מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 19/2024 נציג/ת שירות במוקד העירוני מינהל שירות לתושב – סגור

פרטי משרה

‏‏

מכרז חיצוני 19/2024 נציג/ת שירות במוקד העירוני מינהל שירות לתושב 

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון נקבה, הכוונה גם ללשון זכר, וכן להיפך.

תואר  התפקיד – נציג/ת שירות במוקד העירוני

כפיפות -מנהל המוקד העירוני או מי מטעמו

תקופת ניסיון –  שנתיים

תיאור התפקיד – מתן מידע לתושב על שירותי עיריית אילת:

מתן שירות טלפוני לתושבי הרשות, אורחיה וגורמים פנים וחוץ שונים.

מתן מידע עירוני עדכני לציבור הרחב על כל המצוי והמתרחש באילת.

מתן מידע לציבור בעתות חירום ובאירועים חריגים, כגון: פיגועים, מלחמה, תנאי מזג אוויר קיצוניים.

קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים:

הזנת נתוני הטיפול בפניות התושבים למערכות ממוחשבות ייעודיות.

קבלת פניות בנוגע למפגעים ומטרדים בעיר והעברתן לטיפול ביחידות הרשות השונות.

הנחייה והפעלה של צוותי השטח של הרשות לצורך טיפול בפניות שהתקבלו במוקד, כולל מתן דיווח והסבר על המפגעים, מתן עזרה טלפונית והכוונה למקום האירוע, שליחת כח עזר במקרה הצורך וקישור טלפוני בין הגורמים השונים.

בקרה מיידית על הטיפול בפניות המתבצע על ידי גורמי היחידה הרלוונטית.

ניתוב פניות התושבים ליחידה הרלוונטית לטיפול בבקשותיהם:

זיהוי הגורם הרלוונטי לטיפול בפניית התושב על פי שאלת שאלות מבררות.

הפניית התושב ו/או הפנייה לטיפול על ידי הגורם הרלוונטי ברשות, בליווי המידע הנדרש כגון פרטי התקשרות, מסמכים נדרשים.

השכלה – 12 שנות לימוד או בגרות מלאה.

ניסיון מקצועי –  ניסיון מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות בתחום שירות לקוחות.

ידע וניסיון מוכח בעבודה בסביבה ממוחשבת ושליטה בכל תוכנות אופיס.

כישורים אישיים –תודעת שירות גבוהה  ויחסי אנוש מעולים. יכולת לעבודה בממשקים. אמינות ומהימנות אישית, מוטיבציה גבוהה וכושר התמדה. סדר וארגון, יכולת למידה עצמית גבוהה, קפדנות ודיוק בביצוע. עבודת צוות ויכולת עבודה בתנאי לחץ.

היקף משרה -משרה מלאה. עבודה במשמרות ערב ולילה כולל שישי, שבת וחגים.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע  7 עד 9+ (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • במכרז זה תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם – אנשים עם מוגבלות, עדיפות זו תינתן אך ורק למועמדים העומדים בתנאי הסף של המכרז.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין, ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה; ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידיו.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל v@eilat.muni.il
 • מועד אחרון להגשת הבקשה 4.7.2024 בשעה 12:00.
 • רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.
 • הנחיות למכרז:
 • הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:
 • מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 • שמו ושם משפחתו של המועמד.
 • מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 • אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 • כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 • פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 • מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 • מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.