מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

‏ מכרז חיצוני 17/2023 רכז/ת הג"א באגף ביטחון וחירום – סגור

פרטי משרה

* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – רכז/ת הג"א

כפיפות –מנהל אגף ביטחון וחירום

תקופת ניסיון -שנתיים

תיאור התפקיד- אחריות לטיפול במחסני חירום כולל ניהול הרכש, מלאי ופיקוח על סדירות המחסנים ברשות מקומית.

תחזוקת יחידת מחסני חירום ברשות המקומית.

אחריות למלאי ורכש במחסנים.

פיקוח על סדירות פעילות המחסנים ומוכנות הפעלתם לשעת חירום.

סיוע למנהל האגף בהערכות הרשות למצבי חירום, מל"ח, פס"ח.

השכלה -12 שנות לימוד – חובה. תעודות נוספות והשתלמויות בתחום – יתרון.

ניסיון מקצועי –  ניסיון מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות בתחום הטכני/לוגיסטיקה.

דרישות נוספות – רישיון נהיגה – חובה

ידע טכני ותחזוקה, עדיפות ניסיון כמחסנאי צבאי.

שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

ידע והיכרות עם תוכנת האופיס– חובה. ומערכות ממוחשבות לניהול מלאי ומחסנים– יתרון.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד-יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ, יכולת התמודדות עם לחץ, ערנות ודריכות, יחסי אנוש טובים וייצוגיות. סמכותיות, יכולת תיאום ופיקוח, יכולת ארגון, תכנון וביצוע.

היקף משרה -מלאה. עבודה בשעות לא שגרתיות, לילות, סופי שבוע, וחגי ישראל בעת חירום.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע 7 עד 10+ (כולל ד. אילתית) עפ"י מסלולי הקידום  של מרכז שלטון מקומי.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

 

מועד אחרון להגשת הבקשה 4.6.2023 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

 

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.