מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 11/2024 פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי חינוכי* – הארכה אגף החינוך, מינהל שח"ק – סגור

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד – פסיכולוג/ית חינוכי/ת

כפיפות – מנהלת השרות  הפסיכולוגי חינוכי

תקופת ניסיון –  שנתיים

תיאור התפקיד -מתן שירותים פסיכולוגים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפשית ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. בהתאם למתווה השרות הפסיכולוגי, כפי שמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

עיקרי התפקיד: מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

בהתאם למדיניות השרות הפסיכולוגי חינוכי. ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה מעבר למטלות השוטפות, בהתאם לצרכים המשתנים של המחלקה תוך הקפדה להיות צמוד בכל ההחלטות והפעולות לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשרות הציבורי בכלל,  בשלטון המקומי וברשות המקומית בפרט.

השכלה – בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958 או מוסד בחו"ל  שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.

או בעל תואר אקדמאי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות  ומי שהשלים את חובות השמיעה לקראת תואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר.

או מי שנמצא במסלול לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

ניסיון מקצועי -ניסיון קודם – יתרון.

דרישות נוספות וכישורים אישיים -שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית, שפות נוספות מהוות יתרון.

רישום מקצועי – רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, תקשורת בינאישית גבוהה, יכולת ארגונית ועבודה בצוות, כושר ביטוי ברמה גבוהה בע"פ ובכתב, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יוזמה ויזמות.

היקף משרה -מלאה.  על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות.

תנאי שכר – דרגה 37 עד 39+ בדרוג המח"ר בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. בהתאם להסכם קיבוצי ארצי – פסיכולוגים.

*4 תקנים

המשרה מחייבת מעבר מגורים לאזור אילת וכוללת סל הטבות.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל   c.v@eilat.muni.il
 • מועד אחרון להגשת הבקשה 3.7.2024 בשעה 12:00.
 • רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.
 • הנחיות למכרז:
 • הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:
 • מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 • שמו ושם משפחתו של המועמד.
 • מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 • אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 • כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 • פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 • מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 • מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.

אולי יעניין אותך גם