מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 20/2023 מפקח/ת במחלקת בינוי מבני מוסדות ציבור במינהל ההנדסה – סגור

פרטי משרה

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בשלון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך

תואר התפקיד – מפקח/ת במחלקת בינוי מוסדות ציבור

כפיפות –מנהלת מחלקת בינוי מוסדות ציבור

תקופת ניסיון –  שנתיים

תיאור התפקיד – סיוע למנהל המחלקה בתיאום וארגון הפרויקטים הציבוריים בכפוף לדרישות העירוניות במכלול הפרויקטים ברחבי שטחי עיריית אילת.

אחריות למעקב, פיקוח, בקרה ותיאום ביצוע עבודות הבינוי, ליווי פרויקטים לאורך כל השלבים עד יישום מוצלח בכפוף לחוקים, תקנות והנחיות הרשות והממונים.

מעקב אחר מכלול המשימות בתחום הציבורי שמתנהלים ברשות.

אחריות מעקב עד לקבלת ההיתרים הנדרשים לבניית הפרויקטים.

בקרה על רמת ואיכות השירות הניתנת ע"י הקבלנים.

סיוע למנהל המחלקה בקבלת פרויקטים בתחום המבנים הציבוריים שנמסרים לרשות וליווי תהליך המסירה.

שיתוף פעולה עם גורמים במנהל ההנדסה בנושאים משיקים של מחלקת מוסדות ציבור.

קבלת קהל לפי צורך וביצוע כל מטלה המנותבת על ידי הממונה מעבר למטלות השוטפות ובהתאם לצרכים המשתנים.

השכלה – בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת בניין או אדריכלות או הנדסאי או טכנאי רשום בתחום הבניין.

ניסיון מקצועי

ודרישות נוספות -יכולת עבודה עצמאית בשטח ומול קבלנים וגורמי חוץ. רישיון נהיגה בתוקף – חובה.

ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של שנה לפחות בתחום העיסוק, ידע ובקיאות בתחום ליווי פרויקטים של בינוי ופיתוח, כולל בקריאת תכניות, ידע ובקיאות בקריאת תב"עות.

שליטה מלאה  בתוכנות office ,  ידע וניסיון בשימוש בתוכנת AutoCAD, ידע וניסיון בשימוש בתוכנת בינארית, ידע בשימוש בתכנות GIS מבית ESRI – יתרון, ידע בשימוש בתכנת MS-project – יתרון.

היקף משרה – מלאה. על המועמד/ת להיות נכון/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות בהתאם לצורך. התפקיד כולל סיורי שטח תכופים באתרי עבודה.

תנאי שכר – בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד המוצע 37 עד 39+ בדרוג הנדסאים (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי. או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 10.6.2023 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.