מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני  19/2022  פקח חופים במחלקת חופים והצלה באגף אכיפה ותיירות, מינהל תפו"ח – נסגר

פרטי משרה

מכרז חיצוני  19/2022  פקח חופים במחלקת חופים והצלה* באגף אכיפה ותיירות, מינהל תפו"ח

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר  התפקיד -פקח חופים

כפיפות -מנהל מחלקת חופים והצלה או מי מטעמו

תקופת ניסיון -שנתיים

תיאור התפקיד -מתן מענה שירותי לתושבים ותיירים ברוח תפיסת "עם הפנים לתושב".

מענה לפניות שהתקבלו מהמוקד העירוני ומענה לפניות בשטחי החוף.

פעולות במסגרת סמכויות לאכיפת הוראות צו הסדרת מקומות רחצה, הוראות החוק וחוקי העזר של העירייה. פיקוח ואכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי בדגש על תיקון החוק האוסר על הכנסה/ מכירת מוצרים חד פעמיים ושקיות נשיאה לחופי אילת.

הסברה, איתור, טיפול ודיווח על מפגעים, רישום דוחות ברירת קנס והזנתם במסופון.

נוכחות פעילה וביצוע סיורים רגליים וממונעים בחופי הים, בשיתוף ובממשק פעיל עם יחידות העירייה הרלוונטיות, וכוחות ההצלה, הרחצה והביטחון הפועלים בחופים.

השכלה– 12 שנות לימוד – חובה. תעודת בגרות מלאה – יתרון. יש לצרף תעודות.

הכשרה מחייבת -במהלך תקופת הניסיון העובד ידרש להשתתף בהכשרה בסיסית לפקח עירוני והכשרות שונות לתפקיד לרבות קורס "אכיפה סביבתית". השלמת ההכשרה הבסיסית תתבצע עד שנתיים מיום תחילת העבודה ומהווה תנאי להמשך העסקה.

דרישות נוספות – רישיון נהיגה בתוקף – חובה (יש לצרף רשיון נהיגה ותעודת זהות כולל ספח).

היכרות עם תוכנות ה – OFFICE. העבודה מתבצעת במדים.

ניסיון עבודה בתחום אכיפה, פיקוח – יתרון. עברית ברמה גבוהה, שפות נוספות – יתרון.

מגורים באזור אילת – חובה.

כישורים אישיים – גישה שירותית, סבלנות, אורך רוח ויכולת הקשבה, יכולת שיקול ושיפוט, יחסי אנוש מצויינים, עמידה בלחץ ובשחיקה, חריצות ומוסר עבודה גבוה.

היקף משרה – משרה מלאה. על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה במשמרות, בשעות עבודה לא שגרתיות כולל שבתות וחגים על פי הצרכים.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד  המוצע 6 עד 9+ (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של

מרכז שלטון מקומי.

*2 תקנים

 

 • תחילת עבודה בתפקיד מותנית באישור משטרת ישראל (מועמדים לתפקידי פיקוח ידרשו לחתום על אישור לפניית היועמ"ש לעירייה- בהתאם לפקודת העיריות- למשטרה בדבר אי קיום עבר פלילי). ובנוסף עונה על הדרישות הקבועות בחוק/ בהנחיות המשטרה, משרד הפנים, המשרד לבט"פ וכל רשות מוסמכת אחרת לצורך הסמכתו כפקח עירוני ופקח סביבה לפי חוק רשויות מקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים) ואין מניעה להסמכתו מטעמים של שלום הציבור, בטחון הציבור ועבר פלילי.
 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

 

מועד אחרון להגשת הבקשה 28.7.2022 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 1. 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. 5. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. 6. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. 7. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.