מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני 1/2024 – מנהל/ת מחלקת חשמל וממונה אנרגיה – סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני 1/2024 מנהל/ת מחלקת חשמל וממונה אנרגיה

 

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

תואר התפקיד מנהל/ת מחלקת חשמל וממונה אנרגיה
כפיפות מנכ"ל העירייה או מי מטעמו
תקופת ניסיון שנתיים
תיאור התפקיד גיבוש, התוויה וביצוע מדיניות העירייה בתחום אנרגיה, מיזוג אויר ותאורה.

ניהול מערך תאורת חוץ ורשת חשמל עירונית.

ניהול מערכות אנרגיה במבני ציבור (מיזוג, תאורה וחשמל) משלב ההנחיות למתכננים ועד להעברת המתקנים לאחזקה שוטפת.

תכניות עבודה תקופתיות להחלפה ושיפוץ מערכות במבני הציבור ובעיר.

אחריות על שמירת חוקי תקנות מקורות האנרגיה ואכיפתם.

ייצוג העירייה מול חברת החשמל ברמה המקצועית והפרוצדורלית.

ניהול מערך חיוב וגביית כספים במונים הפרטיים כגון: נמל, בזק, קבלנים באתרי בנייה ועוד.

תמיכה וליווי פרויקטים לניהול אנרגיה במבני ציבור כולל הנחייה מקצועית של אנשי תחזוקה במבני הציבור.

ממשקי עבודה מרובים עם יחידות העירייה, גורמי חוץ ועם תושבים.

ניהול עובדים ופיקוח על קבלנים וכל משימה אחרת שתוטל ע"י הממונים.

השכלה בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בהנדסת חשמל או הנדסאי בעל רישום בפנקס המהנדסים/הנדסאים במדור חשמל .

או טכנאי חשמל רשום בעל תעודת הסמכה של מה"ט בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים במוסמכים, התשע"ג-2012.

ממונה אנרגיה בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה או לחילופין התחייבות לסיים  קורס ממונה תוך שנה.

ניסיון מקצועי ניסיון מוכח ומוצלח של ארבע שנים בתחום, רצוי במוסדות ציבור.

להנדסאי- חמש שנות ניסיון, לטכנאי שש שנות ניסיון.

ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים מהווה יתרון: ידע וניסיון בנושא מכרזים, חוזים וניהול/פיקוח על קבלנים.

ניסיון מוכח ומוצלח בניהול צוות- יתרון.

שליטה במחשב וביישומי office – חובה

רישיון נהיגה בתוקף. מגורים באזור אילת- חובה.

כישורים אישיים אמינות ומהימנות, יחסי אנוש טובים ואוריינטציה שירותית. ייצוגיות, כושר ביטוי ברמה גבוהה בכתב ובע"פ. סדר וארגון.
היקף משרה משרה מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצורך.
תנאי שכר בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי. מתח הדרגות לתפקיד המוצע 38 עד 42+ בדרוג מהנדסים (כולל ד. אילתית) עפ"י מסלולי הקידום  של מרכז שלטון מקומי.

או לחילופין חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 28.3.2024 בשעה 12:00.

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

הנחיות למכרז:

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 • מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 • שמו ושם משפחתו של המועמד.
 • מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 • אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף.

 יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים: 

 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 • כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 • פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 • מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 • מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.