מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 18/2022 רופא/ה וטרינר/ית לשירות הוטרינרי במינהל תפו"ח – נסגר

פרטי משרה

 

מכרז חיצוני  18/2022 רופא/ה וטרינר/ית לשירות הוטרינרי במינהל תפו"ח

 

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – רופא/ה וטרינר/ית

כפיפות – מנהל השירות הוטרינרי העירוני

תקופת – שנתיים

תיאור התפקיד -אחראי על שמירת בריאות הציבור בהיבט הוטרינרי עפ"י הגדרה ב"חוק הרופאים הוטרינריים משנת 1991" ובכפוף לסמכויות שיוענקו ע"י משרד החקלאות, משרד הבריאות והרשות המקומית.

פיקוח על כלבים והחזקת בעלי חיים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

פיקוח וטרינרי על ייצור מכירה ושיווק מוצרים מן החי (איטליזים, מרכולים, בתי אוכל ומלונות).

ביצוע ניתוח עיקור/ סירוס בחתולים.

פיקוח על אכיפת חוק צער בעלי חיים.

טיפול רפואי בבעלי חיים נטושים המועברים לטיפול השירות הוטרינרי.

טיפול בכלל הסוגיות הקשורות לתחום בריאות ציבור וטרינרית בעיר אילת.

תיאום ועבודה אל מול גופים מקצועיים פנים וחוץ ארגוניים.

ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הוטרינר העירוני.

השכלה -רופא  וטרינרי  בעל  רישיון לפי חוק הרופאים  הוטרינרים, תשנ"א – 1991.

סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשומ"ק, אשר תוכנו אושר ע"י מנהל השירותים הוטרינרים. במקרים חריגים ובאישור מראש של מנהל השירותים הוטרינרים, ניתן יהיה להמיר את תנאי הסף לחובת השלמה של הקורס בתוך פרק זמן של 18 חודשים.

נדרשת השתתפות בהדרכה והשתלמויות מיוחדות בתפקיד.

דרישות נוספות – בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במערכות ממוחשבות לרבות תוכנת OFFICE.

ידיעת השפה העברית על בוריה, אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.

רישיון נהיגה בתוקף. עבודה בתנאי לחץ. ממשק עבודה עם תושבים ועסקים.

מגורים באזור אילת – חובה.

כישורים אישיים – יכולת לאזן בין הדאגה לבריאות הציבור והצורך לדאוג לרווחת בעלי חיים.

יכולת קלינית ויכולת להתנהל בסביבת מרפאה וטרינרית באופן עצמאי.

אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים ואוריינטציה שירותית.

כושר ביטוי ברמה גבוהה, בכתב ובע"פ.

היקף משרה -מלאה. על המועמד להיות נכון לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות בהתאם לצורך. ההעסקה היא לפי מודל הפיקוח הוטרינרי בשווקים ובתקופת הרצת התאגיד לפיקוח וטרינרי ועד פברואר 2022, לאחר מכן תיתכן העסקה ישירה על ידי התאגיד לפיקוח וטרינרי של משרד הבריאות.

תנאי שכר -בהתאם להסכם עבודה של הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות. העסקה על פי ההסכם הקיבוצי המיוחד להעסקת רופאים וטרינרים.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il
 • מועד אחרון להגשת הבקשה 31/07/2022 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.