מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 2/2022 ספרן/ית לבית ספר תיכון – המכרז סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 2/2022 ספרן/ית לבית ספר תיכון  אגף החינוך, מינהל שח"ק

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד –  ספרן/ית לבית ספר תיכון.

כפיפות – מנהל/ת ביה"ס או מי מטעמו.

תקופת ניסיון – שנתיים.

תיאור התפקיד -ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה  בבית הספר לציבור המורים והתלמידים.

מתן שירותי ספריה: השאלת פרטי הספרייה וטיפול בהחזרת הפריטים בהתאם למדיניות ביה"ס. ייעוץ, הדרכה ועזרה לתלמידים ומורים בשימוש בחומרי הספרייה עפ"י תכנית הלימודים.

ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה: ייעוץ והדרכה בכתיבת עבודות עיוניות ומטלות לימודיות, פיצוח אוריינות מידע, הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי אוריינות ומידע, ייזום פעולות לעידוד הקריאה, ביצוע פעילות לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע, ארגון סדנה בית-ספרית לרכישת מיומנויות מידע.

תפעול הספרייה: בנייה ועדכון של האוסף הספרי והלא ספרי בהתאם לדרישות תכנית הלימודים, התקציב ואוכלוסיית התלמידים והמורים, ארגון אוסף פרטי הספרייה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים, ארגון כללים ונהלי עבודה בספרייה בתיאום עם מנהל בית הספר, ניהול אוספי הספרייה ושמירה עליהם בהתאם למדינות ביה"ס, טיפול באוספי הספרייה.

השכלה –  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בתחום הספרנות או המידענות או סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות או בעל תואר אקדמי מוכר (רצוי בחינוך) וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.

ניסיון מקצועי -ידע וניסיון מוכח בעבודה במחשב,  שליטה בכל תוכנותoffice   ובתוכנות רלוונטיות אחרות- חובה.  הכרת תוכנות לניהול הספרייה וכן ניסיון בשימוש במאגרי מידע- יתרון. רקע בהוראה ועבודה עם בני נוער- יתרון.

דרישות נוספות וכישורים אישיים – היכרות עם תוכנות לניהול ספריות + מיומנויות לדליית מידע.

עברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה טובה לפחות.

שירותיות, אוריינות ומידענות, היכרות עם מדיניות והנחיות משרד החינוך ויישומם, היכרות עם תוכניות הלימודים הרלוונטיות.

היקף משרה – מלאה.

תנאי שכר – בהתאם להסכם וטבלת דרוג ספרנים.

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 7/03/2022  בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.