מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 22/2021 אחראי/ת תחזוקת בית ספר מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך, מינהל שח"ק – המכרז סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני  22/2021 אחראי/ת תחזוקת בית ספר מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך, מינהל שח"ק

 

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – אחראי/ת תחזוקת בית ספר.

כפיפות – מנהל מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך.

תקופת ניסיון –   שנתיים.

תיאור התפקיד- ביצוע משימות שוטפות בהתאם להנחיות מנהל מחלקת תחזוקת מוס"ח ומנהלת בית הספר, כולל החלפת אחראי תחזוקה בעת הצורך.

ביצוע עבודות שונות במבני ביה"ס כולל  העברת ציוד בשטח המוסד.

ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מבנים ומתקנים וכן שיפוצי קיץ וכל שיפוץ בהתאם לתוכנית העבודה.

פיקוח והפעלת קבלנים, אחריות ופיקוח על ניקיון ביה"ס.

דרישות התפקיד – רישיון נהיגה בתוקף – חובה. כשירות פיזית מלאה.

השכלה -12 שנות לימוד – חובה.

תעודות המעידות על השתלמויות בתחום – יתרון.

ניסיון מקצועי – ניסיון מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות בעבודה במוסד ציבורי מוכר, ניסיון מוכח ומוצלח של שנה לפחות בתחום טכני.

כישורים אישיים – אמינות, תודעת שירות גבוהה, יכולת טכנית גבוהה, יכולת עבודה עצמאית לצד יכולת עבודה בצוות, נכונות לעבודה בתנאי לחץ, כושר התמדה.

היקף משרה -משרה מלאה. עבודה בימי שישי וסיוע באירועים בשעות אחה"צ על פי הנחיות הממונים.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע 6 עד 8+  (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום  של מרכז שלטון מקומי.

*בתפקיד משמש מ"מ

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 30/11/2021 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.