ, יכולת אנליטית לניתוחים כלכליים.

מגורים באזור אילת – חובה.

רשיון נהיגה – חובה.

היקף משרה -מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד המוצע 39 עד 42+ בחוזה אישי דרוגי בהתאם להשכלה (כולל דרגה אילתית) או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

 

מועד אחרון להגשת הבקשה 27/08/2023 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.