מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 23/2021 רכז/ת שכר באגף שכר, מינהל כספים – המכרז סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 23/2021 רכז/ת שכר באגף שכר, מינהל כספים

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – רכז/ת שכר.

כפיפות – מנהלת אגף שכר או מי מטעמה.

תקופת נסיון – שנתיים.

תיאור התפקיד – טיפול בדואר כללי ודו"חות לשכר כולל, פתיחתה, צילום, תיוק וניתוב בהתאם להנחיות. הקלדת מסמכים, הוצאת דו"חות, רישום פקודות יומן. הכנת פקודות תשלום. הזנת נתונים לאוטומציה. סריקת מסמכים בשוטף למערכת השכר, ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה מעבר למטלות השוטפות, בהתאם לצרכים המשתנים של האגף תוך הקפדה להיות צמודה בכל ההחלטות והפעולות לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבור בכלל, בשלטון המקומי וברשות המקומית בפרט.

השכלה -תעודת בגרות מלאה- חובה. תעודת הנה"ש- חובה. השתלמויות נוספות – יתרון.

ניסיון מקצועי -ניסיון מוכח  ומוצלח של לפחות שנתיים בתחום רלוונטי במוסד ציבורי מוכר.

היכרות וידע בהפעלת תוכנות ה – OFFICE  ותוכנת שכר של החברה לאוטומציה.

כישורים אישיים-תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש מעולים. אמינות ומהימנות, מוטיבציה גבוהה וכושר התמדה. יכולת עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון. יכולת למידה עצמית גבוהה, קפדנות ודיוק בביצוע.

היקף משרה-משרה מלאה. עבודת בפיצול פעמיים בשבוע, עבודה בשעות לא שגרתיות בתאריכי הכנת משכורת.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע 8 עד 10+ בדרוג מינהלי (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

*בתפקיד משמשת מ"מ

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 30/11/2021 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.